<  Înapoi la Pagina Răzvan Petre


VIITORUL LUMII ÎN DATE

în viziunea lui Răzvan Alexandru Petre

    Capitole:

Rasa viitorului

Apocalipsa nu aduce sfârşitul lumii

Periodizarea

Sinteza datelor

Concluzii

Sfârşitul, ca sfârşitul, dar începutul?
 

Savantul Isaac Newton a scris: «Dumnezeu ne dă profeţiile nu pentru a le satisface oamenilor curiozitatea, făcându-i să cunoască dinainte evenimentele, ci pentru ca, după ce ele se întâmplă, profeţiile să poată fi verificate şi astfel să fie evidentă puterea supremă a Divinităţii în guvernarea lumii.»

Numeroşi profeţi şi-au încercat puterile cu previziuni mai mult sau mai puţin exacte sau altele care încă aşteaptă să fie verificate de realitate. Toţi au spus că au primit informaţiile de la Dumnezeu. Desigur că nu este chiar aşa, mulţi fiind canale inconştiente pentru spiritele minciunii, ce doresc să înşele oamenii. Dar şi la cei recunoscuţi a fi "aleşi ai Domnului", un procent din profeţii au fost "greşite". Ceea ce este un lucru bun, arătând că liberul arbitru al oamenilor a putut preîntâmpina anumite catastrofe. Dar procentul mult mai mare de profeţii negative împlinite arată că, totuşi, oamenii nu prea îşi folosesc libertatea, preferând să aleagă calea cea mai comodă, ale cărei rezultate nefaste sunt previzibile.

Desigur, Dumnezeu are un Mare Plan cu omenirea, care va fi dus la îndeplinire negreşit. Detaliile diferă pe ici, pe colo, dar, în general, evenimentele importante sunt implacabile.

Iată ce i-a spus un lama înţelept lui Nicholas Roerich, aflat în expediţie în Tibet: «Multe lucruri nu pot fi revelate, pentru că orice este divulgat înainte de data predestinată poate avea ca urmare daune enorme. Asemenea acţiuni negândite pot provoca mari catastrofe.»

Pe baza profeţiilor binecunoscute, am căutat elementele critice care vor marca viitorul omenirii şi vi le împărtăşesc mai jos. Selecţia şi combinarea lor îmi aparţine, după cum am fost inspirat, la rândul meu.

< Sus >

RASA VIITORULUI

Iată câteva opinii importante despre viitor, venite de la persoane speciale, transmiţătoare ale înţelepciunii divine.

Misticul Marius Ghidel: «După Apocalipsă, Dumnezeu vrea să creeze un alt tip de fiinţă umană, bazat pe modelul unui sfânt».

Iluminatul Eckhart Tolle: «În aşa-zisa epocă de aur din trecut, oamenii erau înrădăcinaţi în Viaţă în mod natural, dar nu o ştiau. Apoi au început să gândească (păcatul originar), să vorbească, să cunoască – ceea ce i-a făcut să se identifice tot mai mult cu mintea. Şi de asta suferă în prezent cu toţii: dependenţa de gândire, gândirea compulsivă, credinţa în gânduri. Următoarea etapă este revenirea la comuniunea firească cu Viaţa, dar în deplină conştienţă. Etapa egotică a alcătuirii fiinţei umane a fost necesară, dar este pe cale să fie depăşită de apariţia noii omeniri, rasa iluminată.»

Vindecătorul S.N. Lazarev: «Am constatat că energia omenirii viitoare, la nivelul subtil, se deosebeşte radical de energia noastră. Am verificat ce parametri îi sunt necesari omului de azi pentru a fi pregătit să intre într-o nouă stare. Problema e că matricea omenirii viitoare este deja formată şi una din cauzele multor boli grave este neconcordanţa parametrilor bioenergetici ai omului contemporan cu această matrice. Toţi aceia la care parametrii vor fi inferiori unui anumit nivel se vor corecta prin intermediul bolii, iar în caz de nereuşită, vor fi triaţi prin moarte. Iată principalii patru parametri care trebuie să aibă valori optime: gradul de spiritualizare, nivelul de încărcare cu iubire, psihicul sănătos şi un nivel minim al agresivităţii subconştiente. În plus, există doi parametri suplimentari – sufletul şi comportamentul.»

