<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


VIEŢI ANTERIOARE SIMULTANE (PARALELE)

de Răzvan A. Petre

Titluri

PARADOXURILE HIPNOZEI REGRESIVE

EXPLICAREA VIEŢILOR PARALELE

DIVIZAREA ENERGIEI INTELIGENTE

CITAT FUNDAMENTAL DESPRE DIVIZAREA SPIRITULUI

UN EXEMPLU IPOTETIC DE DIVIZARE A SPIRITULUI

IMAGINI CU SPIRITE DIVIZATE

SUFLETUL PE PĂMÂNT, SPIRITUL ÎN CER

MĂRTURII DESPRE REUNIREA SUFLETULUI CU SPIRITUL


Am ales aici un subiect care mi-a atras atenţia în aceste zile: afirmaţia unor autori spirituali că "vieţile anterioare pot fi simultane (paralele)". Pare a fi o simplă speculaţie, dar ea ne poate face să punem la îndoială unele principii spirituale.

Afirm că nu sunt de acord cu această idee, dar o voi analiza cu interes sincer şi obiectivitate. În fond, nimeni nu le ştie pe toate. Se afirmă deseori că mintea omului este limitată şi nu poate înţelege marile taine cosmice, pentru care nu mai este valabilă logica liniară şi secvenţialitatea timpului. Se invocă mai ales paradoxurile din mecanica cuantică, care sunt apoi extrapolate la funcţionarea întregului cosmos.

Nu sunt de acord nici cu această ultimă abordare scientist-fantezistă. Cred cu tărie că logica raţiunii umane, cauzală şi temporală, este singurul instrument sigur pe care îl deţinem. şi mai cred că acest instrument nu a fost creat doar pentru zona noastră restrânsă de viaţă, ci se aplică izomorfic la întreaga Creaţie. Da, cunoaşterea trebuie extinsă continuu, dar nerenunţând la înţelepciune.

A vorbi despre acauzalitate sau atemporalitate nu ne duce nicăieri, ci este doar un exerciţiu de fantezie produs de o carenţă momentană de explicaţii ştiinţifice. Dacă unele fenomene se petrec ultrarapid şi într-o dimensiune infimă (deci invizibilă), atunci când interferează cu fenomenele macroscopice pot da impresia că "efectul este simultan cu cauza" sau că "timpul nu există"!

În domeniul psihologic, ambiguitatea este şi mai uşor de produs. Mintea umană nu este numai un receptor al realităţii obiective, ci mai ales ea creează o realitate interioară care se suprapune peste exterior, putând provoca chiar şi halucinaţii. Colac peste pupăză, unele inteligenţe invizibile pot interfera voluntar, inducându-ne idei confuze şi alterări ale logicii normale.

< sus >

 

PARADOXURILE HIPNOZEI REGRESIVE

Răsfoind cartea "Dincolo de vieţile trecute", scrisă de Mira Kelley, am fost bucuros că am găsit o carte rară. Prin hipnoza regresivă aplicată de ea, sufletul clientului are acces la viziunea Sinelui Superior asupra vieţilor anterioare şi – sublinierea autoarei -  sufletul le percepe "ca şi cum" ar fi ale sale. Vieţile anterioare au aparţinut, de fapt, altor suflete ale aceluiaşi Sine. Această observaţie pertinentă converge cu articolele publicate de noi despre diferenţa dintre suflet şi Spirit. De fiecare dată când găsim autori ce au ajuns la aceeaşi concluzie, ne grăbim să îi menţionăm.

Iată un pasaj cu care rezonez din cartea menţionată:

"Sinele Superior planifică neobosit evenimentele pentru noi, comunicând cu noi şi îndrumându-ne. Mintea noastră poate alege să aibă încredere în el, să se acordeze şi să-l asculte, sau poate alege să-i ignore semnalele. Sinele Superior va face tot ce poate pentru ca noi să ne ducem la îndeplinire planul vieţii. Aşadar, de ce îi opunem rezistenţă? De ce îl ignorăm, până într-acolo încât acesta trebuie să folosească accidente sau schimbări bruşte pentru a ne întoarce pe calea sufletului?

[...] Sinele Superior este o parte din noi - partea care nu este concentrată pe realitatea fizică. Îndrumarea oferită de Sinele Superior este întotdeauna perfect acordată la ceea ce persoana are nevoie să dezvolte şi să schimbe în acel moment." (pag.84-85)

Continuând însă lectura, am observat că Mira Kelley plasează Sinele Superior undeva în cosmos, de unde trimite suflete la încarnare în corpuri umane, uneori în acelaşi timp. De unde i-a venit această idee năstruşnică?

Ideea i-a venit de la şocul pe care l-a avut personal conducând şedinţe de hipnoterapie în care unii dintre clienţi au relatat, sub hipnoză, despre vieţi anterioare care se suprapuneau temporal. Adică, în decursul lanţului reîncarnărilor, spiritul s-ar fi încarnat nu succesiv, ci aproape simultan: al doilea antecesor spiritual s-a întrupat înainte de a muri primul încarnat.

Ca şi când nu era de ajuns, Mira Kelley însăşi s-a supus hipnozei şi a descoperit că, în ultima încarnare, a fost o spioană sovietică (într-o variantă) şi o stewardesă a lui Stalin (în altă variantă simultană, în care refuzase să devină spioană). Atenţie, autoarea nu vorbeşte despre viitoruri posibile, ci despre trecuturi simultane!!!

Şi în scrierile respectatului Michael Newton, un subiect hipnotizat vorbea despre încarnări paralele ale aceluiaşi Spirit.

Oare este un adevăr realmente obiectiv?

