<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


HAOSUL, DUMNEZEU ŞI CREAŢIA

eseu de Răzvan Alexandru Petre

Plecând de la teo-cosmogonia Arhiereului ceresc
care i-a dictat lui Scarlat Demetrescu „Comunicările din Cer”,
(partea a doua din cartea „Din tainele vieţii şi ale universului”)

Capitole şi subcapitole:

Înainte de Dumnezeu exista haosul    Apariţia lui Dumnezeu, nevoie a haosului    Haosul fierbinte    Particulele primordiale sunt eterne    Haosul rece    Convertirea haosului cald

Compuşii elementari de câte 9    Cele 3 cicluri ale Creaţiei

Spiritele nu sunt create de Dumnezeu?

Cosmosul şi Universul    Dimensiunile ascunse ale spaţiulu  Extra-dimensiunea haosului    Universul, ca un tor multi-dimensional    Este Universul infinit?    Dimensiuni spaţiale de complexitate

Legea lui 3    Cele trei gune (Triguna  Contradicţii despre Treime    Triadele quarcilor

Structura spaţiului-timp (Akasha)    Justificarea ipotezei    Găurile negre

Maya sau amnezia că suntem Dumnezeu   Cele două tipuri de duhuri şi oameni

DUMNEZEU    Legea solidarităţii    Demonii

Încheiere   BONUS PRACTIC

 

Dumnezeu a creat lumea. Dar pe Dumnezeu cine l-a creat?... Mulţi ar răspunde că Dumnezeu există dintotdeauna, deci nu are o cauză. Dar poate exista ceva fără o cauză? Alţii ar sugera că Dumnezeu s-a autocreat. Din ce sau cum? Ar trebui să ne oprim aici cu întrebările imposibile. Totuşi, risipite prin diverse înţelepciuni, se găsesc unele indicii explicative. Iată ce am aflat, analizat, interpretat, conexat, imaginat şi vă ofer într-o formă uşor de digerat intelectual.

 

Prime referinţe despre haos – ca starea dinaintea apariţiei lui Dumnezeu – găsim în revelaţia primită de maestrul Braco de la spiritul lui Cristos, în „Sunetul Fiinţării”.

Înainte de Dumnezeu exista haosul

«Ordinea s-a format de la sine, ca un revers al haosului iniţial [din Universul anterior - n.n.]

«Echilibratul şi ritmicul OM sau AUM este sunetul creaţiei conştiente, care este diferit de sunetul haotic, neuniform al creării spontane a lumii...»

«... ritmul înseamnă ordine, iar autoconstituirea iniţială a Universului era haotică

În celebra carte „Viaţa Impersonală”, Autorul Divin reiterează această idee sub altă formă:

«La început, după un repaus incalculabil de eoni, în zorii unei noi Zile Cosmice, când conştiinţa Lumii tocmai se trezea şi liniştea Nopţii Cosmice încă predomina, Eu, GÂNDITORUL, Mi-am conceput Ideea.» (“Viaţa Impersonală”, Cap.VIII)

 

Apariţia lui Dumnezeu, nevoie a haosului

«Mintea Supremă este Sursa originară care a stabilit ordinea în Universul în curs de apariţie.»

«Mintea Supremă a fost creată după ce a apărut Universul [...], atunci când a devenit necesară în Univers [n.n. – se referă la Universul haotic], fiindcă orice apariţie se bazează pe necesitate

Pe de altă parte, aflăm că, la rândul ei, şi Creaţia a apărut ca o nevoie imperioasă a lui Dumnezeu, nu dintr-o simplă dorinţă sau capriciu:

«Ceea ce ţie îţi pare ca fiind o dorinţă a Mea de exprimare nu este decât Necesitatea de a Fi sau a Se Exprima a Ideii Mele despre Mine

« [...] Tu eşti un Înger de Lumină, una din Razele-Gând ale Mele; un Atribut al Fiinţei Mele, însufleţit în condiţiile Terestre, fără alt scop (care nu e deloc un scop în sine, ci o necesitate a Fiinţei Mele), decât exprimarea completă şi finală a Ideii Mele.» (“Viaţa Impersonală”, Cap.VIII)

-  Sus  -

Haosul fierbinte

«[...] fiecare aspect al Fiinţării este, în primul şi cel mai important rând, o separare a contrariilor.»

«[...] pentru a echilibra naşterea şi moartea, plusul şi minusul, a aparut nevoia pentru Creierul Universal [n.n. – Dumnezeu].»

Aici este nevoie de o tălmăcire. S-ar părea că haosul iniţial era o creaţie spontană autodistructivă. Ce unul crea, altul distrugea; ce ziua se clădea, noaptea se dărâma. Nu exista un plan şi nici un cap limpede.

În termenii fizicii moderne, am putea spune că se crea materie şi antimaterie (cele două contrarii), care se anihilau reciproc după o scurtă existenţă. E ca şi cum Creierul Universal (Dumnezeu) a înclinat balanţa în favoarea apariţiei materiei, blocând apariţia antimateriei. Şi astfel au apărut condiţiile pentru o Creaţie continuă şi nesfârşită, cum este ea în prezent.

 

Particulele primordiale sunt eterne

«Impulsul iniţial a fost creat prin contactul întâmplător al neutrinilor şi unificarea lor în fluxuri interactive.»

Adică, Mintea universală a apărut prin asocierea unor particule primordiale preexistente. Termenul de „neutrino” sugerează că încă nu era constituită materia universală de astăzi. În haosul anterior Divinităţii, după fiecare rateu creator, dispărea amintirea acelor greşeli, care nu mai puteau fi folosite ca experienţe, astfel că aceeaşi greşeală se repeta iar şi iar. Putem spune că acest haos era fierbinte, turbulent, însetat să creeze ceva, dar neorientat, dezorganizat – o autocreaţie haotică.

Iată o descriere foarte expresivă a haosului predivin fierbinte, plăsmuită de genialul Mihai Eminescu în poemul „Luceafărul”.

«Căci unde-ajunge nu-i hotar,
Nici ochi spre a cunoaște,
Și vremea-ncearcă în zadar
Din goluri a se naște.
Nu e nimic și totuși e
O sete care-l soarbe,
E un adânc asemene
Uitării celei oarbe.»

I-am spus haos fierbinte pentru a-l deosebi de un alt fel de haos – rece, nemişcat – pomenit într-o altă sursă de informaţii spirituale.

-  Sus  -

Haosul rece

«Din chaos, Doamne,-am apărut
Și m-aș întoarce-n chaos...
Și din repaos m-am născut.
Mi-e sete de repaos.»

(Mihai Eminescu, în „Luceafărul”)

O sursă nepreţuită de informaţii de ştiinţă spirituală este cartea “Din tainele vieţii şi ale universului” de Scarlat Demetrescu (publicată în anul 1939). Nivelul ei filosofic, spiritual şi spirito-ştiinţific este neegalat de nicio altă lucrare spiritistă. Fiind o lucrare de referinţă, vom cita pe îndelete din ea.

