<   Spre Viaţa Spirituală

OMRAAM MIKHAIL AIVANHOV

Maestru al Frăţiei Albe

Date biografice  En.

Video trad. Ro

Cronologia conferinţelor  Fr.

Cărţi şi conferinţe traduse în limba română (vezi mai jos)

Notă: Chiar şi simpla citire a titlurilor cărţilor, capitolelor, conferinţelor sale poate chema cu drag un suflet spre binefacerile drumului spiritual. De ce să mai amânăm? Iată aici o bogată zestre spirituală, ce cuprinde numeroase subiecte fascinante. În decurs de câteva luni, se pot studia pe îndelete toate, transformându-ne viaţa în sens divin. Succes la lectură!

SCURTĂ PREZENTARE

"Oamenii nu se vor putea transforma citind cărţi dintr-o bibliotecă. Ca să se transforme, ei au nevoie de cărţi vii care să-i stimuleze, să-i antreneze şi  să-i orienteze pe drumurile vieţii."

Născut în Macedonia în 1900, Omraam Mikhael Aivanhov devine, de la vârsta de 17 ani, discipolul Maestrului Peter Deunov în Bulgaria, fondatorul mişcării spirituale Fraternitatea Albă Universală. În 1937, Peter Deunov îl trimite în Franţa unde ţine conferinţe publice vreme de aproape 50 de ani, până la moartea sa în 1986. La ora actuală, mii de oameni din întreaga lume se consideră discipolii săi şi se străduiesc să-i pună în practică învăţătura.

„De la naştere, am avut o înclinare spre foc; mai târziu, am înţeles că nu trebuia să mă ocup atât de mult de focul exterior, ci trebuia să aprind mai întâi inima mea, apoi pe cea a altora.”

Din copilăria petrecută într-un sat sărac din Macedonia îi rămâne în special în amintire descoperirea pe care a făcut-o la 4-5 ani într-un loc apropiat de casă: apa limpede şi curată a unui mic izvor care îl fascina şi lângă care privea ore întregi. Mai existau şi copaci foarte înalţi în care îi plăcea să se caţere cât mai sus şi să privească zările. La vârsta de 16 ani, ca urmare a meditaţiilor şi a exerciţiilor de respiraţie, tânărul Mihail Ivanov trăieşte o experienţă mistică ce îl marchează profund: el aude Muzica Sferelor.

"Există o lume a armoniei, o lume a veşniciei de unde au ieşit toate formele, toate culorile, întreaga muzică, iar eu am pătruns în această lume. Cu mulţi ani în urmă, am ieşit din corp şi am ascultat armonia sferelor… Timp de câteva secunde, am trăit, am văzut, am auzit cum cânta întreg Universul. Pietrele, copacii, munţii, oceanele, stelele, sorii şi toate creaturile cântau într-o armonie atât de măreaţă, atât de sublimă… De atunci, aceasta a rămas ca un criteriu, o mostră, un model, o măsură absolută, un punct de reper pentru a înţelege şi a situa toate lucrurile. Totul în viaţa mea a fost determinat de această iluminare."

Între 1917-1937 este discipol al Maestrului Peter Deunov în Bulgaria şi face primii paşi pe Calea Luminii.

"Adesea, atunci când mă gândesc la anii petrecuţi lângă Maestru, cred că cel mai important lucru pentru mine a fost acela de a trăi în aura sa."

În 1937, cu doi ani înainte de declanşarea celui de-al doilea război mondial, Peter Deunov, presimţind tulburările ce vor veni,  îl trimite în Franţa pentru a ocroti şi păstra învăţătura sa. Dintre cei patruzeci de mii de discipoli ai lui Peter Deunov din Bulgaria,  numai el a fost considerat demn să o facă. La plecare, Maestrul îi spune:

"Îţi dau în dar o piatră preţioasă imensă, inestimabilă, dar cum trebuie să străbaţi o pădure plină de tâlhari şi de animale fioroase, această piatră trebuie să fie murdară ca să fie de nerecunoscut. Tâlharii se vor arunca asupra ta şi vor căuta să te fure, dar negăsind nimic preţios, te vor lăsa în pace. După ce vei reuşi să străbaţi pădurea cea plină de pericole, eu voi veni alături de tine, ca să curăţăm piatra ce va străluci cu o putere fără asemănare."

Din 1937 până în 1959 ţine conferinţe pe teme spirituale în diferite oraşe din Franţa şi din întreaga lume.