Cineva spunea că, fiecare metodă de divinaţie (ghicire a prezentului şi viitorului) - cum ar fi ghicirea în cărţi, în zaţul de cafea, în deschiderea Bibliei, în numerologie, în astrologie etc. – este potrivită unor anumiţi oameni. Deci nu orice ghicitor ar avea succes prin orice metodă divinatorie. Poate că nici hipnoza nu este o metodă prin care oricine poate descoperi lucruri valoroase şi adevărate. Subconştientul anumitor oameni ar putea fi mai dispus să fabuleze decât al altora. Sau însăşi subconştientul hipnotizatorului ar putea avea o influenţă decisivă.

Trăirile prin hipnoză, ca şi în transa meditativă, pot avea o reală valoare personală şi curativă. Totuşi, informaţiile percepute astfel nu trebuie să fie luate întotdeauna ca adevăruri universale. Pentru un demers ştiinţific, e nevoie ca alţi cercetători să analizeze, sintetizeze, compare totul cu mult discernământ.

< sus >

 

EXPLICAREA VIEŢILOR PARALELE

Ce explicaţii găsim pentru paradoxul încarnărilor simultane? În fond, se pune sub semnul întrebării utilitatea, verosimilitatea şi încrederea în hipnoza regresivă, ba chiar înţelegerea corectă a fenomenului reîncarnării.

#1

Explicaţia preferată de Mira Kelly (ca să justifice ciudăţenia că în viaţa anterioară spiritul său a fost încarnat şi într-o spioană, şi într-o stewardesă, fără legătură între ele) este inspirată din fizica modernă (mecanica cuantică, teoria superstringurilor etc), ce sugerează că există mai multe universuri paralele, în care fiinţele dotate cu liber arbitru aleg întotdeauna altceva. Deci, în fiecare univers, istoria aceloraşi personaje decurge altfel. Puteţi viziona un documentar despre această ipoteză fantezistă a oamenilor de ştiinţă.

Lăsând de-o parte această interpretare improbabilă, observaţia fermă a hipnoterapeutei este că încarnările se petrec simultan, pentru că Suprasufletul fiinţează în afara timpului. (?)

#2

O altă explicaţie ar fi că Spiritul vrea să experimenteze simultan mai multe alternative existenţiale, dintr-un fel de nerăbdare şi expansivitate, animând mai mult de o singură fiinţă biologică în acelaşi timp. Aceasta este concluzia hipnoterapeutului Michael Newton, exprimată în cartea sa "Destinul sufletelor", pag.136-137. Este o alternativă pe care o analizez pe larg mai jos, la CONCLUZII.

Vezi şi referinţa "Split Incarnation: When a Soul Inhabits More Than One Human Body at a Time (also known as Parallel Lives, Twin Souls & Twin Flames)"

#3

Autorii Joshua David Stone, Benjamin Creme şi Sal Rachele ne oferă - independent unul de altul şi cu unele diferenţe - o altă explicaţie, oarecum similară. Ei vorbesc de faptul că orice Spirit încarnat face parte dintr-un Supraspirit sau Monadă, care s-a subdivizat în mai multe Spirite (cineva specifică numărul 12) pentru a experimenta mai rapid diverse ipostaze terestre.

Pare deci logic, tragem noi concluzia, să existe o conexiune profundă între mai multe Spirite la nivelul Monadei. De acolo, prin hipnoză, s-ar putea extrage informaţii care, deşi nu aparţin neapărat Spiritului propriu, fac parte totuşi din zestrea comună a Supraspiritului (sau Spiritului-Părinte).

Totuşi, Supraspiritul ar putea avea o cu totul altă semnificaţie şi anume el ar fi Sufletul de grup, adică acea Unitate a mai multor sute de spirite individuale cu trăsături asemănătoare destinate să evolueze împreună.

 

Split Incarnation: When a Soul Inhabits

 

More Than One Human Body at a Time

 

(also known as Parallel Lives, Twin Souls & Twin Flames)

 

Split Incarnation: When a Soul Inhabits

 

More Than One Human Body at a Time

 

(also known as Parallel Lives, Twin Souls & Twin Flames)

 

Split Incarnation: When a Soul Inhabits

 

More Than One Human Body at a Time

 

(also known as Parallel Lives, Twin Souls & Twin Flames)

 

Să fim convinşi că omenirea mai are multe taine de descoperit, pe măsură ce nivelul intelectual şi spiritual creşte. Între cercetătorii misterelor universului există atât mici curioşi, cât şi mari genii, iar rezultatele muncii lor vor avea calibre diferite. Mediumii generoşi cu descoperirile lor vor primi întotdeauna un mai mare ajutor din partea Cerului decât cei orientaţi spre comerţ şi egoism. Chiar una şi aceeaşi persoană poate primi revelaţii tot mai complete odată cu evoluţia sa şi sinceritatea căutării spirituale.

Citat din celebra carte a lui Scarlat Demetrescu "Din tainele vieţii şi universului":

"- Dar oare toţi spiritiştii din lume, toţi ocultiştii, masonii, teosofii, cabaliştii etc. primesc în şedinţele lor, de la fiinţele invizibile, numai adevărul?

- Îţi răspund categoric că nu.

- Cum se poate? vei spune tu. Sunt spirite forţate să spună şi minciuni?

- Da.

- Dar cine le forţează?

- Evoluţia şi mentalitatea ascultătorilor. şi apoi, să nu se uite că, la grade mici de spirite încarnate, vin duhuri mici şi acestea spun atâta cât ştiu ele şi, cum ele sunt mai tinere, sunt mai neştiutoare de marile adevăruri." (din capitolul: Există spirite care au evoluat numai în Spaţiu, fără să fi îmbrăcat vreodată haina carnală?)

#4

În chestiunea vieţilor paralele, se poate invoca o explicaţie spiritistă certă, dar numai cu titlu de excepţie: foarte rarul fenomen numit "WALK-IN" sau transferul de spirite.