Aici, haosul dinainte de apariţia Divinităţii este prezentat diferit, ca fiind format din particule inactive, nemişcate, izolate – deci un haos rece. Încet, încet, particulele primordiale au început să se mişte, să gândească, să comunice şi, în final, să se asocieze şi să se organizeze.

Cele două viziuni (ale lui Braco şi Scarlat Demetrescu) nu se contrazic neapărat, ci se completează logic. Haosul rece (cu particule înghesuite, izolate şi inactive) poate fi etapa premergătoare haosului fierbinte („primul univers”, autocreaţie haotică, încercările particulelor de a se asocia în forme superioare).

Acest haos (rece) încă mai există la marginea Universului. Corelând cu ce ne spune Braco, înseamnă că Universul conştient şi Însuşi Dumnezeu s-au format din haosul fierbinte, care NU exista peste tot, ci doar într-o anumită porţiune foarte limitată a infinitului rece.

Dacă Dumnezeu gândeşte, înseamnă că inteligenţa există ca potenţial în înseşi particulele primordiale din care este El constituit. Aceste proto-particule sunt „vii”, pentru că au facultatea gândirii (la nivelul lor redus, instinctual) şi se mişcă, vibrează. Raţiunea divină întrece cu mult orice imaginaţie omenească, dar ea s-a dezvoltat plecând de la aceste mici inteligenţe...

În termenii gândirii moderne, am spune că vibraţia este realitatea fundamentală (cum susţin şi fizicienii în Superstring Theory), dar nu sub forma de particulă, ce va apare mai târziu...

Sintetizând: la început (dacă acceptăm convenţia că exista timp), era un ocean nesfârşit de particule vii nemişcate, independente şi aglomerate (haosul rece); apoi, o mică parte din acestea încercau necontenit să se asocieze, dar eşuând de fiecare dată să creeze ceva durabil (haosul fierbinte); în final, din această turbulenţă ia fiinţă un Centru organizator, devenind Creatorul Suprem, care ordonează tendinţa naturală de autocreaţie a acelor proto-particule sub forma Universului actual. În continuare, El îmbogăţeşte, dezvoltă şi extinde Creaţia conştientă perfect organizată, înghiţind haosul rece, care se întinde la infinit.

-  Sus  -

Convertirea haosului cald

La marginea Creaţiei, se află atât particule inactive, cât şi unele care încep să se mişte, să fie influenţate de apropierea Ordinii divine. I-am putea spune haosul cald sau călduţ, ieşit uşor din inerţia eternă, dar care nu va ajunge niciodată fierbinte, pentru că este imediat preluat de Dumnezeu şi organizat conform legilor Sale perfecte.

La marginea Sferei create sunt trimise Duhuri misionare ale lui Dumnezeu cu scopul de a converti particulele haosului la Ordinea divină. Aceste spirite diferă fundamental de spiritele trimise să anime Creaţia. Dacă cele din urmă sunt încă imperfecte, acestea sunt egale cu Dumnezeu!

În completare, găsim în altă parte informaţia că şi îngerii, chiar şi duhurile obişnuite, asimilează particule din Cosmos (deja treimizate), apărute în mijlocul Universului creat. Astfel, ele sunt automat prefăcute în particule specifice acestui Univers conştient şi evolutiv.

În sinteză: dintr-un ocean de particule primordiale fără scop şi fără ordine, a luat fiinţă Dumnezeu şi Universul. Unele se mai găsesc în Univers şi în Dumnezeu, dar nu în mod natural, ci acum sunt aduse intenţionat din Infinitul haotic ce înconjoară Creaţia, pentru a fi transformate în vederea evoluţiei lor spre fericire.

Spre sfârşitul cărţii, conceptul de Duhuri misionare se transformă uimitor. Şi anume, la marginea Sferei create ni se revelează că se află nu doar Duhuri misionare trimise de Dumnezeu, ci chiar Tatăl Ceresc. (Vezi şi citatul de mai sus «[...] i se lasă scânteii toată puterea şi înţelegerea că este Dumnezeu.») Tatăl Periferic este format din cele mai evoluate Duhuri venite din Sfera centrală, care absorb din haosul rece particule inactive şi le insuflă viaţă. Prin urmare, cea mai dificilă ocupaţie din Univers este cea de a capta noi particule primordiale în Creaţia Divină, convertindu-le în fiinţe ce pot evolua spre o tot mai mare fericire. Tatăl Ceresc şi-o asumă personal şi o împarte cu Fiii Săi cei mai Glorioşi, fiindcă nu uită că şi El a fost, la început, tot o astfel de particulă neştiutoare, inertă şi suferind în haos.

-  Sus  -

Compuşii elementari de câte 9

În alt capitol aflăm mai multe detalii. Proto-particulele alfa din haosul infinit sunt întâi grupate câte trei de către Tatăl Periferic, formând o particulă compusă numită beta. Abia apoi parcurg Cosmosul şi ajung în Univers (în expozeu, cele două noţiuni diferă).

În Univers, particulele beta sunt încă o dată grupate câte trei (probabil de îngeri şi duhuri, cum s-a spus mai sus) în mici colonii de câte 9 particule primordiale, numite gama. Acestea sunt trimise în Sfera divină pentru a fi prelucrate pentru a intra în compoziţia fluidelor eterice şi, mai târziu, să devină spirite divine.

Prin urmare, când ajung la marginea Universului, proto-particulele sunt deja asociate temporar câte trei, nu mai sunt independente ca în haos. Asocierea este forma naturală de existenţă în Spaţiul-Timp. Este interesant că aici ele sunt încă o dată compuse câte 3, într-un total de 9 particule. Când o triadă beta intră întâmplător în perispiritul unui spirit, automat este treimizată (x3), adică particulele devin gama (x9).

-  Sus  -

Cele 3 cicluri ale Creaţiei

Conform înaltului spirit care i-a transmis lui Scarlat Demetrescu aceste informaţii nemaiauzite, Creaţia este formată din 3 materiale diferite, invizibile cu ochiul liber:

1) Fluide fizice sau eteruri care, prin “condensare” în planul fizic, formează obiectele nevii (conţinând cele trei stări de agregare: solid, lichid, gazos).

2) Fluide psihice, ce alcătuiesc perispiritul duhurilor, învelişul ce înconjoară Scânteia divină. În situaţii speciale, duhurile pot combina fluidele fizice cu cele perispirituale, obţinând efecte precum materializările sau fantomele.

3) Fluide duhuale, adică Scântei divine, Spirite individuale care animă mineralele, vegetalele, animalele şi oamenii.

Ele sunt create unele din altele în Laboratorul divin. Se începe cu particule simple, compuse din particulele absorbite din haos, şi evoluează prin contactul cu Creaţia deja existentă.

Amănunte despre cele trei particule fundamentale, în capitolul „Legea lui 3” din prezentul articol.

În primul ciclu de creaţie, apar fluidele fizice. După o durată imensă de timp, ele revin la centru, unde sunt transformate în fluide psihice (perispirituale). Şi acestea parcurg un ciclu universal evolutiv prin Creaţie, revenind în final la centru. Ele sunt apoi transformate în fluide duhuale sau Scântei divine, ce sunt trimise în Creaţie ca Spirite ce animă materia, fiind înconjurate de un perispirit. Acesta din urmă le protejează, dar le şi oferă toată gama de experienţe posibile.

