Sumar - PARAMAHANSA YOGANANDA - Conferinţe, discursuri

 << 

 >> 

19. "IUBIREA TA ESTE TOTUL"

O seară a comuniunii cu divinul

Slujbă religioasă ţinută de Paramahamsaji la sediul central internaţional al Asociaţiei Realizării Sinelui (Muntele Washington), la scurt timp după reîntoarcerea dintr-o vizită de un an în India; 6 decembrie 1936

Foto: Anul 1936 - Londra

"Preaiubite Dumnezeu şi măreţi Guru, binecuvântaţi cu graţia voastră infinită Asociaţia Realizării Sinelui (Societatea Yogoda Satsang) - fie ca aceasta să dăinuie şi să lumineze viaţa tuturor copiilor Tăi."

"Tată Ceresc, binecuvântează-l pe copilul inimii mele, Sfântul Lynn. Îţi mulţumesc că mi-ai trimis acest măreţ suflet, care mi-a răspuns chemării şi al cărui unic tel este să Te reprezinte şi să-Ţi răspândească Adevărul şi Gloria. Îţi mulţumesc pentru toate aceste suflete minunate care au venit aici şi care-şi dedică viaţa Ţie, precum şi pentru toate sufletele care vor porni în căutarea Ta. Binecuvântează-ne ca prin iubirea pe care Ţi-o purtăm să transformăm Muntele Washington într-un paradis, într-o oază de lumină, înţelepciune şi fericire. Fie ca acest loc sacru să-i aducă împreună pe cei care Te iubesc."

"O Spirit Suprem, Tată, Mamă, Prieten, Preaiubite Dumnezeu, Ţie îţi dăruim toată devoţiunea sufletelor noastre şi Te iubim pentru veşnicie, fiindcă Tu eşti Sursa existenţei, Izvorul din care se revarsă necontenit râurile, mările şi oceanele: Puterea care creează stelele, Vitalitatea care susţine întreaga creaţie şi hrăneşte viaţa, Frumuseţea care înfrumuseţează lucrurile, Iubirea care înalţă şi face să pulseze toate inimile. Tată Suprem, Tu eşti Bucuria veşnic înnoitoare care străluceşte în templul sufletelor meditative. Cu tot sufletul meu, cu toată inima, mintea, inteligenţa şi dăruirea mea, Te rog - şi-Ţi cer ca fiu cu drepturi depline - să-Ţi manifeşti prezenţa şi să ne încânţi inimile."

"O Doamne, niciodată nu am fost mai fericit ca acum, când văd atât de multe suflete care Te cheamă şi doresc numai iubirea Ta. O Spirit Suprem, în inima mea nu există loc decât pentru Tine. Ţie mă rog, dar nu prin cuvinte, ci cu toată inima, mintea, iubirea şi sufletul meu."

"Mamă Divină, seara trecută m-ai întrebat ce doresc. Nimic în afara iubirii Tale. Fie ca iubirea Ta să-mi sălăşluiască veşnic în inimă şi să-i lumineze pe toţi copiii Tăi."

"Spirit Suprem, împărăţia Ta infinită şi sacră este înăuntrul nostru. Cu toată dăruirea şi devoţiunea îţi invocăm prezenţa. Manifestă-Ţi conştiinţa în noi şi nu ne lăsa pradă ispitelor; ajută-ne să nu ne folosim în mod greşit raţiunea. Când suntem puternici, dacă voia-Ţi este să ne pui la încercare, Tată Ceresc, ispiteşte-ne oricum doreşti. În mintea mea nu există decât o singură atracţie, o singură frumuseţe, o singură minunăţie: Tu! Nimic nu se poate compara cu frumuseţea Ta. În faţa splendorii Tale, orice altceva păleşte."

"Prinţ Fermecător, revelează-ni-Te. Luminează-ne cărările vieţii şi binecuvântează-ne. Fie ca în inimile noastre să nu înflorească decât iubirea pentru Tine. Ce bucurie, ce încântare şi extaz; glorie pentru veşnicie. Unde sunt dorinţele, unde este separarea? Nimic nu poate dăinui în faţa beatitudinii şi străluciririi Tale nemuritoare."

