<  Înapoi la Pagina principalã cu aparitii spiritiste


Filmări cu spirite, realizate de ELENA MARIA (34)

 12 iulie 2022

3. Modul prin care spiritele îşi manifestă prezenţa

În cartea "Proiectul Sfera", Miceal Ledwith (doctor în teologie şi drept), la pag.65-99, spune:

În cartea "Proiectul Sfera" la pag.170-172, Klaus Heinemann (doctor în fizică), vorbeşte despre „dovezile fizice privind existenţa lumii non-fizice”:

«Am observat că imaginile cu emanaţii ale spiritelor apăreau doar în fotografiile făcute cu bliţul. ... Cum bliţul electronic are o durată de doar circa o miime de secundă, este clar că spiritele sunt capabile să se mişte cu viteză foarte mare şi acesta este modul lor normal de a-şi manifesta prezenţa. „Condiţia lor standard” sau „poziţia de odihnă” nu ar fi caracterizată prin absenţa mişcării ... ci mai degrabă de mişcare la viteze extrem de mari. ... Timpii obişnuiţi de expunere nu ar permite în mod normal obţinerea unei imagini foarte clare a lor şi, în cel mai bun caz, am fi văzut o dungă neclară.

Am dedus că deplasarea dintr-un loc în altul are loc în mod lin. S-ar putea să nu fie deloc aşa. Ceea ce vedem noi, s-ar putea să fie poziţiile dinainte şi de după repoziţionările instantanee (salturi cuantice). Ar putea fi manifestări spontane succesive ale concentrărilor energetice non-liniare, care au loc în mod uimitor în locuri fizice foarte apropiate unele de altele, dând astfel privitorului – care este supus limitărilor fizice - că mişcarea are loc în mod rapid, liniar.»

Observaţii:

1. "Proiectul sfera" a apărut la noi în 2010, iar cărţile lui Florin Gheorghiţă, cam în aceeaşi perioadă, până prin 2014. Atunci se punea problema globilor luminoşi din fotografii. Astăzi acelaşi fenomen îl surprindem şi pe filmuleţe realizate cu ajutorul camerelor de supraveghere sau chiar a unui telefon. Rolul fotonilor este acelaşi. Într-o filmare putem observa mult mai multe lucruri interesante.

2. Ori de câte ori am făcut fotografii şi videoclipuri fără să folosesc bliţul, au apărut doar obiectele şi fiinţele din lumea noastră fizică. Situaţia s-a schimbat atunci când am folosit bliţul telefonului. Au apărut sfere luminoase în poze, iar videoclipurile au înregistrat mai mulţi globi luminoşi, de mărimi diferite care s-au deplasat în toate direcţiile. Bliţul permanent permite vizualizarea lor şi fără să fie filmaţi, doar privind prin obiectiv. „Spectacolul” este uimitor! În concluzie, bliţul este esenţial atunci când filmăm cu ajutorul telefonului. Aceasta ne demonstrează că sferele luminoase devin vizibile din alte cauze decât obiectele din lumea materială, şi anume, fluorescenţa.

3. Videoclipul V1 prezintă o suită de secvenţe în care sunt prezentaţi globi luminoşi care emit lumină intermitentă şi/sau care pulsează. Porţiunea întunecată nu înseamnă absenţa globului, ci faptul că el nu emite lumină. Este momentul în care fotonii sunt absorbiţi, sunt convertiţi în electroni şi eliberaţi apoi sub formă de lumină şi atunci globul devine vizibil. Fenomenul (absorbţie/emisie) durează atâta timp cât entitatea se află sub acţiunea bliţului sau în raza de acţiune a camerei de supraveghere.

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=fl3jN9q8-U0

Video V1

Am observat că viteza globilor care emit lumină intermitentă este ceva mai mică. La viteză ceva mai mare, vedem o „pâlpâire”, iar la globii care de deplasează foarte rapid, lumina pare continuă. Fluorescenţa ar putea fi modul în care globii luminoşi îşi semnalează existenţa. Modul de manifestare este atât de diferit, pentru că el depinde de viteza de deplasare a globilor, de inerţia ochiului, de tipul aparatului de filmat, de tipul bliţului, de tipul echipamentelor cu vedere nocturnă. Nu trebuie să uităm că ceea ce vedem noi este proiecţia în plan a ceea ce se întâmplă în spaţiul aflat în raza de acţiune a aparaturii. De remarcat, în toate secvenţele prezentate în primul videoclip, globii luminoşi care emit lumină intermitentă şi/sau pulsează îşi păstrează forma sferică de-a lungul traiectoriei.

4. În videoclipul V2 globii au un comportament mai ciudat. Deşi se poate observa cu uşurinţă aceeaşi mişcare pulsatorie, ea nu se mai face în limitele unei sfere. Globii prezintă protuberanţe în continuă schimbare, ceea ce se vede cu uşurinţă în secvenţa a doua.

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=Fc5kUjnc07A

Video V2

Iată alte două filmuleţe pe care le-am obţinut cu camere de supraveghere, prezentând nişte globi interesanţi.

Link-ul youtubeyoutube.com/shorts/zQ2dYp7MPuw

Video V3, orbs discoidali, cu întoarcere

Link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=is_Cm0R8fbk

Video V4, orb discoidal, cu întoarcere

Elena Maria
Timiş

(va continua)

< Pagina 33 | Pagina 35 >