În timp ce fluidele fizice şi perispirituale sunt transformate în Laboratorul central, duhul nu se mai schimbă în altceva, ci doar abilităţile i se extind. Procesul de evoluţie în Creaţie ia sfârşit numai când spiritul a căpătat o experienţă de viaţă imensă, o inteligenţă absolută şi o putere de acţiune totală.

Laboratorul evolutiei materiei

Fig. 1 Evoluţia materiei în Univers

Notă: Fluidele ar putea fi recirculate prin aşa-zisele „găuri negre” din cosmos care absorb materie din Univers. Vezi capitolul „Găurile negre” de mai jos.

Alte informaţii interesante:

Fluidele există sub două forme: libere şi captive. Fluidele libere (de tip mineral, vegetal, animal şi uman) circulă prin spaţiu şi folosesc la împrospătarea fluidelor închise în formele materiale (ca minerale, plante, animale, oameni). (din cap. „Diferite categorii de eteruri”)

Fluidele vitale sunt alcătuite din forvispi [de la „forme vii spiritualizate” – n.n.], atrase selectiv şi automat de fiecare organism viu.

Duhul liber (neîncarnat) îşi repară perispiritul cu forvispi minerale, vegetale, animale şi umane (dacă este duh de rang uman).

Duhul încarnat îşi repară perispiritul numai cu forvispi minerale şi vegetale din aer, iar corpul carnal, prin alimente ce conţin doar forvispi minerale şi vegetale. Corpul fizic sau cel vital nu aparţine duhului, cum este perispiritul, ci este o învelitoare de ocazie necesară vieţii încarnate. (din cap. „Forvispile şi duhurile s-ar putea vedea”)

-  Sus  -

Spiritele nu sunt create de Dumnezeu?

Spiritul lui Scarlat Demetrescu repetă, în nenumărate ocazii şi sub diferite forme, că Dumnezeu a creat totul, inclusiv pe om şi pe Spiritul din el. Asta e foarte clar.

Totuşi, misticul american Shelley Trimmer afirmă exact contrariul! Iată pasajul bulversant din cartea „An Infinity of Gods: Conversations with an Unconventional Mystic, The Teachings of Shelly Trimmer” prezentat de autorul Ray Grasse în conferinţa de la Societatea Teosofică (minutul 31).

Ray: De ce ne-a creat Dumnezeu?

Shelly: În primul rând, nu Dumnezeu te-a creat ca spirit. Fiindcă, dacă ai avea un început, ar trebui să ai şi un sfârşit. Eşti făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că El te-a creat. Tu eşti conştiinţă conştientă de sine, după cum şi Dumnezeu este conştiinţă conştientă de sine. Eşti de sine stătător. Mereu ai fost, mereu vei fi, nu poţi fi distrus.

Apoi, Dumnezeu a creat acest vis cosmic. Tu erai în afara acestui vis cosmic şi ai intrat în el ca să înveţi tehnica lui Dumnezeu, prin care El s-a iluminat – şi făcând asta, te iluminezi şi tu.

Ray: Atunci, de unde am venit Eu?

Shelley: Din afara visului lui Dumnezeu. Erai într-o stare ce poate fi numită haos. Iar în haos apare o anumită ordine, ordinea entropiei. Când există un număr de fiinţe în haos, se produce automat ordine! De exemplu, să luăm atmosfera din această cameră. Fiecare atom din aer se mişcă la întâmplare, după cum are chef. Dar pentru că totul se mişcă la întâmplare, avem o presiune egală în toată camera. Deci putem să spunem că există un gen de ordine în mişcarea aleatorie.

Ray: Noi eram deja conştiinţe conştiente de sine înainte de a intra în visul lui Dumnezeu?

Shelley: Cu toţii eram conştiinţe conştiente de sine în existenţă, în toate existenţele, cum se spune, “în vecii vecilor”.

Putem înţelege şi fi de acord cu ce spune Shelley Trimmer (apropo, foarte bun prieten cu Paramahamsa Yogananda) doar amintindu-ne de proto-particulele din haos. Ele există din eternitate, nu sunt creaţia lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este “efectul” lor. Ele au conştiinţă de la sine şi sunt indestructibile. Totuşi, sunt aduse de Dumnezeu din haos şi modelate cumva (după chipul şi asemănarea Lui) ca Spirite în Creaţie (visul cosmic), dintr-o imensă iubire pentru viaţa ce încă mai este încătuşată în haos.

Iată deci că găsim într-o aparent aiuritoare opinie a unui mistic american recent, fără nicio legătură cu spiritismul românesc interbelic, o CONFIRMARE neaşteptată. Căci iată ce îi transmitea spiritul comunicant lui Scarlat Demetrescu:

Deci, nuanţând puţin afirmaţia misticului Shelley Trimmer, Scânteia divină (Atenţie: NU omul!) este formată din câteva proto-particule eterne, vii, conştiente şi evoluate, ce coabitează armonios după ce au trecut prin toate stadiile Creaţiei decise de Dumnezeu.

-  Sus  -

Cosmosul şi Universul

În carte se subliniază că Universul există în Cosmos, dincolo de care se află infinitul haotic. Prin ce diferă cele două?

Numitul „Cosmos” este zona din Locul Primordial care este circumscrisă de Tatăl Ceresc Periferic. Se învecinează cu Infinitul haotic rece, de unde Dumnezeu Tatăl captează noi particule libere. Aproape de Tatăl ar fi deci „haosul cald”, conţinând particule încă neutre, dar şi unele ce încep să fie mai active decât în Infinit. În Cosmos se fac primele treimizări de particule alfa în particule compuse beta. Aici încă nu există nici Spaţiul-Timpul şi nici spiritele specifice Universului.

Vezi fig.3 din subcapitolul de mai jos „Universul, ca un tor multi-dimensional

Dar cum şi de ce ar fi patru Universuri, cum se mai afirmă în carte? Nu am găsit niciun indiciu pentru a răspunde documentat. Cred că este un simplu indiciu că Universul nostru nu este singular. Într-o comunicare de la spiritul lui Scarlat Demetrescu (din anul 1995), acesta ne spunea că sunt nenumărate Universuri paralele, fiecare cu mai multe dimensiuni (de fineţe a vibraţiei materiei, gazde ale lumilor astrale şi mentale). Această viziune converge mai mult cu gândirea ştiinţifică actuală.

-  Sus  -

Dimensiunile ascunse ale spaţiului

Unii fizicieni cred că Universurile paralele sunt, fiecare, un „D-brane” (membrană dimensională). Uneori, este posibil ca ele să se atingă temporar (în dimensiunea a patra sau alta superioară), să facă schimb de materie, energie şi informaţie, prin „portaluri” deschise pe durate scurte de timp.

De pildă, dacă Universul ar fi suprafaţa unei sfere 4D, atunci cele 4 sau mai multe Universuri ar putea fi sfere incluse una în alta, învelindu-se ca foiţele de ceapă...

