Sumar - PARAMAHANSA YOGANANDA - Conferinţe, discursuri

 

 >> 

1. O LUME UNITĂ, CU DUMNEZEU PREŞEDINTE

Rezumat al discursului ţinut de Paramahamsaji la data de 8 aprilie 1951, cu prilejul ceremoniei de inaugurare a India House, una din noile construcţii ridicate pe terenul Templului Asociaţiei Realizării Sinelui în Hollywood, California

Foto: Anul 1951 - Prima convocare generală a Self Realization Fellowship (Asociaţia Realizării Sinelui)

Sunt atât de fericit că ne aflăm cu toţii aici. Mi-aş fi dorit ca estrada să fie suficient de mare încât să poată sta alături de noi toţi cei care au ajutat la transformarea Indiei House [1] într-o realitate: călugării şi călugăriţele Asociaţiei care au construit acest lăcaş şi au făcut posibilă apariţia acestei zile de bucurie şi împlinire. Aici, orientalii şi occidentalii îşi pot împărtăşi liber experienţele filosofice, culturale şi spirituale.

[1] Numele a fost schimbat ulterior în "India Hall", după ce s-a descoperit că titulatura "India House" era deja folosită de către o firmă din San Francisco.

Acum, urmând exemplul înţelepţilor Orientului, să medităm împreună. Vă rog să vă îndreptaţi spatele. Expiraţi profund; rămâneţi calmi. Nu vă concentraţi asupra respiraţiei sau mişcărilor musculare; relaxaţi-vă total. Spuneţi adio lumii senzoriale - văzului, auzului, mirosului, gustului şi pipăitului - şi pătrundeţi în interior. Din centrul de comandă al sufletului pornesc toate trăirile vieţii noastre lăuntrice. Corpul nu mai înseamnă absolut nimic atunci când sufletul, intelectul şi energia vieţii l-au părăsit. Aşadar, să ne concentrăm asupra Aceluia din care izvorăşte fiinţa fiecăruia dintre noi: Spiritul Suprem.

Detaşaţi-vă de senzaţiile trupeşti şi îndepărtaţi din minte toate gândurile tulburătoare. Concentraţi-vă asupra păcii şi bucuriei. Priviţi sfera de întuneric din spatele ochilor închişi şi extindeţi această sferă până când ajunge să cuprindă sala în care ne aflăm. Continuaţi să dilataţi masa de întuneric până când ea îmbrăţişează întregul Los Angeles; apoi America şi toate statele ei. Priviţi întreaga lume cum pluteşte în această bulă şi vizualizaţi cum sfera aflată în expansiune începe să vibreze de lumină şi bucurie. În această bucurie strălucitoare priviţi sistemul planetar, Calea Lactee, galaxiile şi universurile, oceanele infinite de electroni şi protoni care le înconjoară - toate plutind în neţărmurita sferă de fericire şi lumină. Să păstrăm tăcerea şi să afirmăm lăuntric: "În mine gravitează lumile prezentului, trecutului şi viitorului. Eu sunt sfera nemărginită şi eternă a beatitudinii şi luminii."

Reflectaţi asupra gândului că în această sferă infinită de lumină şi încântare există toate bisericile, templele, moscheile, toate naţiunile şi popoarele Pământului, toate fiinţele şi lumile Divinului. În această conştiinţă universală ne rugăm la Dumnezeu să ne călăuzească în crearea pe Pământ a Statelor Unite Mondiale, unite în frăţie şi pace; să realizăm, acum şi pentru totdeauna, că suntem unul cu Dumnezeu, creaţi după chipul şi asemănarea Sa. Acum, o dată cu deschiderea ochiului intuiţiei, vedem că nu suntem simple creaturi neputincioase şi mărginite de simţuri.