Când un Spirit vrea să părăsească definitiv omul în care este încarnat înainte de sorocul stabilit de Divinitate, el poate face un contract cu un alt Spirit doritor să-i preia corpul. Spiritul care pleacă voluntar se numeşte "walk-out", iar cel care intră definitiv în corp se numeşte "walk-in". Cel de-al doilea preia karma acelui om adult, dar va încerca să-l reorienteze, să-l reechilibreze dacă e cazul, îi va schimba radical personalitatea şi parcursul vieţii.

În acest timp, Spiritul "walk-out" va putea să se reîncarneze în alt nou-născut, de aici rezultând suprapunerea parţială a perioadelor de viaţă ale antecesorilor spirituali, în situaţia unei cercetări spiritiste sau regresii hipnotice.

Totuşi, acest fenomen este extrem de rar întâlnit (nefiind acelaşi lucru cu posesiunea demonică). şi în niciun caz nu justifică datele obţinute de Mira Kelley sau Michael Newton prin hipnoză regresivă.

< sus >


CONCLUZIILE MELE

 

DIVIZAREA ENERGIEI INTELIGENTE

Anumite informaţii citite în ultima vreme mă fac să trag următoarele posibile concluzii pentru misterul vieţilor anterioare simultane (paralele). Ele s-ar aplica şi la enigma globilor luminoşi din poze care au forme franjurate, ciopârţite, neregulate.

 

1. Postulatul de bază al spiritualităţii, care poate explica multe mistere este următorul: Conştiinţa stă la baza universului. Dumnezeu este Conştiinţa Universală. Ea s-a divizat în fragmente care au devenit Spiritele.

Teoria pe care am popularizat-o şi am explicat-o cu fiecare ocazie în scrierile mele anterioare este următoarea: La încarnare, Spiritul se divizează pentru crearea Minţii omeneşti. Pe scurt, din Perispiritul Spiritului încarnat se desprind trei fragmente ierarhizate, primul devenind nucleul Minţii mentale, al doilea, al Minţii astrale şi al treilea, al Minţii fizice (Conştientul fizic). Cele trei formează o unitate indivizibilă, acţionând sinergic, şi poate fi numită generic Suflet uman.

Aceste trei minţi au FUNCŢII DIFERITE, conform densităţii sau vibraţiei lor, dar COOPEREAZĂ şi COMUNICĂ permanent între ele pentru a asigura funcţionalitatea psihicului uman, fiind coordonate de Conştiinţa umană. Graficul din fig.1 sintetizează aceste explicaţii despre divizarea pe "verticală" a Conştiinţei.

Fig.1

NOTĂ: Să reţinem că nu este acelaşi lucru când vorbim despre Conştiinţă şi conştiinţa fizică (conştientul). Noi ne raportăm la lume prin intermediul conştiinţei fizice, care este doar o parte a Conştiinţei umane, partea ce interacţionează cu materia cea mai grosieră. Din cauza acestei vibraţii inferioare viziunea oamenilor este îmbâcsită şi limitată, nu din cauza naturii, extrem de pure, a Conştiinţei.

2. În chestiunea vieţilor paralele voi teoretiza divizarea pe "orizontală" a Spiritului, combinând ipotezele #2 şi #3 de mai sus într-o explicaţie unitară.

Spiritul este format dintr-un NUCLEU (sau Scânteie Divină sau Monadă sau Atman) şi PERISPIRIT (sau Energia inteligentă proprie, pe mai multe straturi şi funcţiuni). Acesta din urmă se poate diviza şi apoi încarna.

Spiritul se poate diviza, trimiţându-şi o parte din sine la încarnare şi păstrând o rezervă importantă pe frecvenţa astrală, în lumea spiritelor. Se încarnează în una sau, ipotetic (după unii autori, cu care nu sunt de acord), în mai multe fiinţe biologice simultan. Dacă Scânteia Divină ar decide să mai anime încă o fiinţă, şi-ar mai aloca pentru această sarcină suplimentară o altă parte din Spirit.

< sus >

 

CITAT FUNDAMENTAL DESPRE DIVIZAREA SPIRITULUI

Aflasem mai de mult timp ideea că un Spirit se poate încarna şi în doi oameni simultan, dar nu i-am dat crezare şi încă mă îndoiesc. Din acelaşi loc al cărţii "Destinul sufletelor" a hipnoterapeutului Michael Newton, am prezentat un citat restrâns în cartea mea "Conştiinţa umană, între minte şi spirit". Acele informaţii pot fi înţelese ad literam, fără alte interpretări. De aceea, îl reiau mai jos in extenso, fiind instructiv şi convingător.

În privinţa limbajului folosit, ceea ce eu am numit "suflet" este sinonim cu ceea ce Michael Newton numeşte "suflet încarnat" sau "coeficientul nostru de lumină" sau "personalitatea creierului", iar ceea ce eu am numit "Spirit" este sinonim cu ceea ce dânsul numeşte "energia lăsată în lumea spiritelor" sau "rezerva de energie". Ceea ce eu am numit "reabsorbţia Conştiinţei în Spirit după moarte" dânsul numeşte "reunirea sufletului cu Sine însuşi" sau "refacerea energiei iniţiale" sau "redobândirea echilibrului energiei". Acolo unde autorul scrie "suflet" în mod impropriu terminologiei folosite de mine, am notat imediat între paranteze drepte cuvântul "spirit".