Extra-dimensiunea haosului

Dacă acceptăm convenţia că Universul creat de Dumnezeu este suprafaţa unei sfere 4D, atunci haosul se găseşte la exteriorul sferei. Cu alte cuvinte, haosul infinit se află într-un Loc Primordial cu cel puţin 4 dimensiuni spaţiale. Universul creat are 3 dimensiuni spaţiale, dar este „curbat” în cea de-a patra extra-dimensiune a Locului Primordial (inaccesibilă fiinţelor tridimensionale).

Universul, ca un tor multi-dimensional

Imaginea mai corectă a Spaţiului ne-o dă Nassim Haramein, care afirmă că Universul ar arăta nu ca o sferă, ci ca un tor în 4D (un tor 3D se obţine prin rotirea cercului în jurul unei axe tangente la un punct de pe cerc) – forma de măr. Aceasta poate explica pe înţelesul minţii noastre multe mistere.

Fig.2 Universul toroidal (link gif animat)

În acest caz, Laboratorul divin central s-ar găsi în centrul torului. Universul 3D ar fi reprezentat de suprafaţa bidimensională a torului, pe care toate galaxiile alunecă de la centru înapoi către centru (vezi fig.2). Sfera Divină centrală ar comunica direct prin axa centrală cu circumferinţa Cosmosului, unde se găseşte Tatăl Suprem periferic.

Haos, Dumnezeu, Univers 

Fig.3 Haosul, Dumnezeul periferic şi central, Universul

-  Sus  -

Este Universul infinit?

Teoria relativităţii restrânse îi obligă pe savanţi să considere că există cel puţin 4 dimensiuni ale Spaţiului. Ei au dedus prin observaţii şi calcule că Universul observabil este plat, nedeformat în 4D. Totuşi, asta înseamnă doar că Universul observabil pare plat din punctul nostru de vedere. Se întâmplă la fel când spunem că Pământul este plat, pentru că nu îi vedem curbura de la nivelul solului. E de ajuns să urcăm în atmosferă ca să vedem că el se curbează la orizont. Deci, oamenii de ştiinţă încă nu pot răspunde onest la întrebarea dacă Universul este finit sau infinit.

Apoi, s-a observat că galaxiile de la marginea Universului observabil se îndepărtează accelerat de Pământ. Concluzia ar fi că Universul se extinde. Totuşi, Nassim Haramein explică prin modelul torului 4D că o parte a Universului se extinde (cel aflat în emisfera nordică a torului), iar o altă parte se contractă (în emisfera sudică), până când Spaţiul reintră de unde a ieşit, adică în Creator (Sfera centrală). Torul, ca şi sfera, este o formă geometrică închisă şi finită. Deşi este extrem de mare, Universul este totuşi limitat.

Asta spune şi Scarlat Demetrescu, faptul că Dumnezeu şi Creaţia sa, oricât de mari ni se par, sunt un Finit infinit, iar haosul este Infinitul absolut. Putem însă bănui că Universul toroidal îşi poate „întinde” suprafaţa, deci torul să se mărească în decursul timpului. Ar fi o măsură de precauţie din partea Divinităţii, pentru ca noile materii cu care umple continuu Universul să aibă unde să se desfăşoare...

-  Sus  -

Dimensiuni spaţiale de complexitate

Pe lângă cele 3 dimensiuni cunoscute, fizicienii afirmă, bazându-se pe matematicile superioare, că Spaţiul trebuie să aibă mai multe dimensiuni geometrice, în total 8, sau 10, sau 26... Până la lămurirea acestui mister, am putea cădea cu toţii de acord că, oricum, mai există câteva dimensiuni ale Spaţiului creat de Dumnezeu: să le numim dimensiuni de complexitate.

Cu cât cercetăm lumea microscopică, vedem că, la scări tot mai mici, materia se organizează în alte moduri. Astfel, celulele vii trăiesc într-un mediu radical diferit şi au cu totul alte preocupări decât oamenii. Atomii au alte legi de organizare decât viaţa celulei biologice. Fizica cuantică a descoperit la nivelurile subatomice cu totul alte legi decât cele atomice. Cu aceeaşi uimire, descoperim legi astrofizice nebănuite la nivelul stelelor şi galaxiilor. Prin urmare, materia se compune de la simplu la complex şi, trecând peste anumite praguri ale scării de mărime, apar legităţi noi. Aceste praguri stabilesc intrarea într-o nouă dimensiune de complexitate.

Iată o posibilă împărţire a întregii game de dimensiuni care există în Universul material. Putem delimita câteva zone diferenţiate prin legi proprii. Fiecare dimensiune este un infinit în sine... Infinituri în infinituri peste infinituri.

Scarile de marime ale Universului 

Fig.4  Scările de complexitate ale Universului

Dintr-o perspectivă pur geometrică, dacă am vrea să stabilim locul unui atom în macrocosmos, cum procedăm? Întrucât ordinele de mărime sunt incomparabile, este obligatoriu să introducem nişte dimensiuni (sisteme de referinţă) intermediare. Astfel, am putea localiza un atom într-o moleculă. Molecula poate fi localizată într-o celulă vie. Celula ar putea fi localizată într-un organism biologic, trup de om. Omul poate fi localizat pe Pământ. Pământul poate fi localizat în Sistemul solar, acesta, la rândul lui, în Calea Lactee, iar galaxia noastră poate fi localizată undeva în Univers.

Obs: Ca să cunoşti dimensiunea galactică, ar trebui să-ţi dilaţi fiinţa continuu cu viteza luminii. Ca să intri spontan în dimensiunea cuantică, ar trebui să-ţi contracţi conştiinţa cu viteza luminii. La nivel de Spirit, sunt posibile asemenea năzbâtii.

Notă: Când vorbim de dimensiuni ale spaţiului, ne putem referi la trei tipuri: geometrice, de vibraţie (fizică şi subtilă) şi de complexitate. În articolul „Stăpânul infiniturilor”, am lansat ipoteza că dimensiunile subtile (de vibraţie suprafizică, astrale, spirituale) ar aparţine primei dimensiuni de complexitate (cuantică).

-  Sus  -

Legea lui 3

Unde-s doi, puterea creşte
Unde-s trei, se împlineşte

Scarlat Demetrescu spune că, în haosul rece, toate particulele erau şi sunt identice. Totuşi, la un moment dat, au început să se diferenţieze de la sine astfel: 1) Proto-particule neutre, care pot să gândească în interiorul lor, dar nu simt nimic din afara lor şi nici nu transmit nimic. Aceasta este starea iniţială de stagnare. 2) Proto-particule pasive, care simt impulsurile din exterior, de la celelalte particule. 3) Proto-particule active, care, pe lângă faptul că gândesc şi simt mediul, mai şi induc mişcări ori gânduri către celelalte surate. Aceasta ar fi prima diferenţiere autocreată în haos, care s-a perpetuat până la noi, ca fundamentala „Lege a lui 3”.

Tatăl Ceresc Periferic şi Glorioşii Săi Fii (aflaţi la marginea Cosmosului) preiau aceste proto-particule din haosul apropiat şi le grupează tot câte trei, probabil câte una din fiecare tip diferit (neutră, pasivă şi activă) – particula alfa. Ele sunt încă o dată treimizate în Univers, iar acest compus ajunge în Sfera Centrală, unde particulele sunt prelucrate şi trimise să evolueze, în diverse combinaţii.