Rasa de oameni care va apare în viitoarea "Epocă de Aur" nu va diferi la exterior de oamenii de acum, ci va avea o altă mentalitate, profund spirituală. Superioritatea sa va fi evidentă, iar reprezentanţii ei se vor impune de la sine în faţa vechii rase. Vechea rasă suntem noi, cei de acum, indiferent de culoarea pielii, marcaţi de egocentrism şi "păcatul ancestral al lui Adam". Ea nu va dispare, ci va convieţui paşnic cu semenii lor iluminaţi.

Iluminarea înseamnă perfecta sincronizare între sufletul şi Spiritul omului.

Le-am spus "rase", dar mai bine ar fi "mentalităţi", fiindcă oricine va putea să acceadă destul de uşor la noua filosofie de viaţă, trecând în tabăra înţelepţilor. Există totuşi, o diferenţă psihologică radicală: în timp ce un iluminat este condus de Spiritul său (Sinele Divin), un neiluminat este condus în majoritatea timpului de ego (falsul sentiment al sinelui personal), aşa că şi comportamentele lor au motivaţii diferite.

S-ar putea ca, totuşi, noua rasă să aibă şi un element fizic specific şi anume: frumuseţea, armonia trăsăturilor corporale, funcţionarea perfectă a organismului, datorate rezonanţei cu divinitatea Spiritului. Această armonie trupească se va transmite la urmaşi şi astfel toţi membrii noii rase vor fi de o frumuseţe perfectă. S-ar putea ca asta să creeze unele invidii din partea celor rămaşi "pe vechi", dar armonia socială din societatea acelor timpuri va atenua orice sentimente negative.

Dacă doriţi să vedeţi cum arată şi ce face un reprezentant al Umanităţii viitorului, cunoaşteţi-l pe BRACO (un "Arsenie Boca al croaţilor", accesibil prin internet, gratuit, prin transmisiile live de Energia Iubirii Divine atotvindecătoare)!

< Sus >

APOCALIPSA NU ADUCE SFÂRŞITUL LUMII

Trăim, chiar acum, în miezul Apocalipsei. Ea va mai dura mulţi, mulţi ani, plini de evenimente dramatice. Trebuie să ne pregătim sufleteşte şi spiritual. Numai cu ajutorul spiritualităţii vom putea rezista psihic, chiar şi fizic.

Conform profeţiilor din "Cartea Revelaţiei" (gr. Apocalipsis), ultima din Biblie, semnul distinctiv al apropierii de sfârşit a acestei perioade tulburi va fi însemnarea majorităţii oamenilor cu «semnul fiarei pe frunte şi pe mână». După cum curg evenimentele, acesta ar putea fi un microcip implantat sub piele, aşa cum sunt monitorizate animalele. Şi, ca un supliment ulterior – conform unor sfinţi părinţi ortodocşi – va apare o tehnologie sofisticată, încă în curs de elaborare, de implantare a unor roboţi microscopici în organism (nanoboţi), prin care urmaşii noştri vor fi controlaţi (adică, înrobiţi) total, chiar la nivel de creier. Atunci se va sfârşi Apocalipsa, când nu se va mai putea trăi normal pe Pământ.

Dar tot din "Apocalipsa lui Ioan" aflăm că, după seria de dezastre care vor năpădi Pământul şi omenirea, vor urma 1000 de ani de pace.

«Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele neamurile până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.» (Apoc. 20:1–3)

În acea perioadă, numită "Epoca de Aur", specia umană reînnoită va ajunge la desăvârşirea dorită de Dumnezeu, datorită încarnării unor spirite foarte luminate pe planetă.

«Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus ("mărturia lui Isus este duhul prorociei" Apoc.19:10) şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat (n.n. – s-au reîncarnat) şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi (n.n. - spiritele imature) n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia inviere. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.» (Apoc. 20:4–6)

Este foarte interesant că nu acesta va fi finalul fericit, ci că atunci...

«Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.» (Apoc. 20:7–8)

Profetul Nostradamus anunţă şi anul începerii acestor ostilităţi: 3142.

Prin urmare, chiar şi acea civilizaţie umană, zicem noi, desăvârşită, cu o conştiinţă cosmică, va ajunge pe pragul decăderii (prin reîncarnarea unor spirite inferioare), aşa cum au păţit şi celelalte cinci civilizaţii anterioare (inclusiv a noastră, a cincea). Numai că, de acea dată, Dumnezeu va pune capăt acestei fatale degradări. Cum o va face?

«Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.» (Apoc. 21:1)

Aceasta înseamnă că Dumnezeu va ridica omenirea în dimensiunea de unde a "alungat-o" la începuturi (vezi Geneza, prima carte a Bibliei), adică în paradisul edenic. În limbaj esoteric modern, acesta este un plan de vibraţie eterică, superior şi diferit de cel fizic, invizibil cu ochiul liber, dar coexistând în acelaşi spaţiu. Ne confirmă această translaţie şi cartea-revelaţie "Viaţa Impersonală":

"Iar Pământul şi toate trupurile pământeşti nu vor mai fi făcute din materia fizică grosieră din care par a fi făcute acum, ci ele vor fi totalmente purificate şi curăţate de ego şi vor fi înălţate din nou în locul de unde au coborât." (Viaţa Impersonală, cap. XVI)

Apoi, planeta fizică va fi lăsat pradă stihiilor naturale dezlănţuite, ce vor distruge treptat viaţa biologică. Pământul va continua să fie locuit de oameni cu spirite imature, care vor fi confruntaţi cu condiţii improprii vieţii, un adevărat cuptor arid şi sterp.

«Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. [...] Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.» (Apoc. 20:10 şi 20:15)

Din acel moment, soarta Pământului nu mai are de ce să ne intereseze. Omenirea iluminată va fi translatată pe alt nivel de vibraţie, într-un tărâm minunat, stăpânit de alte legi naturale, mult mai blânde. Puteţi citi amănunte despre acest tărâm miraculos în "Cartea Revelaţiei" capitolele 21 şi 22 (ultimele pagini din Biblie).

Deci destinul omenirii se va bifurca: populaţia superioară va translata în altă dimensiune, iar populaţia inferioară va rămâne pe Pământ, să îndure dificultăţile insurmontabile de atunci. Baba Vanga continuă cu profeţiile şi dincolo de acea perioadă, referindu-se la oamenii care vor fi plecat deja în căutarea altor planete locuibile, dar nimeni nu ştie dacă le vor şi găsi...

< Sus >

PERIODIZAREA

Suntem, desigur, curioşi, când se vor petrece aceste transformări uriaşe. În primul rând, când va avea loc marea translaţie, adică sfârşitul actualei lumi şi începutul noului Cer şi noului Pământ? Pentru că unii spun că ar fi iminentă...

Celebrul profet Nostradamus ne-a transmis anul 3797 pentru sfârşitul lumii. Baba Vanga, o altă mare profetă modernă ne spune... tot anul 3797. O coincidenţă remarcabilă! care face profeţia foarte probabilă, bazată pe o conjunctură astrologică precisă. Dar translaţia va surveni, probabil, mult mai devreme, între anii 3142 (începutul ultimului război terestru, la finalul Epocii de Aur, după Nostradamus) şi 3797 (data când viaţa va fi deja dispărută).

În al doilea rând, când vor începe cei "1000 de ani de pace"?

Baba Vanga a profeţit că va apare o nouă rasă umană în anul 2273. Presupunem, în virtutea celor discutate mai sus, că este vorba de rasa umană iluminată, superioară spiritual celei actuale. Aceea ar fi data terminus până la care se va face tranziţia de la actuala predominanţă a oamenilor egocentrişti la viitoarea dominaţie a oamenilor iluminaţi, conduşi de o morală cosmică. Cum spuneam mai sus, cele două rase vor coexista paşnic, nediferind la exterior, ci doar prin mentalitate, iar gândirea superioară se va impune (adică invers decât astăzi!).