Diviziunea şi reunificarea sufletului [n.n. - spiritului]

Capacitatea sufletelor [n.n. - spiritelor] de a-şi divide esenţa energiei influenţează multe aspecte din viaţa acestora. Poate că extensia sufletului [n.n. - spiritului] ar fi un termen mai potrivit decât divizarea sufletului [n.n. - spiritului]. Aşa cum am spus în secţiunea despre fantome, toate sufletele [n.n. - spiritele] care vin pe Pământ îşi lasă o parte a energiei în lumea spiritelor, chiar şi acelea care trăiesc vieţi paralele în mai multe corpuri. Procentul de energie pe care sufletele [n.n. - spiritele] îl lasă în lumea spiritelor poate să varieze, dar fiecare particulă de lumină este un duplicat exact al celuilalt Sine şi replica întregii identităţi. Fenomenul este similar cu modul în care imaginile luminoase sunt separate şi dublate într-o hologramă. Totuşi, există diferenţe. Dacă numai un procent mic din energia sufletului [n.n. - spiritului] este lăsată în lumea spiritelor, acea particulă din Sine este mai puţin activă, deoarece este mai puţin concentrată. Cu toate acestea, rămânând în stare pură, necontaminată, este încă puternică.

Când am descoperit că avem rezerve de energie în lumea spiritelor, mi-am explicat atâtea lucruri. Grandoarea acestui sistem al dualităţii sufletului [n.n. - spiritului] are impact asupra multor aspecte din viaţa noastră. De exemplu, dacă cineva drag a murit cu treizeci de ani înaintea ta şi de atunci s-a reîncarnat, poţi totuşi să îl revezi la întoarcerea în lumea spiritelor. [n.n. - nu revezi sufletul omului, ci spiritul său, care este o fiinţă cosmică!]

Capacitatea sufletului de a se reuni cu Sine însuşi este un proces natural de regenerare a energiei după moartea fizică. Un client mi-a spus cu emfază [n.n. - sub hipnoză]: "Dacă am lua 100% din energia noastră într-un singur corp în timpul unei încarnări, am da peste cap circuitele creierului". Captarea întregii energii a sufletului [n.n. - spiritului] într-un corp omenesc ar implica subjugarea creierului de puterea sufletului [n.n. - spiritului]. Presupun că acest factor al ocupării unui trup gazdă de către un suflet [n.n. - spirit] a fost investigat în fazele de început ale evoluţiei umane de acei maeştri spirituali care au ales Pământul ca şcoală planetară.

Mai mult, întreaga capacitate energetică a sufletului [n.n. - spiritului] într-un singur corp ar împiedica procesul de dezvoltare a sufletului pe Pământ, deoarece acesta nu ar mai întâmpina nicio provocare din partea creierului. Prin fortificarea mai multor părţi din energia totală a sufletului [n.n. - spiritului] în diverse încarnări, întregul devine mai puternic. 100% din energie ar avea şi alt efect advers. Uitarea (amnezia) ne face să mergem în locurile de pe Pământ unde trebuie să fim puşi la încercare, fără a avea răspunsuri la sarcinile pe care am fost trimişi să le îndeplinim. Uitarea ne uşurează de povara nereuşitelor trecute, pentru a păşi într-o nouă viaţă cu mai multă încredere. [n.n. - nu e vorba de uitare, pentru că sufletul abia se formează şi nu primeşte memoria gigantică a spiritului]

Fantoma din cazul 15 a arătat cum este posibil ca sufletele [n.n. - spiritele] să socotească greşit concentraţia de energie pe care o iau cu sine în viaţă. Unul dintre clienţi a denumit acest lucru "coeficientul nostru de lumină". În mod curios, descopăr că subiecţii mei de nivel IV şi V iau cu ei mai puţină energie decât sufletele nu la fel de dezvoltate. Acest lucru a fost demonstrat de sufletului războinicului din cazul 22. În general, un suflet [n.n. - spirit] foarte avansat ia cu el pe Pământ nu mai mult de 25% din capacitatea sa totală, în timp ce un suflet [n.n. - spirit] obişnuit, mai puţin încrezător, are 50 - 70%. Energia unui suflet [n.n. - spirit] mai evoluat este rafinată, elastică şi viguroasă în cantităţi mai mici. De aceea, sufletele [n.n. - spiritele] mai tinere trebuie să ia mai multă energie în primele lor încarnări. Astfel, nu volumul energiei dă potenţial sufletului [n.n. - spiritului], ci calitatea forţei vibraţionale, care reprezintă experienţa şi înţelepciunea sufletului [n.n. - spiritului].

Cum ne ajută această informaţie să înţelegem forţa combinată a energiei umane şi a celei spirituale? Fiecare suflet [n.n. - spirit] are un anumit tipar al câmpului energetic care reflectă amprenta veşnică a caracterului său, indiferent de numărul părţilor în care se divide. Când acest Sine spiritual se combină cu personalitatea mai bine structurată a unui creier fizic, se produce un câmp cu densitate mai mare. Este atât de complicat să înţelegem subtilităţile acestei simbioze, încât nu am atins subiectul decât la suprafaţă. Ambele amprente ale energiei reacţionează una cu cealaltă într-o infinitate de moduri pentru a se contopi. De aceea bunăstarea fizică, simţurile şi emoţiile sunt într-o legătură atât de strânsă cu mintea spirituală. Gândul este îndeaproape asociat cu modul în care aceste tipare de energie sunt conturate şi fiecare îl alimentează pe celălalt în corpul nostru.

Mă folosesc frecvent de analogia cu o hologramă pentru a descrie divizarea sufletului [n.n. - spiritului]. Imaginile holografice sunt duplicate exact. Această analogie mă ajută, dar nu spune totul. Am menţionat faptul că una dintre variabilele procesului de divizare a sufletului [n.n. - spiritului] implică forţa concentraţiei de energie în fiecare parte a întregului. Acest element se leagă de experienţa sufletului [n.n. - spiritului]. Altă variabilă este densitatea energiei materiale în fiecare corp omenesc şi tipul emoţional al acelui corp. Dacă acelaşi suflet [n.n. - spirit] intră în două corpuri în acelaşi timp şi ia cu el în fiecare corp 40% din energia sa, aceasta se va manifesta diferit.