"O Spirit, iubirea Ta este totul! Iubit al inimii mele şi al tuturor sufletelor, Stăpâne Suprem, Tată, Mamă, Prieten, Preaiubite Dumnezeu, gloria Ta este totul, în mintea mea nu păstrez nimic care să nu-mi amintească de Tine; accept numai ceea ce-Ţi reflectă prezenţa. O Spirit Divin, Tu ne-ai adunat aici şi ne arăţi că suntem într-adevăr copiii Tăi."

"Tată Ceresc, pătrunde-ne inimile cu iubirea Ta, umple-ne sufletele cu spiritul şi măreţia Ta. Ţie ne închinăm, acum şi pentru veşnicie. Prin bucuria Ta pură, Spirit Suprem, atrage-ne conştiinţa înăuntrul Tău; absoarbe în încântarea Ta cosmică toate distragerile şi amăgirile trupului. Insuflă-ne putere şi ajută-ne să nu devenim sclavii corpului, când bucuria Ta neţărmurită ne aşteaptă chiar în spatele vălului tăcerii. Doamne, ajută-ne să spulberăm acest văl. Nu ne mai pune la încercare cu iluzia Ta cosmică, ci pogoară asupra noastră iubirea Ta, astfel încât să realizăm că Tu eşti Acela - Unicul - pe care-L căutăm."

"La picioarele Tale îmi las toate ambiţiile, Spirit Atotputernic, pentru că iubirea Ta-mi e suficientă. Iubirea Ta este totul. Dacă voia-Ţi este să-mi iei trupul, aşa să fie. Nu Te doresc decât pe Tine. În inimile devoţilor şi celor care Te iubesc, eu voi fiinţa veşnic în comuniune cu Tine; clipă de clipă voi gusta din extazul numelui Tău imprimat în conştiinţa şi inimile copiilor Tăi. Asta e tot ce-mi doresc - Tu eşti Comoara eternă a cerurilor. Cum aş putea dori altceva decât Gloria Supremă a Spiritului Tău?"

"O Spirit Divin, cu toată viaţa mea, cu toată inima, mintea, înţelepciunea şi înţelegerea primite de la Tine şi preaiubitul meu Guru, îmi reafirm legământul şi îţi jur credinţă eternă şi iubire tuturor devoţilor care-şi închină vieţile Ţie. Tată Ceresc, nu ne părăsi; stai veşnic lângă noi. Ce bucurie, ce încântare; o, binecuvântare a Spiritului Tău, o, beatitudine a gloriei Tale! Despre ce-aş putea vorbi, dacă nu despre iubirea Ta? Umple-ne inimile cu iubirea Ta."

"O Dumnezeule Infinit, Tu eşti cerul neţărmurit; eu sunt o infimă particulă în infinitatea Ta. [Paramahamsaji cântă]: «Eu sunt cerul, Mamă, eu sunt cerul... Un firicel de praf pe firmamentul cerului, a spaţiului nemărginit şi îngheţat.»"[1]

[1] Din  "Eu  sunt  Cerul",  în  Incantaţii Cosmice,  de  Paramahamsa Yogananda.

Spaţiul infinit nu poate fi delimitat sau distrus; noi suntem părţi inerente Infinităţii, micuţe leagăne în Spiritul omniprezent.

(În acest moment Paramahamsaji se cufundă în extazul samadhi-ului. După o perioadă de comuniune lăuntrică, el s-a adresat devoţilor)

Să nu luăm niciodată numele Domnului în van. Când ne rugăm Tatălui Ceresc, când îi cântăm, inima trebuie să fie cea care se roagă, care cântă. Creatorul cerului şi stelelor, Dumnezeul miriadelor de suflete, Spiritul Suprem al tuturor devoţilor - Acelui Stăpân Etern trebuie să-I jurăm credinţă şi iubire veşnică. De ce să-I vorbim prin deşertăciunea cuvintelor şi limitările gândurilor? Este imperativ să-L simţim în templul meditaţiei, acolo unde El ne aşteaptă şi de unde ne cheamă necontenit.

Aşa cum oceanul stă la baza valurilor, la fel şi Oceanul Spiritului se află chiar în spatele unduirilor trupului. În timpul somnului profund, nimeni nu-şi mai percepe trupul, ci fiinţează în eternitatea sa. Dar imediat ce ne trezim, singuri ne limităm la iluzia corpului. Când însă închidem ochii ne regăsim instantaneu în neţărmurirea conştiinţei.

