<  Înapoi la Prima pagină Spiritus


ISTORIA SPIRITISMULUI

Spiritismul - o nouă eră pentru Omenire

English version

    Ce este spiritismul

   Mişcarea spiritistă pe glob

    Allan Kardec - fondatorul spiritismului

Învăţăturile spiritiste sunt conforme cu idealurile creştine. Scopul nostru este de a-i ajuta pe cei care caută iluminarea spirituală şi o viaţă mai bună. Doctrina Spiritistă, înţeleasă în toată profunzimea ei, este o cale ce ne oferă confort psihologic şi ne întăreşte forţele pentru a lupta cu greutăţile vieţii.

Ne adresăm celor care caută ajutor, îndrumare prin studiul legilor naturale ale cauzei şi efectului (legea karmei), vor să înţeleagă procesul vieţii şi al morţii (fenomenul reîncarnării), vor să-şi perfecţioneze cunoaşterea de sine.

Citate:

"Spiritismul este Noua Ştiinţă venită spre a revela omenirii prin mijloace de netăgăduit existenţa şi natura lumii spirituale şi legătura sa cu lumea fizică." Allan Kardec - Evanghelia după Spiritism

"Spiritismul şi Ştiinţa se completează reciproc. Ştiinţa fără Spiritism nu va reuşi să explice anumite fenomene, doar pe baza legilor ce guvernează materia. Iar Spiritismul fără Ştiinţă va fi lipsit de sprijin şi confirmare."  Allan Kardec - Geneza

"Credinţa nestrămutată este doar aceea care poate face faţă raţiunii în orice epocă.”  Allan Kardec - Evanghelia după Spiritism

 

Tradiţia spiritistă în România

     BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU

Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Castelul Iuliei Haşdeu  (link)

"Sic Cogito" este prima lucrare românească despre spiritism, scrisă de B. P. Haşdeu, conţinând mărturii şi experienţe în domeniul paranormalului. DOWNLOAD în format pdf: Varianta 1 | Varianta 2 | Varianta 3.

Pentru îndureratul tată, dispariţia unicului copil – Iulia – declanşează atât prăbuşirea, cât şi "autoconvertirea" lui la spiritism. După moartea fiicei, Haşdeu va trăi doar pentru întâlnirea cu spiritul acesteia. Viaţa între aici şi dincolo, dar mai ales lungile conversaţii cu spiritul Iuliei, îl determină pe marele savant să construiască două mari temple. Bucuria tristeţii dusă de celebrul spiritist ne demonstrează că întotdeauna dragostea învinge.

Film documentar SIC COGITO (2010):    Vizionare online (43 minute)

 

     SCARLAT DEMETRESCU

Scarlat Demetrescu - Biografie şi cărţi electronice (articol de Răzvan Petre)

 

Istoria spirituală a omenirii a fost un efort neîntrerupt al spiritelor de a insufla pământenilor sentimentul unirii cu Dumnezeu şi respectării Legilor Divine omniprezente. Religii, şamanism, spiritism, filosofii - toate sunt rezultatul unei continue şi imense strădanii de a lega lumea spirituală de lumea fizică. În Occident, spiritismul a debutat oficial în secolul XIX, cu o explozie de dovezi materiale riguros ştiinţifice privind existenţa şi manifestarea unor inteligenţe invizibile. Revelaţiile sale au fost sintetizate în Doctrina Spiritistă. De atunci, cunoaşterea umană s-a îmbogăţit considerabil cu multe concepte parapsihologice, care fac mai uşor inteligibilă şi acceptabilă existenţa vieţii sub forme neconvenţionale. Oamenii de astăzi sunt mult mai receptivi mental la învăţăturile spiritiste.

În secolul 20, un mare impact asupra lumii "civilizate" l-a avut contactul cu tehnicile yoga şi cu învăţăturile marilor maeştri spirituali din Orient. În ultimii zeci de ani, mai multe direcţii de cercetare au îmbogăţit considerabil zestrea ideologică şi experimentală a doctrinei spiritiste. Enumerăm câteva, dintre cele mai importante:

  • tanatologia (confirmarea vieţii după moarte, prin studiile asupra celor reîntorşi din moarte clincă, făcute de dr. Raymond Moody, Elisabeth Kubler Ross ş.a.);

  • studiile asupra cazurilor de reamintire spontană a încarnării precedente a unor copii (dr. Ian Stevenson ş.a.);

  • şedinţele de hipnoză regresivă sub control medical, care redau existenţele anterioare ale pacienţilor şi perioadele intermediare (Michael Newton, Brian Weiss ş.a.);

  • experienţele în afara corpului (dedublările astrale), popularizate de Robert Monroe ş.a.;

  • apariţia şi popularizarea nenumăraţilor "channels" - adică mediumi, care comunică informaţii interesante din lumea invizibilă;

  • psihologia transpersonală, preocupată de stările modificate de conştiinţă şi de cunoaşterea spirituală;

  • misterioasele figuri geometrice apărute spontan în lanurile de cereale sau pe alte mari suprafeţe plane (engl., crop circles), care sunt creaţii inteligente non-umane;

  • nenumăratele fotografii, făcute de oameni din toată lumea, în care apar forme geometrice luminoase inexplicabile prin defecte de expunere, developare sau alte cauze comune, care sunt un mod al spiritelor de a se face larg cunoscute.

Este bine şi necesar să păstrăm Doctrina Spiritistă în forma sa originală, compilată de Allan Kardec. Fiind însă o Ştiinţă perfectibilă, ea poate prelua cu discernământ şi elemente inedite, care completează teoriile de acum 150 ani. Tocmai prin aceasta se diferenţiază de dogmele religioase, cu care se aseamănă prin scopul nobil. Omenirea evoluează informaţional, şi odată cu ea şi ştiinţa spiritistă.

Fie ca Dumnezeu să ne dea tuturor inspiraţie, curaj şi putere pentru a afla şi răspândi nestematele gândirii spiritiste, scântei de adevăr universal!

Răzvan Petre

      VIAŢA SPIRITUALĂ - un site pentru aspiraţia spirituală > http://www.spiritus.ro/tezaur/viata-spirituala 

  Încorporarea unui spirit intr-un medium vorbitor  (video)

     Cărţi despre lumea spiritelor, în limba română (ediţii electronice pentru download)

Swami Panchadasi - Lumea astrală

Cesare Lombroso - Hipnotism şi spiritism

Paolo Crimaldi - Terapia karmică

H. Cumming, K.Leffler - Ioan al Domnului + fotografii

Yram - Secretele lumilor astrale

Brian Weiss - Multe vieţi, mulţi maeştri

Roy Stemman - Reîncarnarea, povestea vieţilor trecute

Michael Newton - Viaţa dintre vieţi

Gloria Polo - Am fost la porţile Cerului şi ale Iadului

 Puteţi găsi aceste cărţi şi în librăriile din România!

<Sus>

Corespondenţă email:


<  Înapoi la Pagina de spiritism

Stats