"Eu nu pretind că sunt un Maestru. Pentru moment, eu vă învăţ ceea ce am văzut şi am auzit de la Maestrul meu şi ceea ce am verificat eu însumi timp de douăzeci de ani lângă el. Despre ceea ce nu am verificat încă, nu vă voi vorbi deloc."

În 1959 pleacă într-o călătorie în India şi în Tibet, vreme de un an de zile, unde are contacte deosebite în lumea spirituală. Reîntors în Franţa, între 1960 şi 1986, dezbate aici şi în conferinţele ţinute peste tot în lume marile teme spirituale ale învăţământului său, pe care îl numeşte şi yoga soarelui.

"Am primit în India un nume extraordinar, magic şi plin de sens. Numele acţionează în chip misterios asupra persoanelor. Există o întreagă ştiinţă, apropiată de ştiinţa numerelor: număr şi nume înseamnă aproape acelaşi lucru. Noul meu nume este Omraam Mikhael. "Om", acest sunet distruge tot ceea ce este negativ, el corespunde lui "Solve" din Ştiinţa Iniţiatică. Solve trimite lucrurile la originea lor, transformându-le în lumină. Sunetul "Raam" are puterea, prin vibraţiile sale,  de a condensa, de a coagula lucrurile divine şi de a le face palpabile, el este "Coagula". Deci în numele meu se găsesc reunite cele două procese: Solve şi Coagula."…

"Aş dori să vă vorbesc despre o yoga care le depăşeşte pe toate celelalte: yoga soarelui. Ea a fost practicată în trecutul îndepărtat de numeroase popoare, dar acum a fost uitată, mai ales în Occident. Fiindcă în sanscrită la soare se spune "surya", eu am denumit-o Surya-Yoga. Este yoga mea preferată, fiindcă ea reuneşte şi rezumă toate celelalte tipuri de yoga."

"Am gustat din calea mistică: inima, sentimentele, iubirea.   Am gustat din calea spirituală: studiul, cunoaşterea.   Am urmat totodată calea împlinirilor prin muncă şi voinţă.   Şi totuşi, nu vreau să urmez o cale anume, ci pe toate trei împreună."

Omraam Mikhael Aivanhov mai compara învăţământul său cu o masă plină de bucate:

"Învăţământul meu este ca o masă pe care am pus tot ceea ce există ca fructe şi legume. Toate alimentele de pe pământ se găsesc aici, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să le mâncăm pe toate. Da, eu sunt obligat să vă prezint toate adevărurile, toate metodele, toate soluţiile, dar fiecare trebuie să-şi aleagă ceea ce îi prieşte stomacului său."

Mulţi oameni îşi închipuie că într-un învăţământ spiritual este esenţial cuvântul Maestrului, înţelepciunea pe care acesta o transmite, iar atunci când el nu spune nimic, ei nu învaţă nimic. Şi totuşi, chiar dacă Maestrul nu vorbeşte, strălucirea care emană din el ne comunică câte ceva din lumina şi forţa fiinţei sale.

"Păstraţi-vă credinţa în bine. Astfel veţi învăţa să faceţi faţă încercărilor, să lucraţi asupra lor şi să le primiţi apoi binecuvântările. Vă veţi asemăna cu o vale adâncă străjuită de munţi; toate apele ce curg din vârf o udă, o transformă într-un teren roditor unde cresc cei mai buni pomi fructiferi. Suferinţa îl obligă pe om să coboare în adâncurile fiinţei sale. Neavând nici o altă ieşire, el este obligat să facă apel la puterile sufletului şi ale spiritului; şi atunci când reuşeşte, în loc să facă auzite gemete şi strigăte de revoltă, el va emana un parfum îmbietor."

 

 

CĂRŢI online

realizate din compilaţii ale conferinţelor Maestrului spiritual OMRAAM MIKHAIL AIVANHOV

 

Alchimia spirituală

Regulile acestei științe ne permit transformarea forțelor negative din noi

CAPITOLE

Alchimia spirituală
Arborele uman
Caracter şi temperament
Moştenirea regnului animal
Teama
Clişeele
Altoiul
Utilizarea energiilor
Sacrificiul, transmutarea materiei
Vanitate şi glore divină
Orgoliu şi smerenie
Sublimarea forţei sexuale