MAITREYA sau KALKI AVATAR

Aici trebuie să amintim profeţiile orientale despre cel numit Kalki Avatar (în Srimad Bhagavatam, Bhavishya Purana şi Kalki Purana) sau Buddha Maitreya în budismul tibetan. El va fi un personaj de statura spirituală a lui Isus, care va marca intrarea în Satya yuga (Epoca de Aur). Chiar şi Nostradamus îl pomeneşte şi îi localizează apariţia în India (C.10-75, C.2-29, C.1-50, C.6-70, C.6-27, C.1-76, după Ashok Ghai în "Fate of World Beyond 2012"). Se pare că ar fi personajul descris şi în "Apocalipsa lui Ioan" astfel:

«Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce stătea pe el se cheama "Cel credincios - şi "Cel adevărat", şi El judeca şi Se lupta cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: "Cuvântul lui Dumnezeu." Oştile din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: "Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.» (Apoc. 19:11–16)

Apariţia unei noi rase umane nu se face peste noapte. De fapt, precursori ai acesteia au existat mereu şi trăiesc şi astăzi pe planetă. Sunt acei rari înţelepţi, iluminaţi, iniţiaţi, maeştri desăvârşiţi care atrag spre ei pe toţi cei însetaţi de spiritualitate, de perfecţiune divină. Dumnezeu nu a lăsat niciodată planeta lipsită de astfel de repere spirituale.

Noua rasă se clădeşte chiar astăzi şi putem fi şi noi printre pionierii săi. Dar ea va apare cu mai mare vigoare pe măsură ce omenirea va înainta prin suferinţele Apocalipsei. În creştinism, Apocalipsa este numită şi "vremea cernerii dintre cei buni şi cei răi".

În anul 2273 (după Baba Vanga) această rasă va fi compusă deja dintr-un mare număr de oameni, suficient ca să se impună la conducerea tuturor treburilor importante ale planetei. Personajul Maitreya (Kalki Avatar) va finaliza procesul de coagulare a noii omeniri înţelepte, dar el a început de mult.

Ţinând cont de cele de mai sus, putem presupune că intrarea propriu-zisă în Epoca de Aur va avea loc mai curând de anul 2273 (oricum va exista o perioadă de tranziţie). Ca să potrivim cifrele într-un mod cât mai optimist, să o decalăm cu un secol şi ceva mai devreme, adică în jurul anului 2150. (Mai mult de atât nu ne permit calculele.)

Dureroasa Apocalipsă se va întinde până aproape de acea dată, timp în care omenirea se va transforma treptat în bine, mai pronunţat în anumite zone geografice, în altele fiind decimată de către sinistre. Dacă ar fi să dăm crezare la ce scrie pe Georgia Guidestones, populaţia totală nu va depăşi atunci 500 de milioane de persoane.

Adăugând 1000 de ani (Epoca de Aur) la 2150 (anul apariţiei rasei umane iluminate), obţinem anul 3150 pentru translaţia omenirii superioare în dimensiunea eterică (adică după 8 de ani de la începutul ultimul război, conform lui Nostradamus). Vor rămâne netranslataţi un număr de pământeni (cei inadaptaţi la modul spiritual de viaţă), al căror trai nu va fi prea uşor în acele condiţii (după profeţii). Acei nefericiţi pământeni vor avea la dispoziţie doar câteva sute de ani ca să migreze pe alte planete locuibile din alte sisteme stelare.

În creştinism, această translaţie se mai numeşte "Marea Judecată a neamurilor", ceea ce chiar va fi. Prima Judecată o suportă oricine după moarte şi este urmată de repartizarea Spiritului respectiv în planul subtil care i se potriveşte prin vibraţie. A Doua Judecată va fi unică şi va avea loc în jurul anului de graţie 3150 A.D. (Anno Domini), având ca obiect toţi oamenii ce vor trăi atunci pe Pământ. Cei care vor fi respinşi la acea Mare Judecată vor trăi în continuare pe planetă, dar fără speranţe de mai bine, în special din cauza înrăutăţirii climei. Anii nu vor mai fi "de graţie" sau A.D., ci ani de neînchipuite chinuri pentru cei care nu s-au dovedit capabili să simtă Graţia Divină pe când ea se manifesta pe deplin. Un adevărat «iaz de foc şi pucioasă». Se poate numi acea perioadă finală "AGONIA".