Acest firav trup este o statuie din gheaţă; dar, când meditez, el devine la fel de vast ca universul, absorbit în infinitudinea Divinului. O "statuie de gheaţă" nu este altceva decât imaginaţie, vise, fantezii care se dizolvă la primele raze de soare. În timpul unui vis, fiecare dintre noi vede oameni râzând sau plângând, născându-se sau murind - dar în momentul în care se produce trezirea, totul va dispărea. Similar, acest corp fizic nu este altceva decât o condensare a vastităţii spaţiului, însă puţini recunosc această realitate. În general, în starea de conştiinţă obişnuită, corpul şi toate circumstanţele care există în jurul lui par cât se poate de reale, dar în realitate totul este un vis. Când uiţi complet de această amăgire onirică, în profunzimea şi lumina meditaţiei, realizezi instantaneu că toate experienţele lumeşti sunt simple gânduri "îngheţate" ale Divinului. Visele din timpul somnului subconştient sunt propriile noastre gânduri îngheţate, iar noi nu suntem decât vise-gânduri îngheţate ale lui Dumnezeu. Pentru a ieşi din această irealitate este necesar să ne trezim în El. Acolo trăiesc eu clipă de clipă; această Conştiinţă pură nu mă părăseşte niciodată.

Tot ce afirm acum este exact ceea ce-mi transmite Mama Divină: "Beţi din Iubirea Mea - desfătaţi-vă pentru eternitate!" Nu doresc altceva; nu mai mă interesează să ţin discursuri, deoarece cuvintele nu au puterea iubirii. Dorinţa Mamei este şi dorinţa mea, iar cei care simt că vor să vină aici, trebuie să o facă în acelaşi spirit.

Unii din marii înţelepţi ai Indiei au vorbit foarte puţin. Ei îşi învăţau discipolii să pătrundă în interior şi să simtă, apoi le cereau să explice ce-au experimentat. Astăzi, religia modernă pune mai mult accent pe emoţii, sentimente şi expuneri intelectuale. Astfel de învăţături nu-i oferă căutătorului o experienţă reală. Setea pentru Divin este atât de intensă încât nu poate fi potolită decât de Dumnezeu însuşi.

În această lume schimbătoare şi nesigură, oamenii se simt adeseori foarte singuri. Dumnezeu însă nu va dezamăgi pe nimeni, niciodată. Bucuria şi mulţumirea pe care ni le oferă lucrurile sfârşesc foarte rapid, iar omul se vede în situaţia de a căuta mereu altceva. Însă numai Dumnezeu este Acela pe care, o dată ce L-ai cunoscut, Îl vei dori din ce în ce mai mult. Divinul este Acela care îţi poate mulţumi inima şi împăca sufletul.

Unica predică este comuniunea cu Dumnezeu - cu acea putere infinită care vibrează pretutindeni la fel de puternic ca şi în această sală. Este Sacralitatea însăşi. Acesta-i şi motivul datorită căruia nu mai sunt interesat să atrag aici orice fel de persoane, curioşi care nu-L doresc pe Stăpânul lor, ci vreau să-I dăruiesc iubirea sufletelor însetate. Gloria şi măreţia înţelepţilor sunt din nou necesare în lume; ele trebuie să reînvie. Maeştrii din trecut obişnuiau să locuiască în păduri, în peşteri, în comuniune deplină cu Divinul - fără să ţină cuvântări, fără să-şi facă ashram-uri sau adepţi. Ei trăiau în perfectă armonie, înconjuraţi de suflete care ardeau de dorul Divinului şi se lăsau îmbătate, extaziate de magnetismul iubirii Sale. Atunci, în mijlocul holdelor, în sălbăticia pădurilor, la umbra copacilor, Maeştrii acţionau ca nişte relee prin care descindea Lumina lui Dumnezeu. Ce bucurie! Ce slavă! Ce încântare! Un loc de comuniune divină - la fel va fi şi Muntele Washington. Zi şi noapte vom bea necontenit din Fiinţa Sa. Iată cum îl vom căuta, cum îl vom simţi, cum Îl vom trăi... Clipă de clipă vom fi extaziaţi de prezenţa Sa, astfel încât toţi cei care vor veni printre noi să plece cântând, dansând şi vorbind despre Dumnezeu.