După ce particulele au evoluat suficient în diverşii compuşi ai Creaţiei, ele sunt grupate într-o Sfântă Treime pentru a forma un duh: o particulă evoluată de memorie, una evoluată de inteligenţă şi alta evoluată de voinţă – într-un perfect echilibru reciproc şi frăţie, niciuna nedominându-le pe celelalte.

Şi în cartea „Viaţa Impersonală”, la baza Existenţei divine din Univers e aşezată tot treimea, dar sub altă formă: Dumnezeu Creatorul, Scânteia Divină (Spiritul) şi Corpul spiritual (Perispiritul).

«În primul rând: EU SUNT, exprimându-mă ca Tu, unul din Atributele Mele Divine;

În al doilea rând: Ideea Mea despre Tine, unul dintre Atributele Mele, exprimându-se în condiţiile terestre – sau Sufletul Tău.

În al treilea rând: Imaginea-Gând a Mea despre Tine, formând Templul Sufletului Tău – Corpul Sufletului Tău, în care locuieşti Tu.

Acestea trei constituie partea Divină sau Impersonală a Ta, Nemuritorul Trei-în-Unul, – acest Tu, gândul Meu latent, dar deja complet formulat, modelat după Chipul şi Asemănarea Mea, dar nematerial în acea etapă, neavând ca atare nicio legătură cu personalitatea ta umană, care încă nu era născută.» (Joseph Benner – „Viaţa Impersonală”, cap. VIII)

De parcă ar vrea să ne încurce şi mai tare, Autorul Divin ne mai vorbeşte şi de o altă Triadă de aur a Sa, care seamănă mai mult cu "Voinţa-Cunoaşterea-Memoria":

«Întreaga Putere, întreaga Înţelepciune şi întreaga Iubire, Natura triplă a Ideii Mele, nu aşteaptă decât să se exprime prin tine...» (Joseph Benner – „Viaţa Impersonală”, cap. XI)

-  Sus  -

Cele trei gune (Triguna)

Sfânta Treime sau clasificarea trinitară ne-a parvenit prin filosofia indiană Samkhya sub numele de Triguna, adică cele trei gunas (gune) sau calităţi universale. Ele sunt numite:

Tamas (inerţie, conservare, memorie)

Raja (acţiune, dinamism, voinţă)

Sattva (echilibru, armonie, inteligenţă)

Cele trei gune formează un sistem autoreferenţial. Ele se definesc una prin alta, clasificarea cuprinde totul şi orice. Voi face aici doar câteva menţiuni speciale:

- Cele trei gune sunt mereu prezente în orice, dar în proporţii diferite. Acest dezechilibru constant naşte lumea. Doar în Divinitate sunt ele în echilibru perfect, în nemişcare absolută.

- Gunele sunt vibraţii, nu particule. Fizica modernă a lansat Teoria Supercorzilor, inspirată, probabil de cuvântul sanscrit guna, care, tradus, înseamnă şi coardă. Corzile stau la baza materiei, fiind nişte vibraţii, sunete mute generând toată pleiada de efecte fizice şi psihice. Modul cum ele se compun şi se asociază le aseamănă cu nişte particule. De aici provine, probabil, şi ciudata dualitate undă-corpuscul din fizică. De exemplu, lumina poate fi analizată ca undă electromagnetică (cu frecvenţă de vibraţie), dar şi ca flux de fotoni (particule elementare).

- Proto-particulele din haos nu au încă proprietăţile gunelor. Calităţile de memorie, inteligenţă şi voinţă există nativ în fiecare proto-particulă, dar Dumnezeu le amplifică câte una din aceste calităţi fundamentale, le specializează.

- EXEMPLE de treimi indisolubil legate între ele:

Referinţe originale în cartea lui Scarlat Demetrescu:

Evolutia particulei vii, de la haos la Spirit divin

Fig.5 Evoluţia particulelor vii, de la haos la Spirit divin

-  Sus  -

Contradicţii despre Treime

Explicaţie:

Cele trei gune formează o unitate eternă, întâi ca Scânteie divină, apoi ca multiplicitatea numită Dumnezeu. Cu o diferenţă. Odată ce ajunge îndumnezeită, fiecare particulă (gună) are totală libertate. Aici, ele conlucrează din convingere absolut liber consimţită, fără urmă de constrângere – diferind astfel de starea de duh, care are nenumărate condiţionări înainte de a se desăvârşi.

Fiecare gună a evoluat independent în cadrul fluidelor fizice şi psihice. La un anumit nivel, trei gune diferite şi evoluate sunt cuplate în veşnicie pentru a forma un spirit, o Scânteie divină.

Din alte surse spiritiste, cunoaştem că spiritele bune din univers sunt legate (alipite) câte trei pentru a se ajuta reciproc (vezi comunicarea de la Spiritul lui Culianu).

Odată ieşite din Creaţie prin intrarea în Dumnezeire, dispare legământul spiritual şi rămâne numai individualitatea duhului, care însă va trăi şi activa într-o perfectă iubire şi armonie liber consimţită cu toate celelalte particule ce Îl alcătuiesc pe Dumnezeu. Dumnezeu este unitar pentru că este alcătuit cu iubire şi Dumnezeu este iubire pentru că dirijează paşii creaturilor spre a deveni una cu El. Acesta este sensul citatului următor, aparent contradictoriu cu cele dinainte:

-  Sus  -

Triadele quarcilor

* Fizica cuantică a descoperit că protonii şi neutronii din nucleul atomului sunt, la rândul lor, formaţi din 3 particule elementare: quarcii. Un proton este format din doi quarci up şi unul down, iar neutronul, invers. Protonul = u-u-d ; Neutronul = u-d-d

Cum apare apare sarcina electrică? Savanţii spun că quarcul up are sarcina + ⅔, iar quarcul down sarcina - ⅓. La adunarea algebrică, rezultă că protonul capătă sarcina electrică +1, iar neutronul, sarcina 0.

Evident, nu are cum exista o sarcină electrică „fracţionară”, aşa după cum despre quarc nimeni nu spune că ar fi „o treime” de proton. De aceea, este logic că şi quarcii sunt formaţi din alte trei particule „şi mai elementare” (încă nedescoperite), să le numim „subquarci”, cu sarcini electrice elementare diferite: sq1+, sq2, sq30.

* Quarcul up ar trebui să aibă forma u = sq1+_sq1+_sq30, iar quarcul down, d = sq2_sq30_sq30. La adunarea algebrică, sarcina protonului = 3 sq1+, iar a neutronului este nulă. Deci o sarcină electrică „clasică” +1 este formată din sarcinile + a trei subquarci sq1.

* Dar cum apare sarcina electrică –1, prezentă în electron? Electronul nu este format din quarci, fiind un lepton, spune fizica actuală. Totuşi, în viitor s-ar putea descoperi că el e format din 3 subquarci sq2. Aşa, totul ar fi mai legat, mai unitar.