< Sus >

SINTEZA DATELOR

Menţiunile profetice stabilesc, cu aproximaţie, încă cel puţin 130 de ani de Apocalipsă. Am încercat, cu toată bunăvoinţa, să aduc din condei finalul ei cât mai curând, respectând totodată şi profeţia lui Nostradamus, dar tot au rămas 130 de ani de tranziţie către o lume mai bună. Îmi pare rău pentru cei care speră că Apocalipsa se va termina în anul 2033! Dumnezeu nu se grăbeşte... Iar creştinii care invocă A Doua Venire a lui Isus, trebuie să mai aştepte cel puţin 4-5 generaţii. Fiul Domnului va veni, instaurând Epoca de Aur. Dar nu va fi creştin, ci hindus. Şi nu se va numi Cristos, ci Maitreya... Doamne ajută!

Apocalipsa va fi succedată de 1000 de ani de pace şi prosperitate generală şi încă circa 600 de ani de "agonie" înainte de disoluţia finală a vieţii pe planetă. În timpul celor 1000 de ani ai "Epocii de Aur", omenirea iluminată îşi va continua dezvoltarea tehnologică, astfel că eforturile ştiinţifice actuale nu sunt în zadar, cu condiţia să fie folosite cu înţelepciune.

Nenorocirile apocaliptice prezise în Biblie se vor întinde pe o perioadă destul de lungă, de minim 130 de ani (pentru detalii, citeşte "Cartea Apocalipsei lui Ioan"). Nu se vor înghesui toate necazurile în acelaşi timp şi loc. Astfel că vor fi, totuşi, suportabile de ansamblul omenirii, deşi foarte neplăcute. Viaţa îşi va urma cursul, iar Baba Vanga ne dă câteva indicii despre unele evenimente majore ce se vor petrece în acea perioadă, nu foarte îndepărtată:

«Oamenii vor ajunge pe Marte şi Venus. Un soare artificial va lumina partea întunecată a planetei. Organele vor putea fi clonate şi înlocuite. Cu ajutorul extratereştrilor, omenirea va putea trăi în mediul acvatic. Erupţiile devastatoare a doi vulcani vor fi oprite prin puterea ştiinţei.»

Sinteza datelor despre viitorul omenirii, în planşa de mai jos:

Viitorul omenirii in date

 

CONCLUZII

 «Din când în când, apare câte o sectă care anunţă că lumea va dispare. În general, din cauza unei uşoare confuzii sau erori de calcul, cea care dispare este secta.» Gilbert Keith Chesterton

 O primă concluzie este că prezicerile despre sfârşitul "iminent" al lumii sunt o mare înşelare. Mulţi au prezis "sfârşitul lumii", neadeverindu-se la data anunţată:

Lista de date prezise pentru sfârşitul lumii

Faimosul profet Nostradamus scria: "Noi, fiinţele umane, prin propria noastră inteligenţă naturală nu putem şti nimic despre secretele ascunse ale lui Dumnezeu Creatorul, căci nu ne este nouă dat să ştim perioada şi momentul evenimentelor viitoare. Dumnezeu poate produce lucrări divine în mod absolut, pe alt nivel îngerii lucrează şi ei, dar mai este şi nivelul lucrătorilor întunericului."
 

 A doua concluzie se referă la "dezlegarea Satanei" după cei 1000 de ani de pace. Este vorba despre faptul că spiritele inferioare vor fi blocate să se reîncarneze în Epoca de Aur, ceea ce va avea ca urmare o societate omenească justă, benefică tuturor. La un moment dat, ele vor putea să se încarneze iarăşi. Dumnezeu le-a rezervat tuturor o nouă şansă pentru îndreptare într-o societate aproape perfectă. Dar unii dintre acei oameni, marcaţi de spiritele inferioare încarnate în ele, nu vor aprecia această ultimă şansă la recăpătarea sănătăţii spirituale şi îşi vor continua vechile vicii ale ego-ului.