Calea tăcerii

Liniștea vieții superioare este o lucrare intensă într-o perfectă armonie

CAPITOLE

Zgomot şi linişte
Realizarea liniştii interioare
Lăsaţi-vă grijile la uşă
Un exerciţiu: să mănânci în linişte
Liniştea: izvor de energii
Locuitorii tăcerii
Armonia, condiţie a liniştii interioare
Liniştea, condiţie a adevăratei gândiri
Căutarea liniştii, căutarea centrului
Verbul divin şi cuvântul
Cuvântul nerostit al maestrului
Vocea tăcerii, vocea Domnului
Dezvăluirile cerului înstelat
Camera tăcerii

Cartea magiei divine

Magia divină este știința de a folosi totul pentru realizarea Împărăției lui Dumnezeu pe pământ

CAPITOLE

Revenirea practicilor magice şi pericolul lor
Cercul magic: aura
Bagheta magică
Cuvântul magic
Talismanele
Despre numărul treisprezece
Luna, astrul magiei
Lucrul cu spiritele naturii
Florile, parfumurile
Facem magie cu toţii
Cele trei mari legi ale magiei
Mâna
Privirea
Puterea magică a încrederii
Magia veritabilă: dragostea
Nu căutaţi niciodată să vă răzbunaţi
A exorciza şi a consacra obiecte
Protejaţi-vă locuinţa

Ce este un Maestru spiritual

Nașterea în lumea spirituală implică și întâlnirea cu un Maestru

CAPITOLE

Cum se recunoaşte un adevărat maestru spiritual
Necesitatea unui ghid spiritual
Nu vă jucaţi de-a ucenicul vrăjitor!
A nu confunda exotismul cu spiritualitatea
A şti să echilibraţi lumea materială cu lumea spirituală
Maestrul, oglindă a adevărului
Să nu aşteptaţi de la un maestru decât lumina
Discipolul în faţa maestrului
Dimensiunea universală a unui maestru
Prezenţa magică a unui maestru
Activitatea de identificare
"Dacă nu deveniţi ca nişte copii..."

Centri și corpuri subtile

Importanța cunoașterii centrilor subtili ai organismului nostru

CAPITOLE

Evoluţia umană şi dezvoltarea organelor spirituale
Aura
Plexul solar
Centrul Hara
Forţa Kundalini
Chakrele
    Sistemul chakrelor
    Chakrele Ajna şi Sahasrara

De la om la Dumnezeu

O prezentare a ierarhiilor îngerești

CAPITOLE

De la om la Dumnezeu: noţiunea de ierarhie
Prezentarea Arborelui sefirotic
Ierarhiile îngereşti
Numele lui Dumnezeu
Sefirele stâlpului central
Ain Soph Aur: lumina fără de sfârşit
Materia universului: lumina
"Atunci Eternul a trasat un cerc la suprafaţa abisului"
"Împărăţia lui Dumnezeu este asemănătoare cu o grăunţă de seneve"
Familia cosmică şi misterul Sfintei Treimi
Corpul lui Adam Kadmon
Malhouth, Iesod, Hod, Tiphereth: Arhanghelii şi anotimpurile
Arborele sefirotic, simbolul synarhiei
Iesod, fundamentul vieţii spirituale
Binah: 1) Legile destinului 2) Teritoriul stabilităţii
Hohmah, Cuvântul creator
Iesod, Tiphereth, Kether: sublimarea forţei sexuale
Rugăciunea lui Solomon

Egregorul porumbelului păcii

Omul trebuie să instaleze mai întâi pacea în el însuși, în faptele, sentimentele și gândurile sale

CAPITOLE

Pentru o mai bună înţelegere a păcii
Avantajele unificării popoarelor
Aristocraţie şi democraţie, capul şi stomacul
Despre bani
Asupra repartiţiei bogăţiilor
Comunism şi capitalism, două manifestări complementare
Pentru o nouă concepţie a economiei
Ceea ce oricare om politic trebuie să ştie
Împărăţia lui Dumnezeu

Forța sexuală sau balaurul înaripat

O energie pe care trebuie să învățăm să o folosim

CAPITOLE

Dragonul înnaripat
Dragoste şi sexualitate
Forţa sexuală, condiţia vieţii pe pământ
Despre plăcere
    Nu căutaţi plăcerea, vă va sărăci
    Învăţaţi să înlocuiţi plăcerea prin muncă
Pericolele tantrismului
Iubiţi fără să fiţi iubiţi
Dragostea răspândită în tot universul
Dragostea spirituală, un mod superior de a ne hrăni
Un transformator de energie sexuală: un înalt ideal
Să deschidem dragostei un drum spre înalt