* În cromodinamica cuantică se afirmă că cei trei quarci se combină după regula „sarcinii de culoare”. Astfel, dacă primul quarc este roşu, al doilea trebuie să fie albastru, iar al treilea, verde (cele trei „culori” de bază).

În concluzie protonii şi neutronii sunt formaţi din 3 quarci. Quarcii sunt formaţi din 3 subquarci. Quarcii se combină după regula celor 3 culori. În lumea cuantică, ne tot lovim de Legea lui 3... Aplicând ingineria inversă, ne apropiem de confirmarea ştiinţifică a ceea ce se scria în cartea-revelaţie „Din tainele vieţii şi ale universului”:

Notă: „Quark model” a fost propus prima oară în anul 1964, iar Scarlat Demetrescu şi-a publicat cartea mediumnică în anul 1939!

-  Sus  -

Structura spaţiului-timp (Akasha)

Când a creat Universul, Dumnezeu i-a oferit un suport numit Spaţiu. Fizicianul Nassim Haramein spune că spaţiul este cuantificat, iar celula fundamentală a spaţiului este un pixel de dimensiunea Planck (10-35 m), adică extrem, extrem, extrem de mic. Tot el spune că forma geometrică fundamentală este un dublu tetraedru regulat (tetraedru stelat).

Din capitolul „Compuşii elementari de câte 9 de mai sus, aflăm că în Univers, numărul minim de particule ce formează un compus este 9. Iar tetraedrul stelat are 8 vârfuri şi un centru, în total 9 puncte.

Tetraedru stelat 

Fig.6 Tetraedrul stelat este format din vârfurile unui cub, dar altfel asociate

Explicaţii geometrice:

Cele două tetraedre sunt realizate fizic prin poziţionarea particulelor în vârfuri, laturile fiind interacţiunea preferenţială a particulelor. Tetraedrele „intră” unul într-altul până în poziţia de echilibru, stabilită de particula plasată în centru.

Un dublu tetraedru regulat are vârfurile plasate în aceleaşi poziţii ca vârfurile unui cub. Diferenţa este în asocierile dintre vârfuri (respectiv particule). Tetraedrul este forma cea mai stabilă, în care fiecare vârf face parte din 3 asocieri cu celelalte vârfuri. La cub, fiecare vârf face parte doar dintr-o singură asociere de 3 vârfuri alăturate.

„Orice poligon cu mai mult de 3 laturi este instabil. Doar triunghiul este inerent stabil. Orice poliedru mărginit de feţe poligonale cu mai mult de 3 muchii este instabil. Doar poliedrele mărginite de feţe triunghiulare sunt inerent stabile.” (Buckminster Fuller)

Combinând aceste informaţii, vom lansa IPOTEZA ORIGINALĂ că celula fundamentală a spaţiului este generată de 8 particule sattva (plasate în vârfurile acestei figuri fundamentale) şi o particulă tamas (în centrul ei).

Desenul de mai jos este o proiecţie bidimensională a tetraedrelor stelate reale. Vârfurile (sattva) sunt desenate ca cercuri albastre, centrele (tamas) sunt pătrate verzi, iar muchiile (semnificând interacţiuni energetice) sunt liniile întrerupte.

Structura celulelor de spatiu-timp 

Fig.7 Structura celulară a spaţiului-timp

-  Sus  -

Justificarea ipotezei

Savanţii au observat că spaţiul se curbează în apropierea unor mari mase cereşti. Din alt punct de vedere, inteligenţa este o caracteristică ce înseamnă flexibilitate, adaptare la realitate. Dacă vrem să punem la baza spaţiului una din cele trei particule, nici cea total inertă (tamas) şi nici cea dinamică (raja) nu se potrivesc mai bine decât particula adaptabilă (sattva). Spaţiul este elastic pentru că menţine un echilibrul între fixitate şi deformare.

În centrul reţelei primare e plasată particula de memorie (tamas), care ajută la definirea timpului. Prin urmare, unde există Timp, automat există şi Memorie. Şi invers, unde există particule de Memorie, apare şi Timpul.

Obs: Exista un proto-timp şi în haos, dar nu exista o memorie universală, ceea ce îl lipsea de un sens al curgerii.

 Creaţia se bazează pe două ţesături intercalate, una de spaţiu, alta de timp. Denumirea indiană este AKASHA, care înseamnă, în funcţie de context, atât Memorie universală, cât şi Spaţiu universal.

«Fiecare unitate de spaţiu Planck este de asemenea o unitate de timp, căci distanţa însăşi nu poate fi măsurată fără o măsură a timpului. Putem spune că dimensiunea timpului este încorporată, înlănţuită sau împachetată în fiecare dintre cele trei dimensiuni spaţiale.» (sursa)

Gunele de memorie formează o reţea unitară, legată, un reper temporal absolut în orice punct din spaţiu. Timpul ia naştere prin deplasarea de la o gună de memorie la alta (de la o celulă spaţială la alta), care se face pe durata Planck (10-44 secunde, dacă luăm în consideraţie viteza luminii). Deci timpul este şi el cuantificat, ca şi spaţiul.

Dar dacă particula stă pe loc? Nimic nu stă pe loc la nivel primordial, totul se mişcă permanent, împins de gunele voinţă-raja, care sunt majoritare (vezi citatul de mai jos provenind din cartea lui Scarlat Demetrescu). Mişcarea lor nu consumă energie, ci este chiar în firea lor. Dimpotrivă, ele dau energie naturii, ele sunt imensa „energie a vidului”, despre care se vorbeşte astăzi în mediile ştiinţifice.

Chiar şi dacă aparent stă pe loc, particula tot oscilează înainte şi înapoi. Dacă ceva nu s-ar mişca la nivel fundamental, ar anihila timpul, ceea ce ar fi contrar voii Domnului. Timpul curge mereu în Creaţie, fiind ataşat spaţiului, una cu el. Micromişcările cuantice sunt bătaia pendulului infinitezimal.

Din fizica cuantică aflăm că, de pildă, electronul nu este o bobiţă care se învârte în jurul nucleului atomic. Nu. El apare şi dispare necontenit în diverse locuri de pe orbită. La nivel cuantic, nu mai există traiectorii predictibile, ci ţâşniri atât de rapide, încât ies complet din raza aparatelor noastre.

În Dumnezeu, ca şi în haos, există Vremea, un altfel de timp, sau Eternitatea nemăsurată şi necuantificabilă.

Despre relativitatea timpului şi spaţiului

Pentru duhurile din Creaţie, timpul e relativ, dar se poate măsura. Există timp, însă, fiind variabil («pentru unii mai mic, pentru alţii, incomensurabil»), nu există în mod absolut. La fel şi spaţiul, «există pentru cei neputincioşi». Aceeaşi cauză a produs şi timpul, şi spaţiul, dar ele nu au aceleaşi efecte.

Proporţiile gunelor în Univers

De unde provin aceste proporţii?

Explicaţia ar putea fi tocmai IPOTEZA lansată mai devreme, anume că cele mai multe particule de inteligenţă-sattva sunt deja prinse în reţeaua spaţială, urmate ca număr de cele de memorie-tamas, ce formează reţeaua temporală (în raportul general de 3:1 – rezultând din faptul că în 8 celule spaţiale din jurul unei particule sattva se află 24 sattva şi 8 tamas).