"Tată Ceresc, în această meditaţie percepem omniprezenţa Ta. Deşi ne-ai delimitat vastitatea conştiinţei în colivia trupului material, imediat ce închidem ochii, prin intermediul văzului intuitiv, ne conştientizăm infinitudinea şi eternitatea. Binecuvântaţi în gloria Ta, ştim că suntem creaţi după al Tău chip şi asemănare, realizare în care a trăit Isus Cristos, Krishna şi toţi marii maeştri."

Expansiunea iubirii către toate naţiunile

Înţelepţii şi sfinţii din întreaga lume sunt modelele pe care trebuie să le urmăm. Deşi trupurile lor au fost finite, ei au realizat că sunt parte a Conştiinţei Infinite, că formele lor individuale nu sunt decât valuri ale Oceanului Cosmic. În această lume efemeră ne circumscriem iniţial în cadrul familiei, dar imediat ce ne îndreptăm iubirea către vecinii şi colegii noştri, apoi către propria ţară şi, în cele din urmă, către toate naţiunile în mod nepărtinitor, devenim din ce în ce mai măreţi. Iar când fiinţăm pe deplin uniţi în Dumnezeu, cufundaţi în meditaţie profundă, realizăm sublimul adevăr că Oceanul este valul şi valul este Oceanul.

Eu îmi iubesc enorm minunata mea ţară, India, pentru că acolo am învăţat să-L iubesc pe Dumnezeu şi întreaga Sa creaţie, însă aceeaşi iubire o transmit neîncetat tuturor naţiunilor, deoarece lumea întreagă este India mea. Iubesc America la fel de mult; pentru mine, America este al doilea cămin. India şi America reprezintă vârfurile cele mai înalte ale Orientului şi Occidentului şi cred că un schimb cultural între poporul indian şi cel american va conduce la rezolvarea tuturor problemelor umanităţii; America şi India sunt capabile să pună bazele viitoarelor State Unite Mondiale, ale căror cetăţeni planetari să fie călăuziţi de un unic şi etern Preşedinte: Dumnezeu. Această afirmaţie poate părea utopică - dar până acum ce-au făcut politicienii? Ei nu au fost capabili decât să işte războaie, crime şi suferinţe. Este suficient! Dumnezeu este Unul şi noi toţi suntem copiii Săi. În spiritul adevărat al Americii şi în democraţia ei reală îşi găsesc unitatea şi prosperitatea toate naţiunile globului; iar India este centrul în care converg toate religiile lumii.

Îmi amintesc că, la scurtă vreme după ce am ajuns în America, l-am întrebat pe un student hindus: "Ce crezi despre americani?" Răspunsul său mi-a arătat clar că se considera superior, deoarece mi-a spus: "Ştii, parcă ar fi nişte copii naivi." Atunci i-am dat replica: "Ah, foarte bine! înseamnă că mă voi înţelege de minune cu semenii mei; pentru că, după cum a spus şi Cristos, a copiilor este împărăţia lui Dumnezeu."

Un "milionar cu zâmbetul pe buze"

Eu cred în America, deoarece această minunată ţară a dăruit şi dăruieşte întregii lumi foarte multe lucruri. Am urmărit cu atenţie acest fapt şi am observat că generozitatea acestei măreţe naţiuni nu cunoaşte limite. Tot ceea ce am dorit şi doresc pentru India, am descoperit în căminele Americii. Dar, spre deosebire de indieni, care deşi de-abia îşi permit un bol de orez pe zi şi totuşi zâmbesc, în schimb, milionarii americani nu pot schiţa nici măcar un zâmbet. De fiecare dată când merg pe stradă văd că în mintea oamenilor predomină o singură idee: "Dacă aş avea câţiva dolari în plus, aş fi fericit." Banii sunt necesari; nu a existat sfânt sau înţelept care să nu se fi folosit de bani, pentru a-şi asigura strictul necesar, ori pentru a-şi ajuta semenii. Însă banii nu sunt suficienţi.