Astăzi, într-o lume tot mai decăzută moral, oamenii sunt uşor coruptibili şi tot ce este mai rău se dezlănţuie fără oprelişti în lume. Dar în Epoca de Aur, lucrurile vor fi perfect aranjate, pildele pozitive vor fi la tot pasul şi, de aceea, dacă un om nu se va îndrepta către Bine, înseamnă că va fi foarte grav bolnav spiritual. Marea pedeapsă divină va fi simpla lăsare a lui să supravieţuiască pe un Pământ el însuşi tot mai bolnav climateric.

Scarlat Demetrescu, în celebra sa carte "Din tainele vieţii şi ale universului" ne revelează faptul că, de-a lungul istoriei speciei umane, au alternat valuri de încarnări ale unor spirite superioare cu cele ale unor spirite inferioare. De exemplu, în perioada Renaşterii, multe spirite luminate s-au încarnat şi au ridicat civilizaţia europeană, dintr-o dată, din obscurantism la lumina cunoaşterii.

Prin urmare, oamenii nu pot crea o societate ideală doar prin propriile puteri. În schimb, chiar şi cele mai imposibile utopii sociale pot deveni realitate atunci când Dumnezeu permite întruparea numai spiritelor de bună calitate. De aceea, nu vă lăsaţi păcăliţi de ideologiile născocite de biata minte umană, oricât de "progresiste" sau "umaniste" se pretind ele a fi! Amintiţi-vă cum a eşuat idealul socialismului, fiindcă îi lipsea înţelepciunea divină! Numai prin oamenii apropiaţi de Dumnezeu se poate manifesta cu adevărat Raiul pe Pământ.
 

 O altă concluzie: Omul este constituit din trei elemente importante în egală măsură: corp, minte şi spirit. Corpul ţine de animalitate, mintea (sau sufletul) reprezintă umanitatea, iar spiritul aparţine de Cer. Primele două sunt muritoare, dar omul obişnuit le ia în consideraţie numai pe ele. Spiritul este partea divină eternă din noi şi oamenii superiori o simt, o apreciază, o încurajează să se manifeste prin trupul şi mintea lor.

Corpul şi mintea au în comun creierul. Mintea (sufletul) şi spiritul au în comun Conştiinţa. În sens materialist, putem vorbim numai de minte. În sens psihospiritual, vorbim de suflet (minte plus Conştiinţă).

Omul simplu îşi foloseşte mintea ca instrument al corpului. Altfel spus, mintea este condusă de ego (care este sentimentul că sinele personal depinde total de trup). Prin trezirea spirituală, mintea începe să se identifice cu Spiritul şi mai puţin cu corpul. Iluminarea spirituală, cea mai de preţ avere, va fi cea căutată de oamenii viitorului, nu tentaţiile inferioare, primare, instinctuale.

Chiar şi în viitorul apropiat, spiritualitatea se va dovedi o mană cerească pentru cine o are şi un handicap pentru cine nu o are. Vin vremuri – şi au şi venit – care ne vor testa discernământul, capacitatea de previziune, de vindecare şi autovindecare, intuiţia şi inspiraţia, telepatia şi vorbirea cu îngerii, puterea de invocare a lui Dumnezeu etc. Vechile valori materialiste se vor dovedi tot mai inadaptate pentru supravieţuire, obligându-ne la o reevaluare a priorităţilor în viaţă.