Gândiţi-vă cum este să faceţi o fotografie a aceleiaşi scene dimineaţa, la prânz şi seara. Schimbările de refracţie a luminii ar produce efecte diferite asupra filmului. Energia sufletelor [n.n. - spiritelor] are iniţial un tipar specific, dar o dată ce sufletele [n.n. - spiritele] ajung pe Pământ, aceste tipare se schimbă datorită condiţiilor locale. Când ne vedem viitoarea viaţă din lumea spiritelor, ni se dau sfaturi în legătură cu energia de care are nevoie trupul pe care îl vom ocupa. Noi hotărâm câtă energie luăm [n.n. - omul nu este spiritul, deci nu el hotărăşte, ci spiritul său]. Multe suflete [n.n. - spirite] vor să lase în lumea spiritelor cât mai multă, fiindcă le place casa lor şi activităţile care se desfăşoară acolo.

Traumele emoţionale şi fizice ne seacă rezervele de energie. Putem pierde cantităţi însemnate de energie pozitivă, fie pentru că o dăm de bunăvoie altor oameni, fie pentru că alţii o absorb cu negativitatea lor. Este nevoie de energie ca să ne creăm mecanisme de apărare şi să le menţinem. Odată, un subiect mi-a spus: "Când îmi împart lumina cu cei care consider că merită să o primească, pot să mă reîncarc mai repede, fiindcă le-am oferit-o de bunăvoie".

Unul dintre cele mai bune mijloace de revitalizare a energiei este somnul. Putem să ne divizăm încă o dată energia pe care am adus-o cu noi şi să hoinărim liberi, lăsând doar un mic procent care să înştiinţeze porţiunea mai mare să se întoarcă repede dacă este nevoie [n.n. - se referă la fenomenul dedublării eterice sau astrale]. Cum am menţionat mai sus, această capacitate se dovedeşte utilă în special când corpul este bolnav, în stare de inconştienţă sau de comă. Cum timpul nu reprezintă o limită pentru un suflet eliberat, orele, zilele sau săptămânile departe de trup revigorează sufletul. Aş adăuga faptul că, în timpul unei crize, sufletele se pot reîncărca şi cu ajutorul unor spirite iubitoare. Interpretăm aceste explozii de energie ca pe nişte revelaţii profunde. O odihnă de trei ore departe de corpul uman poate face minuni pentru un suflet, atâta vreme cât partea care rămâne acolo nu face eforturi prea mari ca să deţină controlul şi nu trebuie să facă faţă unui vis complex. Această împrejurare ne-ar putea face să ne trezim epuizaţi. [n.n. - uneori, un vis de coşmar poate fi o traducere pe înţelesul minţii fizice a unei drame reale trăite de dublul astral într-un alt plan subtil de existenţă]

Deoarece trăirea mai multor vieţi în paralel este o altă opţiune de divizare a sufletului [n.n. - spiritului], care sunt motivaţiile şi efectele acestei decizii? Mulţi consideră că este ceva obişnuit pentru suflete [n.n. - spirite] să trăiască vieţi paralele. Am descoperit că nu este deloc adevărat. Sufletele [n.n. - spiritele] care aleg să se încarneze în două sau mai multe trupuri în aceeaşi perioadă de timp pe Pământ vor să înveţe mai repede. Astfel, un suflet [n.n. - spirit] poate să lase în lumea spiritelor până la 10% din energia sa şi să pună restul în două sau trei corpuri. Fiindcă avem liber arbitru, ghizii noştri ne dau voie să facem aceste experimente, dar nu ni le recomandă. În general, deoarece cantitatea de energie absorbită este enormă, cele mai multe suflete [n.n. - spirite] care trăiesc vieţi paralele procedează astfel numai o dată sau de două ori, după care renunţă. Sufletele [n.n. - spiritele] nu doresc să trăiască vieţi paralele decât dacă sunt foarte ambiţioase. De asemenea, sufletele [n.n. - spiritele] nu-şi divid energia ca să se încarneze în gemeni. Ar fi contraproductiv să-ţi împarţi energia pentru a fi în aceeaşi familie, cu acelaşi material genetic, aceeaşi influenţă din partea părinţilor, acelaşi mediu şi aceeaşi naţionalitate. O astfel de lipsă de diversitate nu constituie o motivaţie pentru a trăi vieţi paralele.

Oamenii sunt curioşi să afle originea a două suflete [n.n. - spirite] în corpurile gemenilor identici. Am avut două cliente gemene, care aveau circa patruzeci de ani şi fuseseră născute la un minut diferenţă. Sufletele [n.n. - spiritele] acestor femei au o legătură strânsă şi se află în acelaşi grup spiritual, cu toate că nu sunt strict suflete-pereche. Fiecare şi-a întâlnit sufletul-pereche masculin şi trăieşte cu el, şi sunt foarte îndrăgostiţi. Aceste suflete [n.n. - spiritele] au trăit mii de ani ca prieteni apropiaţi, rude, părinţi şi copii, dar nu ca pereche. Nu au mai fost niciodată gemeni şi motivul pentru care s-au reîncarnat astfel acum este dublu. Au chestiuni nerezolvate legate de încredere din relaţia pe care au avut-o în viaţa anterioară, dar au spus că principalul motiv pentru care au făcut asta este că "împreună, câmpul nostru de energie combinată se dublează, ceea ce ne face mai eficiente când încercăm să ajungem la alte minţi".

Oamenii mă întreabă: dacă un suflet [n.n. - spirit] nu şi-a luat destulă energie în trup în stadiul de făt, poate să-şi procure mai multă mai târziu în viaţă? Cred că o dată ce sufletul [n.n. - spiritul] a ales să ia un anumit procent de energie, acela rămâne toată viaţa. Să adaugi permanent energie "proaspătă" din lumea spiritelor, probabil că ar strica echilibrul delicat stabilit iniţial între suflet [n.n. - spirit] şi creierul uman. De asemenea, pare improbabil ca o fiinţă încarnată să poată lua o substanţă eterică din Sinele său neîncarnat. În orice caz, cu ajutorul ghizilor, unii oameni au abilitatea de a comunica - sau de a apela temporar - la rezerva proprie de energie în timpul unei crize.