Deşi am întâlnit mulţi milionari în America, nu pot spune despre nici unul dintre aceştia că era un "milionar cu zâmbetul pe buze". Dimpotrivă, banii îi făceau să arate trişti şi suferinzi. Indiferent de circumstanţele exterioare, fericirea, bucuria lăuntrică nu trebuie să dispară, pentru că aceasta este hrana sufletului. De fiecare dată când aud "Ah, respectivul era un milionar, o persoană care a reuşit în viaţă, dar sărmanul a murit în urma unui atac de cord", îmi doresc mai degrabă să fi rămas un oriental care să mediteze pe malurile Gangelui. Însă când văd sărăcia din India, îmi doresc să fiu un american care să-şi dedice viaţa ştiinţei şi descoperirii maşinăriilor capabile să anihileze suferinţa umană. Fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, avem capacitatea şi abilitatea să creăm lucruri măreţe.

Omul, când se uită la firavul său corp din carne şi oase, se percepe ca pe o fiinţă limitată şi nesemnificativă. Lucruri destul de mărunte - de pildă, o zgârietură sau o entorsă - sunt suficiente pentru a-l face să-şi realizeze micimea. Însă imediat ce închide ochii şi pătrunde în meditaţie, îşi realizează vastitatea conştiinţei şi vede că el se află în centrul eternităţii. Iar pentru aceasta nu trebuie să facă altceva decât să-şi închidă ochii, să reflecteze cu atenţie asupra fiinţei sale şi să-şi spună: "Eu sunt Infinitul; eu sunt copilul Divinului. Valul este o mică protuberanţă a oceanului; conştiinţa manifestată ca individualitate nu este decât un val al infinitei Conştiinţe Cosmice. Eu sunt Spirit. Eu nu mă tem de nimic." Aceasta e învăţătura transmisă nouă, tuturor, de către înţelepţii Orientului; învăţătură şi realizare de care avem nevoie cu toţii.

Dumnezeu ne dăruieşte bunăstarea şi fericirea supremă

Meditaţi şi păstraţi-L pe Dumnezeu în inimă şi El vă va dărui fericire şi bunăstare. Tocmai de aceea Isus a spus: "Iubeşte-L pe Dumnezeu cu toată inima ta." [2] Însă Dumnezeu vede imediat că nu este dorit atunci când copilul Său rosteşte Rugăciunea Domnului şi se gândeşte în acelaşi timp la ce urmează să mănânce la cină. Un devot adevărat se concentrează numai asupra Tatălui Ceresc, deoarece el ştie că fără puterea Acestuia nu poate face nici cel mai mic gest. Aşa cum vapoarele şi avioanele pot fi manevrate prin undele radio, la fel şi Dumnezeu ne insuflă viaţă prin puterea Sa infinită - energie divină care curge neîncetat prin medulla oblongata.[3] Imediat ce această forţă divină nu mai acţionează în trupul fizic, omul se transformă într-un cadavru. De ce să nu căutăm Sursa acestei puteri infinite? Dumnezeu nu ne interzice confortul şi bunăstarea. Isus a spus: "Mai întâi căutaţi împărăţia lui Dumnezeu..." De ce? Pentru că acolo este cuibărită fericirea adevărată. "...Şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra."[4] "Şi nu vă îndoiţi o clipă în minte."[5]

[2] Matei 22:37.

[3] "Gura lui Dumnezeu". "Omul nu poate trăi doar cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4:4).

[4] Matei 6:33.

[5] Luca 12:29.