Lecturi alese despre Apocalipsă şi începutul Epocii de Aur:

Profeţiile lui Mitar Tarabici

Profeţiile lui Peter Deunov

Shambala - mesaje de la Regele Lumii, preluare telepatică de Nina Petre

Tomas Andrew "Shambhala: Oază de lumină"

Iată un scurt pasaj din cartea lui Tomas Andrew "Shambhala: Oasis of light": «Omenirea este câmpul de luptă al forţelor celeste. [...] Aflându-se la această răscruce de drumuri, omenirea trebuie să aleagă între calea ce duce în prăpastia decăderii morale şi calea către Cerul spiritual. În cazul în care avertismentul nostru plin de iubire şi de înţelepciune nu este ascultat şi dacă umanitatea se încăpăţânează să meargă alături de Stăpânul Întunericului, atunci Ierarhia Divină Cosmică va răspunde aşa cum se cuvine acestei provocări şi Stăpânul Luminos al SHAMBHALA-ei va distruge tot răul de pe această planetă. [...] Popoarele de pe Pământ trebuie să înţeleagă că a trecut vremea crucificărilor şi a profeţilor blânzi ce predicau mulţimilor entuziaste. În viitorul apropiat, va veni vremea acelor ARHATI (Marile Spirite din Shambhala) care se exprimă prin fulgere, prin tunete şi prin ploi de stele!»
 

< Sus >

SFÂRŞITUL, CA SFÂRŞITUL, DAR ÎNCEPUTUL?

Aşa, acuma ştim ce se va întâmpla în viitor... Dar să fim sinceri: chiar ne interesează ce va fi peste 1000 de ani?! Sau măcar peste 100 de ani?! Nu e oare doar o curiozitate, aşa, de plictiseală?! Hai să ne recunoaştem în oglindă: omul e o fiinţă tare limitată la interesele sale imediate şi personale, un mic ego infatuat. Aşa că, slavă Domnului! bine că Cineva acolo, Sus, are o agendă planetară pe care o urmăreşte atent, ştiind bine ce se întâmplă cu noi şi de ce ni se dau toate aceste bucurii şi necazuri.

Ştim ce va fi, în linii mari, suficient de clar. Dar ca să şi înţelegem viitorul, de ce va veni sfârşitul lumii, trebuie să cunoaştem cum a început omenirea, ciclicitatea speciei noastre. În acest scop, vă propun să lecturaţi dezvăluirile oferite de spiritul Ande mediumului Maria în legătură cu "Alungarea din Paradis", publicate în site-ul nostru.

  Maria întreabă spiritele (1)

  Maria întreabă spiritele (2)

  Maria întreabă spiritele (3)

Paradisul sau Grădina Edenului, în sensul Genezei biblice, a fost şi este un tărâm eteric*, de o vibraţie uşor superioară planului fizic, un fel de laborator de testare a noii specii umane. Într-un fel, omul a evoluat din animale, dar nu orbeşte şi de la sine, cum cred evoluţioniştii. Mai exact, îngerii creatori au preluat modelele de funcţionare a organismelor animale şi le-au adaptat la noua specie superioară pe care o inventau, conform dorinţei Creatorului Suprem. Odată ce toate detaliile au fost puse la punct, Dumnezeu a ordonat coborârea vibraţiei organismelor umane la frecvenţa Pământului fizic. Fiinţele au fost adormite şi s-au trezit într-un mediu nou şi mai aspru, cu legităţi diferite, în care trebuiau să trudească pentru a-şi asigura nevoile şi dorinţele. Acest proces a fost numit "alungarea din Grădina Edenului".

O învăţătură fundamentală pentru înţelegerea rolului sacru al omului în Univers ne este oferită de cartea-revelaţie "VIAŢA IMPERSONALĂ", pe care v-o recomandăm călduros spre lectură.

* Tărâmul eteric (invizibil cu ochiul liber) este implicat în numerele de magie de spectacol, când magicianul realmente dispare şi apoi reapare în alt loc, sfidând orice logică... fizică. De fapt, este o scurtă dematerializare (translatare la vibraţia eterică), urmată de o rematerializare prin apropiere. Magul este purtat de nişte spirite ajutătoare dintr-un loc într-altul, prin mediul invizibil, fără niciun efort din partea lui. Aceasta este dovada, indirectă, despre existenţa planului eteric (dacă nu cumva am avut ocazia să-l vizităm direct prin dedublare astrală).

Watch! Criss Angel Disappears

< Sus >

Răzvan A. Petre
9 aprilie 2019

Citiţi şi Jacques Attali și înspăimântătoarea sa istorie a viitorului