Galvanoplastia spirituală

Principiul masculin și principiul feminin, cele două mari principii care stau la baza creației

CAPITOLE

A instrui mai întâi pe părinţi
O educaţie care începe înainte de naştere
Un plan pentru viitorul umanităţii
Ocupaţi-vă de copiii voştri!
O nouă înţelegere a iubirii materne
Cuvântul magic
Nu lăsaţi niciodată un copil inactiv
Pregătiţi copiii pentru viitoarea lor viaţă de adulţi
Păstraţi simţul fantasticului la copil
O iubire fără slăbiciune
Educaţie şi instruire

Grăuntele fericirii

Fericirea este un țel după care alergăm întreaga viață

CAPITOLE

Fericirea, un talent de cultivat
Fericirea nu este plăcerea
Fericirea este în muncă
Filozofia efortului
Lumina este cea care aduce fericirea
Sensul vieţii
Pacea şi fericirea
Pentru a fi fericit, fiţi viu!
Să ne ridicăm deasupra condiţiilor
Să dezvoltăm sensibilitatea pentru lumea divină
Pământul Canaan-ului
Spiritul este deasupra legilor destinului
Căutaţi fericirea în înalt
Căutarea fericirii, căutarea lui Dumnezeu
Nu există fericire pentru egoişti
Daţi fără să cereţi nimic în schimb
Iubiţi fără a cere să fiţi iubiţi
Despre utilitatea duşmanilor
Grădina sufletelor şi spiritelor
Contopirea în planurile superioare
Noi suntem creatorii viitorului nostru

Lumina, spirit viu

Lumina ne oferă o paletă de posibilități infinite, materiale și spirituale

CAPITOLE

Lumina, esenţa creaţiei
Razele soarelui: Natura şi activitatea lor
Aurul, condensarea luminii solare
Lumina care permite să vezi şi să fii văzut
Modul de lucru cu lumina
Prisma, imaginea omului
Puritatea deschide porţile luminii
Trăiţi viaţa intensă a luminii
Raza LASER în viaţa spirituală

Natura umană și natura divină

Cunoașterea celor două naturi care coexistă în om

CAPITOLE

Natură umană sau natură animalică
Natura inferioară, o reflectare inversă a naturii superioare
În căutarea adevăratei noastre identităţi
Cum să depăşim limitele naturii inferioare
Soarele, simbol al naturii divine
Folosiţi-vă de posibilităţile oferite de natura inferioară, punând-o sub control
Progresul spiritual presupune să oferi naturii superioare condiţii din ce în ce mai bune de exprimare
Vocea naturii divine
Omul îşi va găsi împlinirea atunci când îşi va sluji natura sa superioară
Cum să înlesnim exprimarea naturii superioare în noi înşine şi în ceilalţi
Reîntoarcerea omului în Dumnezeu

O filosofie a universalului

Un îndrumar pentru o lucrare spirituală necesară colectivității

CAPITOLE

Unele precizări asupra termenului de "sectă"
Nici o biserică nu este veşnică
A căuta în spatele formelor
Reînscăunarea Bisericii Sfântului Ioan
Bazele unei religii universale
Marea Fraternitate Albă Universală
Cum să lărgim noţiunea de familie
Fraternitatea - o stare superioară a conştiinţei
Congresele frăţeşti de la Bonfin
A da fiecărei activităţi o dimensiune universală

Omul spre victoria destinului său

Câteva explicații ale legilor destinului

CAPITOLE

Legea cauzelor şi a consecinţelor
Vei separa subtilul de solid
Evoluţie şi creaţie
Justiţie umană şi justiţie divină
Legea corespondenţelor
Legea naturii şi legile morale
Legea înregistrării
Reîncarnarea

Puterile gândului

Gândul este o armă puternică: să învățăm să o folosim pentru bine

CAPITOLE

Natura activităţii spirituale
Cum să concepem viitorul
Poluarea psihică
Viaţa şi circulaţia gândurilor
Cum se întruchipează gândul în materie
Regăsiţi echilibrul dintre mijloacele materiale şi cele spirituale
Forţa spiritului
Câteva legi ale activităţii spirituale
Armele gândirii
Puterea concentrării
Bazele meditaţiei
Rugăciunea creatoare
Cucerirea vârfului