Particulele de voinţă-raja sunt total disponibile pentru a alcătui diverse combinaţii, manifestând o imensă agitaţie a materiei, observată de savanţi la nivelul cuantic: totul vibrează, se mişcă, apare şi dispare continuu.

Elasticitatea spaţiului are un corespondent concret în comportamentul elastic al quarcilor (am vorbit despre ei mai sus, în capitolul „Triadele quarcilor”). Cu cât se îndepărtează între ei (în cadrul particulei pe care o formează, proton sau neutron) creşte forţa legăturii dintre quarci, ca o bandă elastică foarte întinsă. E un fenomen specific lumii cuantice şi, probabil, adânc subcuantice.

Spre deosebire de Locul Primordial (spaţiul anterior Creaţiei), unde nu exista ordine, noul spaţiu destinat Creaţiei este ordonat încă de la bază. Nu există niciun obiect mai mic decât unitatea de bază a spaţiului, adică distanţa Planck (conform lui Nassim Haramein). La rândul lui (conform ipotezei noastre), un pixel Planck este format din particule minuscule, provenite iniţial din haos, dar prelucrate în Laboratorul Divin, numite gune.

Orice obiect este format din asociaţii de particule care, obligatoriu, urmează aceeaşi geometrie a spaţiului, reprezentată ca în figura de mai jos – adică să fie izomorfe cu geometria de bază a spaţiului.

Miscarea cuantica izomorfa cu spatiul-timp 

Fig.8 Obiectele sunt formate din compuşi izomorfici cu structura spaţiului-timp

În desenul bidimensional, un grup de câteva particule nu se pot asocia decât sub formă de triunghi echilateral sau alipiri de triunghiuri (tetraedru regulat, în 3D). Acesta se poate deplasa numai pe trei direcţii în planul desenului (patru direcţii, în spaţiul 3D).

Deci spaţiul ordonat, spre deosebire de haosul iniţial, aduce ordine şi libertate de mişcare. Deşi restricţionează numărul de direcţii de mişcare la bază, totuşi, la scări mult mai mari, de exemplu, la nivelul atomilor, nu se mai observă mici deplasări în zig-zag, ci orice fel de traiectorii. (Tot aşa, când privim la televizor, noi vedem doar imagini, nu şi pixelii coloraţi care alcătuiesc imaginile.)

Filosofic vorbind, aşa este în viaţa divină: libertatea este posibilă numai prin respectarea unor reguli. Altfel apare dezorganizarea, iar acum ştim că, în haosul primar, nu a fost posibilă nicio Creaţie, oricât s-a încercat.

-  Sus  -

Găurile negre

Spaţiul este elastic fiindcă se bazează pe guna sattva, iar Inteligenţa este întotdeauna flexibilă („cel mai deştept cedează”, se spune). De aceea, spaţiul se curbează (în a patra dimensiune) acolo unde sunt mari mase cereşti şi astfel se generează o mare atracţie gravitaţională.

Cu alte cuvinte, la suprafaţa Pământului, liniile spaţiului sunt mai apropiate, iar în centru sunt ceva mai depărtate. De aceea, acceleraţia gravitaţională scade pe măsură ce ne apropiem de centrul Pământului.

La limită, într-o gaură neagră din univers (black hole) nu mai există linii de spaţiu, iar la marginea ei, densitatea lor este maximă. Pe marginea găurii negre, spaţiul este atât de contractat, încât acţionează ca o moară, măcinând orice particulă materială şi transformând-o în gune libere. Ele cad natural în interiorul găurii negre, unde nu mai există spaţiu-timp, ci doar Locul şi Vremea primordiale, ca în haos.

Gaura neagra, lipsita de linii spatiale 

Fig.9 Liniile spaţiului lipsesc dintr-o gaură neagră, dar sunt extrem de concentrate la margine, provocând o imensă atracţie

Dar este haos într-o gaură neagră? NU. Haosul a fost abolit de Dumnezeu din Univers. Într-o gaură neagră nu poate fi decât Dumnezeu. Gaura de spaţiu pare neagră doar privită din exterior, dar înăuntrul ei este beatitudinea divină alb-aurie.

Dacă reprezentăm spaţiul ca fiind suprafaţa bidimensională a unui Tor, atunci o gaură neagră este un punct de pe ea care comunică cu Centrul prin a patra dimensiune (deci în afara spaţiului-timp). Savanţii cred că unei găuri negre îi corespunde o „gaură albă” în altă parte a Universului, unde, printr-un Big Bang local, se creează materie nouă, provenind din materia atrasă de gaura neagră şi reciclată. Acest lucru este foarte probabil, din moment ce exact cu asta se ocupă Dumnezeu: creează mereu câte ceva nou... Dar şi gaura albă va avea o legătură cu Sfera Divină centrală.

Gaura neagra comunica cu Sfera divina centrala 

Fig. 10 Gaura neagră comunică cu Sfera Divină creatoare, unde trimite materia absorbită

-  Sus  -

Maya sau amnezia că suntem Dumnezeu

Conceptul indian de Maya sau iluzia cosmică, hipnoza colectivă în care trăim cu toţii, este explicat la Scarlat Demetrescu în alte forme, compatibile cu modelul de gândire din aceste comunicări cereşti.

-  Sus  -

Cele două tipuri de duhuri şi oameni

-  Sus  -

DUMNEZEU

-  Sus  -

Legea solidarităţii

În Univers domnesc două legi complementare. Prima este Legea unităţii sau solidarităţii, a compunerii: Orice fiinţă tinde să formeze o unitate cu alte fiinţe similare.

A doua este Legea descompunerii sau a entropiei: orice compus tinde să se descompună în unităţile esenţiale. Pe baza acestor legi are loc creaţia şi reciclarea continuă a formelor.

-  Sus  -

Demonii

Arhiereul ceresc ce i-a dictat Comunicările spiritiste lui Scarlat Demetrescu nu pomeneşte despre diavoli. În schimb, vorbeşte de nevoia omului, spiritului şi chiar a lui Dumnezeu de a decide analizând întotdeauna perspectivele opuse.

Ei bine, cele mai contrare păreri cu putinţă vin tocmai de la demoni. Ei vor găsi întotdeauna cele mai subtile argumente contrare la orice, cele mai puternice opoziţii. O minte lucidă şi detaşată va găsi cu ajutorul lor cele mai fine fisuri ale logicii celor din tabăra Binelui. Apoi le va corecta, prin decizii înţelepte, perfecţionând şi întărind astfel poziţia Binelui.

Deci demonii sunt un factor de progres pentru Creaţie, cu condiţia să fie ţinuţi sub control, ca să nu creadă, în obrăznicia lor, că ei ar fi stăpânii lumii. Iată cum, din gunoiul Universului ce erau, Tatăl Ceresc le-a găsit şi acestor stagnanţi un rol util.