Mama Divină este lângă noi. Acum vorbesc cu Ea! "O Mamă, nu-mi doresc altceva decât comuniunea cu conştiinţa Ta, cu gloria şi puterea Ta neţărmurite. Binecuvântează-ne, pe fiecare în parte, aşa încât să Te cunoaştem direct şi să le vorbim despre Tine acelora care au căzut în capcana Satanei."

"Tată, Mamă, Prietene, Preaiubite Dumnezeu, trezeşte în sufletele noastre această iubire mai minunată decât minunăţia, această iubire mai extatică decât toate bucuriile care au existat şi vor exista. Fie ca în inimile noastre să nu persiste altă dorinţă, nici o altă ambiţie, nici un alt interes în afara celui de a Te cunoaşte direct şi de a-Ţi primi şi exprima Iubirea, Bucuria, înţelepciunea, Frumuseţea Eternă. Cu toţii trăim în Tine, o Doamne. Acest firav trup are valoare numai dacă în solul fertil al cărnii, minţii şi sufletului sădim seminţele iubirii Tale şi culegem roadele beatitudinii Tale veşnice."

"Tată Ceresc, binecuvântează-l pe Sfântul Lynn, aşa încât să poată continua această muncă după ce eu nu voi mai fi. Nu am întâlnit persoană mai sinceră, mai umilă, mai pioasă şi mai darnică. Fie ca el să-şi amplifice aceste calităţi. Oriunde s-ar afla, el este protejat şi apărat de Tine. Fie ca el, copilul Tău, să trăiască prin iubirea Spiritului Divin. Fie ca întreaga sa viaţă să şi-o dedice slăvirii numelui Tău."

"Mamă Divină, lumina iubirii Tale este uneori eclipsată de relele acestei lumi, dar noi o vom manifesta necontenit, astfel încât strălucirea prezenţei Tale să dizolve definitiv întunericul. Îţi simt şi trăiesc prin puterea Ta neţărmurită. Cu ajutorul tunurilor încărcate cu compasiunea Ta infinită vom distruge nelegiuirile din lume. Prin iubirea Ta care ne însufleţeşte inimile vom pune capăt războaielor şi tulburărilor. Simt şi plâng pentru agonia în care se zbat oamenii, dar îţi promit că voi reveni aici până când îi voi salva pe toţi copiii Tăi."

"Binecuvântează-ne, Doamne, fiindcă suntem mesagerii Tăi, călători, pelerini care Îţi venerează numele şi îţi preamăresc gloria - nedorind recunoaştere din partea oamenilor, ci numai acceptarea Ta, o Spirite Suprem."

"Doamne, nu vreau decât să fiu alături de cei care Te iubesc. Alături de devoţii Tăi, Îţi sorbim numele ca pe cel mai extatic nectar. O Preaiubite Spirit, vino la mine, fiindcă în inima mea nu pulsează decât iubirea pentru Tine. Fie ca toţi să simtă iubirea şi gloria Ta, să uite de orice ambiţie şi vise lumeşti, îmbăindu-se pentru veşnicie în splendoarea prezenţei Tale. Doamne, nu vreau să vorbesc despre nimic altceva decât despre iubirea şi beatitudinea Ta! Insuflă-ne în suflete dorinţa de a comunica cu Tine şi învaţă-ne cum să lăsăm deoparte tot ce ne îndepărtează de templul Tău etern."

"Tu eşti unica Realitate, o Tată Ceresc. Toate lucrurile sunt vitalizate şi însufleţite de Tine. Tu îmi eşti hrana, somnul, forţa şi bucuria. O, ce libertate, ce fericire! Doamne, eliberează-i pe toţi aşa cum m-ai dezrobit pe mine. Binecuvântat eşti Tu, cel care mi-a adus această încântare."

"Doamne, Prietene, Tată Ceresc, Mamă Divină, cu toţii ne rugăm din tot sufletul şi îţi cerem să ne ierţi rătăcirile din lumea materiei. Fie ca Tu să ne fii alături acum şi pentru veşnicie, să ne bucurăm neîncetat de prezenţa Ta binecuvântată. Doamne, nu trebuie să mai privim nicăieri în altă parte, fiindcă Tu eşti lângă noi de-a lungul eternităţii. Binecuvântează-i pe toţi copiii Tăi şi ajută-i să-Ţi păstreze neprihănit numele, să-Ţi cunoască prezenţa şi să se îmbăieze pentru veşnicie în splendoarea şi gloria Ta. Aum, Aum, Amin."