Reguli de aur pentru fiecare zi

Un abecedar al discipolului

CAPITOLE

Viaţa, bunul cel mai de preţ.
Să împăcăm viaţa materială cu viaţa spirituală.
Consacraţi-vă viaţa unui ţel superior.
Viaţa zilnică: o materie pe care Spiritul trebuie să o transforme
Nutriţia privită ca o activitate Yoga.
Respiraţia.
Cum să recuperăm energiile.
Iubirea ne face neobosiţi
Progresul tehnic oferă omului timp liber pentru o activitate spirituală.
Aranjaţi-vă locuinţa interioară.
Lumea exterioară este o reflectare a lumii voastre interioare.
Pregătiţi-vă viitorul, trăind corect prezentul.
Trăiţi prezentul în plenitudine.
Importanţa începutului. Fiţi conştienţi de Forţele pe care le declanşaţi.
Căutaţi Lumina înainte de a acţiona.
Supravegheaţi întotdeauna prima mişcare.
Conştientizaţi-vă obişnuinţele mentale.
Atenţie şi vigilenţă.
Urmaţi o singură direcţie spirituală.
Insistaţi mai mult asupra practicii decât asupra teoriei.
Puneţi calităţile morale înaintea talentului.
Fiţi mulţumiţi de soarta voastră şi nemulţumiţi de voi.
Activitatea spirituală nu rămâne niciodată fără rezultate.
Regenerarea corpurilor noastre: fizic, astral şi mental.
Căutaţi-vă în fiecare zi Hrana spirituală.
Revizuiţi-vă periodic viaţa.
Puneţi în acord scopul şi mijloacele.
Corectaţi-vă cât mai grabnic greşelile.
Închideţi uşa Entităţilor inferioare.
Ideile determină acţiunile.
Eforturile noastre contează mai mult decât rezultatele.
Să acceptăm eşecurile.
Imaginaţia, metoda de lucru asupra ta.
Muzica, suport al activităţii spirituale.
Influenţa benefică a unei colectivităţi spirituale.
Nu vă bazaţi decât pe activitatea voastră.
Trăiţi în poezie.
Cunoaşteţi-vă bine pentru a acţiona corect.
Porniţi cu dreptul.
Evitaţi să vă exprimaţi nemulţumirea.
Ieşiţi "cu plin" înaintea celorlalţi.
Mâna, instrument de comunicare şi de schimburi.
Din privirea voastră să radieze viaţa divină.
Nu povestiţi grijile şi necazurile voastre.
Evitaţi critica, folosiţi doar cuvinte pozitive.
Fiţi prudenţi cu cuvintele pe care le rostiţi.
Orice promisiune devine o legătură.
Cuvântul magic.
Legătura vie cu natura.
Să nu alegem calea cea uşoară, ci ceea ce este în folosul evoluţiei noastre.
Progresăm prin rezistenţele ce ni se opun
Să nu fugim de eforturi şi responsabilităţi.
Scuzele nu sunt suficiente, greşelile trebuie reparate.
Inteligenţa se dezvoltă în confruntare cu dificultăţile.
Fiecare problemă are o cheie potrivită.
Nu insistaţi pe laturile dezagreabile ale vieţii.
Suferinţa este un avertisment.
Să mulţumim pentru fiecare încercare.
Încercările ne obligă să ne folosim propiile resurse.
Gândiţi că suferinţele sunt trecătoare.
Priviţi în sus.
Metoda zâmbetului.
Metoda iubirii.
Lecţia scoicii perliere.
Învăţaţi să vă împărtăşiţi fericirea.
Exersarea stăpânirii de sine în relaţiile cu ceilalţi.
Să rezolvăm problemele prin iubire, nu prin forţă.
Învăţaţi să depăşiţi Legea dreptăţii.
Fiţi capabili de gesturi dezinteresate.
Folosiţi-vă de simpatii pentru a prinde curaj, iar de antipatii pentru a vă întări.
Utilitatea duşmanilor.
Transformaţi răul.
Adevăraţii duşmani sunt în noi.
Treziţi Binele în ceilalţi.
Trăiţi cu iubire.
Deveniţi asemenea unui Izvor.
Cerul ne-a dăruit bogăţii, pentru ca să învăţăm să fim generoşi.
Uitaţi-vă duşmanii cu gândul la prieteni.
Întăriţi-vă împotriva criticilor.
Învăţaţi să vă puneţi în situaţia celorlalţi.
Câteva sfaturi referitoare la copii.
Puterea cuvântului dezinteresat.
Aprofundaţi un Adevăr înainte de a vorbi despre el.
Începeţi prin a deveni voi înşivă mai înţelepţi.
Soarele, model de perfecţiune.
Secretul adevăratei psihologii.
Dincolo de aparenţele oamenilor, căutaţi sufletul şi Spiritul lor.
Iubiţi fără a-i pune în pericol pe ceilalţi.
Iubiţi fără a vă pune în pericol.
Numai îmbogăţindu-vă în preajma Domnului puteţi ajuta celelalte făpturi.
Circulaţia iubirii.
Iubirea poartă în ea răsplata.
Cel ce ştie să se deschidă către ceilalţi nu este niciodată singur.
Prezenţa divină este singura care poate umple cu adevărat sufletul omenesc.
Traversarea pustiului.
Puritatea permite legătura cu Lumea divină.
Cerul nu răspunde decât la semnale luminoase.
Recunoştinţa, cheia fericirii.
A şti să scăpaţi de Rău.
Rugăciunea, cel mai sigur adăpost.
Retrăiţi bucuriile spirituale.
Rămâneţi de neclintit.
Să ştiţi să discerneţi dacă o persoană exercită o influenţă bună asupra voastră.
Deschideţi-vă către influenţele benefice.
Influenţa creaţiilor artistice.
Fiţi conştienţi şi plini de iubire în folosirea obiectelor.
Consacraţi locurile şi obiectele.
Noi lăsăm urme peste tot pe unde trecem.
Noi influenţăm oamenii şi întreaga creaţie.
Aveţi libertatea de a accepta sau de a refuza influenţele.
Purificaţi-vă de tot ceea ce ar putea hrăni pe cei nedoriţi.
Consacrarea Spiritelor luminoase.
Puneţi-vă în slujba Cerului pentru a beneficia de protecţia Lui.
Un talisman adevărat.
Aura, cea mai eficientă protecţie.
Domnul este punctul nostru de sprijin.
Consacraţi-vă inima Domnului.