Procesul reunirii sufletelor cu restul energiei lor devine cel mai evident pentru mine atunci când îi fac pe subiecţii mei să-şi amintească experienţa unei morţi anterioare. Dacă nu există complicaţii din viaţa precedentă, cele mai multe suflete îşi redobândesc echilibrul energiei la una dintre cele trei staţii spirituale primare: lângă poarta spre lumea spiritelor, în timpul orientării sau după reîntoarcerea la grupul lor de suflete [n.n. - spirite]. Sufletele avansate se opresc, de obicei, numai la finalul călătoriei spre casă.

 

Cele trei staţii

Nu se întâmplă prea des să primim propria energie la intrarea în lumea spiritelor. Un asemenea proces are loc, probabil, datorită iniţierii procedurii de regenerare lângă intrarea în lumea spiritelor printr-o metodă de vindecare asemănătoare unui duş. Aud totuşi că se manifestă din când în când, ca în cazul următor, în care, soţul mort deja [n.n. - spiritul mortului], i-a adus unei femei, la prima staţie, o mică parte din energia ei rămasă în lumea spiritelor. Ea a descris împrejurarea astfel:

«Iubirea mea m-a făcut să primesc cu uşurinţă puţina energie pe care o lăsasem. El mi-a adus-o şi a împrăştiat-o blând asupra mea cu mâinile ca şi cum m-ar fi acoperit cu o pătură, în timp ce ne îmbrăţişam. Ştia cât de bătrână şi de obosită eram şi a cerut să vină.

Odată ce luăm contact, restul energiei mele se întoarce în mine ca un magnet. Simt că mă reîntregesc. Primul lucru pe care îl observ este că îi pot citi gândurile mult mai bine telepatic şi simt mult mai mult din ceea ce se află în jurul meu.»

Când ghizii noştri ajung la concluzia că ar fi un avantaj să primim mai mult din energia noastră la cea de-a doua staţie, în timpul orientării, această decizie are diverse ramificaţii. În principiu, hotărârea se bazează pe credinţa că reîntregirea după o viaţă dificilă este mai productivă. Apoi, s-ar putea ca, din diverse motive, să nu ne întoarcem la grupul nostru spiritual imediat după orientare. Iată un exemplu de reunificare a sufletului [n.n. - spiritului] la această staţie:

«Mă aflu într-o încăpere simplă, cu aspect futurist, cu pereţi netezi, albi ca laptele. E o masă cu două scaune - această mobilă nu are colţuri. Ghidul meu, Everand, îşi face griji din cauză că nu răspund. Ea este pe cale de a face ceea ce numim "topirea formei fizice" şi deţine restul energiei mele într-un vas frumos, translucid, care radiază. Everand vine în faţă, punându-mi vasul în mâini. Simt că energia mea se înalţă ca o încărcătură electrică. Apoi ghidul se apropie de mine, stimulându-mi frecvenţa vibraţiilor naturale pentru ca să primesc mai uşor energia pe care am lăsat-o în lumea spiritelor. Pe măsură ce miezul mi se umple cu propria esenţă, amprenta învelişului extern al trupului meu fizic se topeşte. Este ca şi cum aş fi un câine care se scutură de apă după ce s-a udat. Particulele pământeşti nedorite sunt înlăturate - dizolvate - şi energia mea începe acum să sclipească din nou, în loc să fie o lumină slabă, tristă.»

Majoritatea sufletelor se reunesc cu energia lor după ce se întorc la grupul lor spiritual. Un subiect a spus astfel:

«Este mai uşor pentru mine să mă reunesc cu mine însumi după ce ajung acasă la prietenii mei. Aici pot să asimilez energia odihnită în propriul ritm. Când sunt gata, mă duc singur să o iau.»

("Destinul sufletelor", de Michael Newton, pag.133-139)

< sus >

 

UN EXEMPLU IPOTETIC DE DIVIZARE A SPIRITULUI

Să spunem că un Spirit superior vrea să se încarneze. Fiind destul de elevat, îşi alocă numai 25% din Energia inteligentă pentru omul în care se va încarna. Este o situaţie obişnuită.

Dacă acceptăm ipoteza încarnărilor simultane, după un timp, acest Spirit expansiv mai vrea să se încarneze în alt om, dintr-un mediu social şi geografic diferit. Mai alocă 30% din Energie acestuia. Nucleul spiritului va rămâne (până la moartea unuia dintre acei oameni) cu doar 45% din Energie, arhi-suficient pentru el.

Ar putea chiar să mai încerce o a treia încarnare simultană, alocând încă 20% pentru noua fiinţă. Nucleul va rămâne acum cu 25% din Energie, la limita posibilităţilor sale.

Graficul din fig. 2 sintetizează acest exemplu de divizare pe "orizontală" a Conştiinţei.

Fig.2

Dacă noi înşine, ca oameni, am fi actori într-o asemenea "aventură", ne-am putea găsi, la un moment dat, într-o situaţie stranie, cum ar fi să ne captăm într-o fotografie propriul Spirit, sub forma unui glob luminos incomplet (cum puteţi citi în subcapitolul următor). Ar fi ca şi cum ne-am privi în oglindă.

Sau, dacă ne-am întâlni pe stradă cu cineva care poartă aceeaşi Conştiinţă cu noi, frate întru acelaşi Spirit, ce electrizant şi bulversant ar fi, nu-i aşa! Dar este improbabilă şi chiar de nedorit o asemenea situaţie - atât de paralizantă, de o fericire morbidă...