Acelaşi rol contradictoriu îl are şi ego-ul în fiinţa umană. Ego-ul contrapune interesul uman-personal celui spiritual-impersonal, iar decizia înţeleaptă va fi cea care le armonizează.

Nici despre Lucifer nu se vorbeşte direct. Totuşi, iată o referinţă ocolită la acest înger căzut, care se pare că ar fi transmis spiritelor imature (poate şi oamenilor) informaţii nepotrivite, care le-au făcut mai mult rău decât bine:

Iată de ce oamenii înţelepţi nu pot fi înţeleşi de majoritatea semenilor. Ar fi chiar ciudat ca un maestru spiritual autentic să aibă o audienţă foarte diversă. Nu trebuie să-ţi doreşti să-ţi împărtăşească ambiţiile spirituale nici mătuşa, nici colegul, nici preotul, nici medicul de familie. Fratele e frate de la natură, dar afinitatea spirituală vine mai de sus...

-  Sus  -

Încheiere

Dacă nu aţi citit opera lui Scarlat Demetrescu până acum, acest articol v-a familiarizat cu ea. Chiar dacă aţi citit cartea, unele idei nu se reţin de la început sau pot fi disparate prin mai multe capitole. Sper ca sinteza prezentă să vă fie de folos intelectual şi spiritual.

Am introdus şi câteva idei originale, cum ar fi: Reţeaua spaţio-temporală bazată pe gune; Trei tipuri de haos; Dimensiuni spaţiale de complexitate; Triadele în lumea subcuantică; Cele trei gune (tamas, raja, sattva), ca vibraţii ce constituie materia.

Totuşi, după această incursiune la începutul Creaţiei şi a lui Dumnezeu, trebuie să înţelegem că acestea sunt doar nişte scheme de gândire. A defini Nontimpul (Vremea primordială) în termeni temporali este o imposibilitate. A defini Nonspaţiul (Locul primordial) în termeni spaţiali tridimensionali, iarăşi, este o forţare a explicaţiilor. A-L defini pe Dumnezeu în termeni de particule materiale este reducţionist. A defini infinitul cu noţiuni finite, singurele pe care le înţelegem, din nou, este o copilărie.

Spaţiul şi timpul sunt create de Dumnezeu. Spaţiul s-a născut din Locul primordial, pe care Creatorul l-a organizat geometric şi tot mai complex. Timpul este Vremea primordială căreia El i-a adăugat un sens evolutiv şi un ritm, toate transformările având o finalitate ştiută de Creator. Poate că de aceea în firea oamenilor zace o sete neostoită de a cunoaşte sensul întâmplărilor prin care trec şi al vieţii. Haosul era plin de energie potenţială, dar golit de sens. Doar reîntorcându-ne în Dumnezeu, fie şi temporar, ieşim din spaţiu-timp şi putem înţelege Eternitatea Vremii primordiale.

Dorinţa omului de a cunoaşte este atât de mare, încât Cerul îi dă mereu explicaţii pe înţelesul său. Aceste explicaţii au devenit tot mai abstracte, deci mai apropiate de adevăr. Dacă luăm cartea lui Scarlat Demetrescu, scrisă la nivelul anului 1939, şi o comparăm cu ce ipoteze se vehiculează în mediul de popularizare a ştiinţei, ne dăm seama că gândirea omenirii a evoluat cu adevărat. Mai puţin, morala.

Astăzi, oamenii pot fi atraşi spre învăţăturile spirituale mai ales printr-o abordare ştiinţifică, apropiată de spiritul vremurilor. Vremea lui „crede şi nu cerceta” a apus de mult timp. Pe de altă parte, cercetarea asiduă ne conduce inevitabil la credinţă, căci nu putem înţelege tainele Creaţiei Divine doar cu mintea noastră. Mintea e făcută pentru lucruri mici şi limitate. Pentru a o dezmărgini trebuie să ne extindem conştiinţa spirituală şi, abia atunci, vom înţelege direct şi corect tainele Creaţiei şi Dumnezeirii.

-  Sus  -

BONUS PRACTIC

Pentru că aţi parcurs cu răbdare şi atenţie acest eseu până la capăt, vă ofer un bonus. Teoria, ca teoria, dar practica are rolul să ne coboare în concret. Am ales un exemplu de manipulare măiastră a fluidelor subtile de către spirite. Cum scria Scarlat Demetrescu:

Deci spiritele nu văd lumea fizică direct cum o vedem noi, ci numai substanţa eterică care alcătuieşte obiectele şi fiinţele fizice. Pentru a vedea obiectele la fel ca noi, spiritele trebuie să absoarbă gândurile omului despre realitatea fizică, ele reansamblând senzaţiile noastre exterioare – deci este o cunoaştere mijlocită, temporară şi inutilă pentru spirite.

Vizionând aceste videoclipuri, vă veţi convinge că legile chimiei şi biologiei sunt controlate de legile fluidelor subtile. Toate spiritele se joacă cu eterurile, dar numai cele avansate pot face minunile pe care le veţi vedea în continuare, şi fără a perturba ordinea generală a lumii.

Magicianul Chris Angel are aici rolul de maestru de ceremonii, însă adevărata ştiinţă a transformărilor materiale o posedă spiritele invizibile care îl ajută în aceste numere spectaculoase. Ele au scopul să şocheze audienţa (fiind un program de divertisment, nu unul ştiinţific), aşa că vă recomand să nu vă implicaţi emoţional în ceea ce veţi vedea, considerând totul un truc. NU este deloc o iluzie optică sau tehnologică, dar tot un truc este – al spiritelor. Este un "truc", pentru că persoanele supuse experimentelor nu au fost vătămate (corpurile lor eterice au rămas intacte şi la locul lor pe durata filmării, doar componenta fizică a fost segmentată şi apoi recompusă).

Preventiv, pentru a nu vă molipsi de panica asistenţilor, PRIVIŢI FĂRĂ SUNET, cel puţin prima dată! Aşa vă veţi putea detaşa mai bine, înţelegând ce mari Taine vă sunt înfăţişate în faţa ochilor. Avertisment: Dacă aveţi un ataşament excesiv faţă de materie şi corpul fizic, s-ar putea să fiţi FOARTE deranjaţi de ce veţi vedea, pentru că vă va răsturna toate prejudecăţile de o viaţă...

Iată-l deci pe Chris Angel cum rupe oamenii în două, la propriu, fără a-i vătăma. Nerecomandat cardiacilor!!!

 'Criss Rips Bodies Apart' | Criss Angel BeLIEve

Notă: Am mai văzut numere magice cu tăieri în două (începând cu David Copperfield), dar, de data asta, subiecţilor li se "montează" picioarele altei persoane şi le folosesc normal!

 Criss Angel Rips UFC Superstar Paige VanZant In Two using psychic surgery!

Notă: Aici spiritele aportează un mulaj artificial de intestine şi-l introduc pe nevăzute între cele două segmente îndepărtate ale corpului, ca trucul să pară mai credibil.

Acum înţelegeţi de ce spun înţelepţii că lumea este iluzorie, un joc sau Vis al lui Dumnezeu visat de toţi copiii Săi?!

-  Sus  -

Răzvan A. Petre
   15 noiembrie 2019