Un nou înțeles al Evangheliilor

Decodificarea și interpretarea unor pasaje din Evanghelii

CAPITOLE

"Nu se pune vinul nou in burdufuri vechi"
"Daca nu vă veţi face ca nişte copilaşi"
Ispravnicul necredincios
"Strângeţi comori..."
"Intraţi pe poarta cea strâmtă"
"Cine va fi pe acoperişul casei..."
Potolirea furtunii
"Cei dintâi vor fi cei din urmă"
Pilda celor cinci fecioare înţelepte şi celor cinci fecioare nechibzuite
"Şi viaţa veşnica este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat"

Un viitor pentru tineret

Un abecedar inițiatic pentru tineret

CAPITOLE

Tineretul, un pământ în formare
Fundamentul existenţei noastre: credinţa într-un Creator
Sensul Sacrului
Vocea naturii superioare
Să alegem buna direcţie
Studiile nu sunt suficiente pentru a da un sens vieţii
Caracterul contează mai mult decât cunoştinţele
Să dominăm succesele şi eşecurile
A recunoaşte aspiraţiile sufletului şi spiritului
Lumea divină este pământul nostru interior
De ce ne naştem într-o anumită familie
Să profităm de experienţa celor mai în vârstă
Să ne comparăm cu cei mai mari pentru a evolua
Voinţa susţinută de dragoste
Nu vă lăsaţi învinşi niciodată
Nu vă descurajaţi din cauza defectelor
Adevăratul artist al viitorului
Libertate sexuală?
Protejaţi-vă poezia dragostei voastre
Intrarea în familia universală

Yoga nutriției

Modalitatea în care ne hrănim și atitudinea față de alimente

CAPITOLE

Nutriţia priveşte întregul om
Hrani Yoga
O scrisoare de la Dumnezeu
Alegerea hranei
Vegetarianimul
Aspectul moral
Postitul
    Postitul ca purificare
    Postul ca formă de hrană
Sfânta Împărtăşanie
Înţelesul binecuvântării
Scopul mâncatului
Legea interschimburilor

Noul Pământ

O carte de metode, exerciții, formule și rugăciuni pentru discipol

Din colecţia "Opere complete"

Moartea și viața de dincolo

Moartea este de fapt o continuare a vieții într-o altă dimensiune

Din colecţia "Broşuri"