< sus >

 

IMAGINI CU SPIRITE DIVIZATE

Ipoteza divizării creatoare a Spiritului pare a converge cu ceea ce se poate observa în fotografiile stranii cu globi luminoşi obţinute de domnul Ioan Şuteu din Sighişoara. Mai ales în ultimul timp, dumnealui a atras în faţa aparatului foto spirite cu forme neobişnuite. În articolul "SPIRITELE LUI IOAN DE LA SIGHIŞOARA" am încercat nişte posibile explicaţii pentru aceste "anomalii". În galeria cu spirite pozate de cititorii noştri am publicat, de-a lungul a peste un deceniu, mii de globi de formă convexă, majoritar sferică. Aceasta este forma normală a spiritelor libere, neîncarnate.

Acum am putea adăuga pot apare în poze şi spiritele încarnate! Ele nu sunt niciodată sferice, ci ciuruite, secţionate, incomplete, ca în fotografiile domnului Ioan. Ceea ce lipseşte din aura acelor spirite ar fi tocmai Energia inteligentă trimisă pe Pământ să anime o fiinţă biologică. Cu alte cuvinte, pozele ciudate ale domnului Ioan nu aparţin unor spirite "bolnave", ci unora încarnate. Putem totuşi admite că există o anumită suferinţă, căci orice lipsă, orice abatere de la sfericitate o sugerează. Nucleul spiritului va rămâne pe veci invizibil aparatelor foto, el având o frecvenţă de vibraţie net superioară. Ceea ce se vede este doar energia grosieră a Perispiritului rămas în jurul Nucleului.

Mai există şi ale scenarii posibile:

- Energia inteligentă lipsă dintr-un spirit de rang uman s-ar putea încarna simultan şi într-un animal (unde este necesară o cantitate mai mică decât în cazul omului).

- Energia lipseşte pentru că a devenit ectoplasmă (energie liberă, disponibilă pentru lucrări spirituale). Ea poate fi modelată sub forma de fantomă sau chiar pentru materializarea deplină a unei fiinţe vii, fenomen consemnat şi obiectivat ştiinţific în şedinţele de spiritism din secolul XIX-XX. Ectoplasma este utilizată în toate lucrările spirituale care afectează palpabil lumea pământenilor.

Iată nişte exemple spectaculoase din pozele realizate de domnul Ioan Şuteu (sursa - click pentru mărire). Ele ar putea fi considerate imagini ale divizării creatoare a Spiritelor.

< sus >

 

SUFLETUL PE PĂMÂNT, SPIRITUL ÎN CER

Spiritul şi sufletul (omul) sunt fiinţe diferite, am mai scris acest lucru şi îl repet. Nu omul se reîncarnează, ci Spiritul său. Mai corect spus, Spiritul se "reînsufleţeşte", adică îşi creează un nou suflet pământean la fiecare încarnare. Spiritul rămâne neatins de materia grosieră.

(De la Michael Newton am aflat prima oară că Spiritul poate crea simultan două suflete. Nu l-am crezut şi poate că am avut dreptate, căci respectatul autor mai susţine - eronat, după părerea mea - şi că "nu există demoni, nu există fenomenul de posedare, nu există fenomenul walk-in", pentru că nu a întâlnit referinţe despre acestea în relatările sub hipnoză a subiecţilor săi.)

Cum spuneam, Conştiinţa se divide de la început şi definitiv pe "verticală" pentru a coordona fiecare din cele trei minţi umane, care au frecvenţe diferite (fizică, astrală şi mentalo-cauzală), toate împreună formând sufletul uman.

Dar această Conştiinţă se poate diviza încă o dată în fenomenul de dedublare astrală. Ea îşi creează o copie temporară a întregului suflet, care poate ieşi din corp şi călători în alte lumi paralele. În corp rămâne "master-copy", adică sufletul de referinţă după care s-a copiat dublura astrală.

La un moment dat, mă întrebam dacă spiritul însoţeşte clona sufletului în proiecţia astrală sau rămâne în trup. Am găsit argumente pro şi contra. Autori reputaţi afirmă că spiritul conduce clona în aventurile sale astrale. Dacă spiritul (monada) trăieşte pe o vibraţie astrală, e natural să însoţească dublul sufletesc.

Un fenomen aparte este cel de încorporare mediumnică, în care Conştiinţa mediumului părăseşte complet trupul, lăsând locul unui alt spirit. Mai exact, un alt spirit îşi creează instantaneu o Conştiinţă umană care trece la "panoul de comandă" al mediumului.

* * *

Din mărturiile celor întorşi din moarte clinică sau celor care se pot dedubla a reieşit fără niciun dubiu că sufletul continuă să trăiască după deces. Dar atunci cine este şi care-i rolul Spiritului?

După moarte, urmează o etapă tranzitorie în care sufletul este pus la punct cu tot ce a greşit (purgatoriul sau bardo), iar apoi acest suflet este atras magnetic şi încorporat în Spiritul-părinte. Acest moment este acelaşi când sufletul se reîntregeşte cu rezerva Sa de energie lăsată în lumea spiritelor. Astfel, Spiritul redevine complet, reprimind partea de Energie inteligentă care îi lipsise, din orice parte ai privi lucrurile. Este un moment important şi emoţionant pentru Spirit, sărbătorit de toţi prietenii din lumea sa. În tradiţia creştină se spune că el ar surveni la 40 de zile după moarte, după modelul cristic. Totuşi, nu putem şti exact la cât timp după deces vine acel moment, pentru că progresul spiritual este strict individual.

În citatul de mai sus din cartea "Destinul sufletelor" de Michael Newton, la subtitlul "Cele trei staţii", puteţi afla câteva impresii din perspectiva sufletului despre momentul reunirii sale cu Energia spiritului, adică reunirea Conştiinţei umane cu Conştiinţa spirituală. În continuare, mărturii din alte surse.