Eu nu deţin nimic al meu, dar totuşi am totul. Adeseori am dăruit celorlalţi ultimul meu bănuţ şi niciodată nu am rămas fără bani, pentru că Dumnezeu a avut întotdeauna grijă de mine. În această privinţă pot spune că sunt enorm de bogat, chiar dacă material sunt sărac - sărac nu pentru că am fost constrâns, ci pentru că am ales din proprie voinţă pauperitatea. Din moment ce-L am alături pe Tatăl Ceresc, ce altceva mi-aş putea dori? În spatele banilor şi a tuturor eforturilor omeneşti se află Puterea Supremă, iar dacă Aceasta doreşte să ai o slujbă bună şi să fii prosper, atunci aşa va fi. Eu am trăit şi trăiesc clipă de clipă în comuniune totală cu Dumnezeu şi El mi-a asigurat toate cele necesare, însă nu am păstrat nimic pentru mine, ci am dăruit totul pentru cauza Sa.

Eu nu mă consider un guru sau un învăţător spiritual. Tot ce ştiu este că mi-am anihilat micul eu (egoul) şi acum prin acest vehicul nu se manifestă altcineva decât Tatăl Ceresc. Aceasta este realizarea şi ţelul pe care trebuie să-l avem cu toţii. Imediat ce egoul a fost dizolvat, am văzut clar Fiinţa care ne însufleţeşte pe toţi. Aşa cum toate becurile unui oraş îşi primesc energia de la un singur generator, la fel şi noi toţi suntem luminaţi de Dumnezeu. "Nu ştiţi voi că sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Spiritul Tatălui sălăşluieşte în voi?"[6] De ce este Isus Cristos recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu? Pentru că el, la fel ca toţi marii maeştri, ne-a oferit un exemplu pe care să-l urmăm. Altminteri, atâta timp cât nu devenim asemenea lui Cristos, cuvintele sale nu vor avea nici o semnificaţie: "Şi tuturor celor care l-au primit, lor le-a dat puterea de a deveni fii şi fiice ale Domnului."[7]

[6] I Corinteni 3:16.

[7] Ioan 1:12.

Diamantul şi cărbunele sunt ambele constituite din carbon, dar numai diamantul este capabil să reflecte lumina. Mentalităţile asemănătoare cărbunelui sunt acelea care se văicăresc mereu: "Lumea este rea; mă doare capul; vreau cutare lucru şi nu-l pot obţine, pentru că toţi sunt împotriva mea..." O mentalitate asemenea diamantului rămâne întotdeauna fermă pe poziţie şi afirmă: "Nu are importanţă ce se întâmplă cu mine; eu voi merge mai departe, pentru că Dumnezeu îmi este întotdeauna alături." O asemenea minte este capabilă să recepţioneze lumina şi, în cele din urmă, prin evoluţie materială, mentală şi spirituală, îşi recunoaşte natura şi devine asemeni Spiritului Suprem.

Nu minimalizaţi niciodată importanţa valurilor mărunte, chiar dacă uneori ele sunt spulberate de talazurile uriaşe ale oceanului. Un val mic are nevoie de încurajări: "Micuţule, ce se întâmplă cu tine? Nu vezi că în spatele tău se află întregul ocean şi că voi, de fapt, sunteţi Unul şi Acelaşi?" Nu mai priviţi aceste trupuri mărunte, ci îndreptaţi-vă atenţia către interior. Meditaţia în care am pătruns astăzi este de o importanţă extraordinară, deoarece cu ajutorul ei vă puteţi realiza vastitatea şi puteţi vedea clar că fiinţaţi pretutindeni în Spirit.

Prieteni, ţineţi minte; Orientul, prin ai săi înţelepţi nemuritori, este învăţătorul nostru spiritual; nu vă lăsaţi amăgiţi de superstiţiile propovăduite de falşii guru. Iar orientalii trebuie să realizeze că Dumnezeu nu-i scuteşte de suferinţă doar datorită faptului că urmează calea spiritualităţii. Ei au datoria să adopte exemplul dat de America şi să înveţe de la naţiunea americană căile de dezvoltare a tehnologiei, medicinei, învăţământului. Prin schimburi constructive între Orient şi Occident putem crea Statele Unite Mondiale, al căror unic Preşedinte să nu fie altul decât Dumnezeu.