 

 

Omraam Mikhail Aivanhov

CONFERINŢE

în ordine cronologică

1938.01.29 A doua naştere
1938.02.05 Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide
1938.02.12 Adevărul ascuns în ochi
1944.04.16 Puritatea, rolul şi necesitatea ei
1947.04.08 Piramida de lumină
1947.10.12 Loc pentru eroi
1953.08.23 Ciclul Mesaje - urări de fericire veşnică
1958.12.14 Înţelepciune şi inteligenţă - secretul polarităţii
1961.12.27 A gândi corect. Iubirea în cele trei lumi (A)
1961.12.27 A gandi corect. Iubirea in cele trei lumi (B)
1962.04.23 Sfântul Duh
1963.06.05 Arborele Vieţii (A)
1963.06.05 Arborele Vieţii (B)
1963.06.05 Arborele Vieţii (C)
1963.06.05 Arborele Vieţii (D)
1966.02.06 Misiunea artei. Simbolismul piramidei (A)
1966.02.06 Misiunea artei. Simbolismul piramidei (B)
1966.03.06 Moartea şi viaţa de Dincolo (C)
1966.08.24 Fluviul vieţii
1966.08.24 Nutriţia, punct de plecare pentru un studiu al purităţii
1966.08.25 Selecţia
1966.08.26 Puritatea şi viaţa spirituală
1966.08.28 Puritatea în cele 3 lumi
1966.08.29 Pacea şi puritatea
1966.09.01 Puritatea în cuvânt
1966.09.26 Adevarăta viaţă spirituală
1966.12.11 Ciclul Reîncarnarea - Dovezi ale reîncarnării în Evanghelii (A)
1966.12.11 Ciclul Reincarnarea - Dovezi ale reîncarnării în Evanghelii (B)
1967.07.30 Surya Yoga (A)
1967.07.30 Surya Yoga (B)
1968.07.26 Cele două naturi ale fiinţei umane
1968.07.28 A primi şi a dărui (A)
1968.07.28 A primi şi a dărui (B)
1969.01.12 Centrul Hara (A)
1969.01.12 Centrul Hara (B)
1969.01.12 Centrul Hara (C)
1969.04.13 Moartea şi viaţa de Dincolo (B)
1969.07.13 Liniştea la masă. Viaţa la Bonfin (extras)
1969.08.08 Reînnoirea memoriei celulelor
1969.12.25 Discipolul trebuie să-şi încălzească propria materie (a doua naştere)
1970.07.20 Personalitatea şi individualitatea
1970.08.09 Pentru a libera plexul solar, trebuie să trăim o viaţă armonioasă
1970.09.19 Raporturile dintre plexul solar şi creier
1971.07.16 Virtuţile îngerilor celor 4 elemente (în timpul nutriţiei)
1971.07.20 Mâncând în tăcere dezvoltăm inteligenţa, inima şi voinţa
1971.07.22 A învăţa să bei lumina (A)
1971.07.22 A învăţa să bei lumina (B)
1971.08.08 Despre îngerii celor 4 elemente
1971.08.10 Importanţa armoniei
1971.09.30 Inima iniţiatică
1972.01.16 Misterele Lui Yesod
1972.07.26 Iniţierea înseamnă lărgirea conştiinţei
1972.07.27 Vocea Tăcerii
1972.08.19 Prin armonie vom putea restabili totul, căci atingem în acest fel inima universului
1972.08.28 Cele 5 feluri de a iubi - logica, etica, estetica
1972.12.29 Determinism şi nedeterminism
1973.02.18 Cum ştim dacă suntem pe drumul bun sau pe cel rău
1973.08.13 Comentarii făcute la conferinţa de pe data de 13.08.1973
1973.09.12 Numai Fraternitatea Albă Universală poate aduce adevărata pace
1973.09.17 De ce Medităm
1973.09.17 Meditaţia. De ce să medităm
1974.02.03 Cum să medităm
1974.08.27 Trebuie să nutrim un sentiment sfânt înaintea Domnului şi a Creaţiei sale
1975.07.25 Punctul de vedere al Iniţiaţilor privind interpretarea temelor astrologice (A)
1975.07.25 Punctul de vedere al Iniţiaţilor privind interpretarea temelor astrologice (B)
1975.07.31 Cum să orientăm forţa sexuală
1975.08.29 Pentru a profita din plin de viaţa de la Bonfin, trebuie să evităm mersul pe plajă (extras)
1975.09.26 Moartea şi viaţa de Dincolo (A)