< sus >

 

MĂRTURII DESPRE REUNIREA SUFLETULUI CU SPIRITUL

Partea din Spirit (Scânteia Divină sau Fiinţa de Lumină) rămasă pe frecvenţa astrală (cum s-ar spune, în lumea spiritelor) este cea care ne primeşte sufletul după moarte. Acest lucru pare a fi relatat de unele persoane întoarse din moartea clinică, confirmând ceea ce scrie şi în Bardo Thödol, cartea tibetană a morţilor, despre "Lumina clară" întâlnită de suflet imediat după moarte.

DANNION BRINKLEY este un caz faimos pentru experienţa sa "dincolo de moarte". El a avut o moarte clinică de 28 minute, descrisă pe larg în cartea "Salvat de Lumină". În 17 septembrie 1975, el vorbea la telefon în timpul unei furtuni. Un trăsnet a lovit linia telefonică, astfel că mii de volţi au ajuns în corpul lui. Inima s-a oprit şi Dannion a murit. El a înviat la morgă dupa 28 de minute, dar era îmbogăţit cu o experienţă incredibilă. Vizionaţi ecranizarea experienţei sale!.

Iată câteva fragmente semnificative din cartea "Salvat de lumină", cu sublinierile noastre:

« Ființa de Lumină se afla chiar în fața mea. În timp ce îi priveam esența, am văzut prisme colorate, de parcă ar fi fost alcătuită din mii de diamante minuscule care sclipeau în culorile curcubeului.

M-am uitat apoi în jurul meu. Sub noi se aflau alte ființe, care arătau la fel ca mine. Păreau rătăcite și aveau o frecvență de vibrație mult mai lentă decât a mea. În timp ce le priveam, am observat că frecvența mea de vibrație și-a încetinit la rândul ei viteza. Acest lucru mi-a cauzat o senzație de neplăcere, așa că mi-am mutat privirea de la ele.

Am privit atunci deasupra mea. Şi aici se aflau mai multe ființe, care străluceau mai puternic decât mine. Am simțit și de această dată un disconfort, întrucât am început să vibrez imediat mai rapid decât puteam suporta. Mă simțeam de parcă aș fi băut prea multă cafea, după care am intrat într-o stare de trepidație.

Mi-am mutat privirea și de la aceste ființe și m-am uitat în fața mea, la Ființa de Lumină, care se afla acum chiar lângă mine. În prezența ei m-am simțit confortabil. Avea ceva familiar, care mă făcea să cred că a simțit toate senzațiile trăite de mine încă de când m-am născut pe Pământ și până când am fost lovit de trăsnet. Privind-o, am trăit sentimentul că nimeni nu m-ar fi putut iubi vreodată mai mult decât ea și că nimeni nu ar fi putut da vreodată dovadă de mai multă simpatie, empatie, încurajare și compasiune lipsită de prejudecăți față de mine ca această Ființă.

Deși mă voi referi la această Ființă de Lumină ca la o persoană de gen masculin, realitatea este că nu am remarcat să aibă vreun gen, fie el masculin sau feminin. De atunci, am revăzut de multe ori scenele pe care le-am trăit atunci în mintea mea și trebuie să mărturisesc că niciuna din aceste Ființe de Lumină nu avea gen; doar o putere foarte mare.

Ființa m-a absorbit în lumina ei, iar eu am început să îmi revăd întreaga viață, toate evenimentele care mi s-au întâmplat vreodată, inclusiv ceea ce am simțit în timpul lor. Era ca și cum s-ar fi rupt un baraj și toate amintirile pe care le-am trăit vreodată au năvălit în mintea mea.

Această recapitulare a vieții mele nu s-a dovedit deloc plăcută. De la început și până la sfârșit, a trebuit să recunosc deschis trista realitate că am fost o persoană foarte agresivă, egocentrică și rea.»

 * * *

Iată o altă mărturie a unei persoane întoarse din moarte, cuprinsă în cartea "Viaţă după viaţă" de RAYMOND MOODY:

« Nu este un fel de lumină pe care ai putea-o descrie pe Pamânt. Nu am văzut chiar o persoană în această lumină şi totuşi avea o identitate specială, categoric. Este o lumină de înţelegere perfectă şi de dragoste perfectă. Îmi veni în minte următorul gând: "Mă iubeşti?" Nu era exact în forma unei întrebări, dar cred că semnificaţia a ceea ce spusese lumina ar fi: "Dacă mă iubeşti, întoarce-te înapoi şi termină ceea ce ai început în viaţă". În tot acest timp m-am simţit înconjurat cu o dragoste şi o compasiune copleşitoare. » [...] « Emana din ea un fel de dragoste care este pur şi simplu de neînchipuit şi de nedescris. Era o persoană cu care era plăcut să fii! şi avea, categoric, şi un simţ al umorului! » (cap. 2.8: Fiinţa de lumină)

 * * *

Şi iată ce aflăm din venerabila Carte tibetană a morţilor (Bardo Thödol):

Momentul morţii (Chikhai Bardo) coincide cu confruntarea conştiinţei defunctului cu Lumina Clară Primordială (sau a Realităţii). Strălucirea ei năuceşte fiinţele neantrenate în yoga, care nu o pot recunoaşte ca fiind manifestarea propriei conştiinţe în zona cea mai înaltă a realităţii.

Comentariul lui Mircea Eliade: "Lama îl avertizează (pe muribund – n.n.) că va fi trezit brusc de o lumină orbitoare: este întâlnirea cu Sinele care e, în acelaşi timp, realitatea ultimă. Textul recomandă: "Nu te sfii, nu te înfricoşa, este splendoarea propriei tale naturi!"

< sus >

Răzvan A. Petre
24 iunie 2017

Consiliere parapsihologică în probleme de viaţă

Clarvăzător NINA PETRE


Înregistrări video cu doamna prof. Nina Petre