1975.12.31 Dacă am şti să ne armonizăm, îngerii ar veni să ne viziteze
1976.01.07 Dacă alegem să mergem către ce este celest, ne vom plăti datoriile fără daune
1976.01.25 Pentru a fi iubit trebuie să fii viu
1976.03.14 Sensul iniţierii. Iniţierea în Egiptul antic (A)
1976.03.14 Sensul iniţierii. Iniţierea în Egiptul antic (B)
1976.03.21 Sensul iniţierii. Iniţierea în Egiptul antic (C)
1976.03.21 Sensul iniţierii. Iniţierea în Egiptul antic (D)
1976.04.04 A-ţi construi templul interior
1976.04.19 Alfabetul cosmic (A)
1976.04.19 Alfabetul cosmic (B)
1976.07.24 Măreţia omului se exprimă printr-un sentiment sfânt în faţa necunoscutului
1976.07.29 Prin intermediul voinţei şi al imaginaţiei trebuie să îi idealizăm pe ceilalţi şi pe noi înşine
1976.08.08 Adevarăta frumuseţe
1977.02.20 Naşterea copilului se pregăteşte mai întâi în planul spiritual (A)
1977.02.26 Naşterea copilului se pregăteşte mai întâi în planul spiritual (B)
1977.03.21 Iubirea, ca stare de conştiinţă
1977.07.12 Iubirea adevărată trebuie lăsată să se exprime
1977.09.27 Simbolul porţii celei strâmte
1977.12.30 Omul trebuie să-şi fundamenteze viaţa pe o idee fundamentală (A)
1977.12.30 Omul trebuie să-şi fundamenteze viaţa pe o idee fundamentală (B)
1978.04.21 Răspunsurile la problemele răului
1978.07.20 Poluarea spirituală
1978.09.11 A crea o familie universală
1979.07.13 Discipolul trebuie să lase pretudindeni, în mod conştient, amprente benefice atât asupra fiinţelor, cât şi a naturii (A)
1979.07.30 Legea responsabilităţii
1979.12.25 Câteva aspecte simbolice ale Crăciunului
1980.04.11 Totul este magic în viaţă, fiecare acţiune fiind guvernată de legea compensaţiei
1980.08.20 Cele două tipuri de lumină - Videlina şi Svetlina
1981.03.08 Cum să medităm asupra acelor două triunghiuri
1981.03.22 Veşnica Primăvară
1981.04.17 Importanţa mediului
1981.08.23 Atotputernicia binecuvântării
1982.04.10 Revelaţii referitoare la Maestru, după Purane (A)
1982.04.11 Revelaţii referitoare la Maestru, după Purane (B)
1982.04.12 Revelaţii referitoare la Maestru, după Purane (C)
1982.04.19 Aura. Calităţile aurei şi metodele de a o curăţa
1982.04.22 Numai un ideal înalt aduce împlinirea
1982.07.28 Determinism şi nedeterminism
1982.09.27 încercările neaşteptate ale vieţii ne descoperă fiinţa omenească (A)
1982.09.27 încercările neaşteptate ale vieţii ne descoperă fiinţa omenească (B)
1983.04.24 Rugăciunea, binefacerile colectivităţii
1983.07.24 Omul are nevoie de o balanţă. Importanţa credinţei (A)
1983.07.24 Omul are nevoie de o balanţă. Importanţa credinţei (B)
1983.08.03 Ştiinţa unităţii
1983.09.07 Fericirea
1984.08.11 Fraternitatea Universală
1985.07.04 Puterile imaginaţiei
1985.09.15 A-ţi construi propriul templu - Puritatea (A)
1985.09.15 A-ţi construi propriul templu - Puritatea (B)
  Căsătoria, simbol universal
  Concentrându-ne asupra spaţiului, a veşniciei, a aştrilor, putem regăsi pacea, bucuria, împlinirea
1958.12.25 1979.12.25 Crăciunul în tradiţia inţiatică
  De ce să nu mâncăm carne (extrase)
  Influenţele semnului vărsătorului (A)
  Influenţele semnului vărsătorului (B)
  Practicile Focului şi Apei
  Puterea Magică a încrederii
  Sensul sacralităţii dezvăluie partea divină
  Adevărata învăţătură a lui Hristos (extras)